Biblický pohled na vztah muže a ženy IX. - exegeze Galatským 3,28-29a
Datum: Pondělí, 20. červen 2016 @ 21:14:03 CEST
Téma: Studie


Není ani Žid ani Řek, není ani otrok ani svobodný, není ani muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

ČEP zde vhodně překládá: „Není už rozdíl... mezi mužem a ženou“. Tento Pavlův známý a velice silný výrok je vhodným závěrem našeho uvažování. Během lidských dějin, od pádu prvních lidí do hříchu až po počátek třetího tisíciletí našeho letopočtu, existovali a žel stále existují v lidské společnosti vždy více či méně zjevné rozdíly mezi určitými skupinami lidí.

Avšak Pavel nám zde předkládá vskutku nádherné evangelium: V Kristu a jen a jen díky němu, zde byl před dvěma tisíci lety postaven reálný základ pro návrat celého Božího stvoření do původní harmonie a souladu. Pavel zde tlumočí Boží vůli pro život lidské populace a tou je neoddiskutovatelně absence jakýchkoliv rasových, společenských a pohlavních diskriminací. A tento výrok tlumočí právě apoštol Pavel, který tak často bývá označován jako nepřítel žen! J. R. W. Stott konstatuje: „Toto pozoruhodné prohlášení o rovnoprávnosti muže a ženy předběhlo svou dobu o staletí“.

Závěr

Lze říci, že text Ga 3,28.29a je korunou svědectví Písma a jedinečným argumentem, který s definitivní platností řeší otázky ohledně Božího záměru se vztahem muže a ženy. Je to však zároveň text, který by měl burcovat svědomí každého, kdo se z jakýchkoliv důvodů staví nad jiného lidského tvora. A to se netýká pouze vztahů mužů k ženám, ale vztahů jedné rasy lidí k druhé či jedné sociální vrstvy k jiné.

Jako křesťané se muži musí učit plně respektovat svoji partnerku před Bohem a před lidmi, ctít ji a milovat ji z celého srdce obětavou láskou po vzoru Krista. A stejně tak ženy jako křesťanky si mají svých mužů vážit, respektovat je a milovat. A vzájemně se pak mají oba v úctě ke Kristu podřizovat jeden druhému (Ef 5,21). Všichni pak můžeme s nadějí očekávat nové nebe a novou zemi (Zj 21,1), kde bude již navždy, plně a přirozeně, bez výjimek a selhání, uplatňován princip vzájemné lásky a rovnosti mezi všemi lidskými bytostmi.

Zdroj: Biblický pohled na vztah muže a ženy - exegetická studie Pavla Škody

biblickestudie.cz/studie/muz_a_zena.pdf


Tento článek najdete na Notabene - Hydepark baptistů
http://notabene.granosalis.cz/

Adresa tohoto článku je:
http://notabene.granosalis.cz//modules.php?name=News&file=article&sid=4120