Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Sabina   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 4745, komentáře < 7 dní: 1, komentářů celkem: 4348, adminů: 23, uživatelů: 2366
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 610 652

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 11 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Texty: Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Vychází Zpravodaj BJB 04/18

Ve formátu PDF si ho můžete stáhnout zde

Zdroj: https://www.bjb.cz/novinky/ze-zivota-bjb/2153-vyslo-ctvrte-cislo-zpravodaje-bratrske-jednoty-baptistu

Vložil: Mainstream v Neděle, 14. říjen 2018 @ 21:38:07 CEST (77 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Křest svatý v pojetí Církve bratrské
Teologie poslal Nepřihlášený

(152) Křest je nám svátostí počáteční. Poskytuje křtěnému příležitost vyznat, že zemřel spolu s Kristem (Ř 6,1–3). Ve většině sborů křtíme ty, kteří vyznávají svou víru. Křtíme ale i děti těch členů církve, kteří se spoléhají na Boží zaslíbení smlouvy a vyznávají svou víru na místě svých dětí. Vycházíme z toho, že křest dětí je velmi starou praxí církve, kde se stával analogií obřízky (Ko 2,11–13).

(153) Křest konáme na základě Kristova pověření (Mt 28,19–20; Mk 16,16). V textech Písma je křest podtržen jako výraz poslušnosti a začlenění do církve. Křest na znamení pokání a víry pečetí odpuštění hříchů a nový život v Kristu. Ten, kdo je pokřtěn, patří Kristu a může se oprávněně spoléhat na Kristovu pomoc a ochranu. Křtu předchází zřeknutí se zla a odevzdání se Bohu.

Vložil: Mainstream v Úterý, 18. září 2018 @ 10:08:16 CEST (110 čtenářů)
(Více... | 3194 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Nashvillské prohlášení o sexualitě z biblického pohledu
Principy poslal martyria

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe... (Ž 100,3)

Úvod

Evangelikální křesťané žijí na začátku dvacátého prvního století v období historického přechodu. S tím, jak se západní kultura stále více odcizuje křesťanství, dochází k výraznému odklonu v chápání toho, co znamená být člověkem. Duch dnešní doby již vcelku nerozpoznává krásu Božího záměru pro lidský život a nedovede z ní mít potěšení. Mnozí popírají, že Bůh stvořil lidské bytosti pro svou slávu a že jeho dobrý záměr pro nás zahrnoval naše osobnostní i tělesné ztvárnění v mužské a ženské podobě. Lidská totožnost jako muže a běžně ženy není vnímána jako součást Božího nádherného plánu, ale spíše jako vyjádření vlastní volby jednotlivce. Cesta k plné a trvalé radosti skrze Boží dobrý plán pro jeho stvoření byla nahrazena cestou krátkozrakých alternativ, které dříve nebo později zničí lidský život a zneuctí Boha.

Sekulární duch naší doby představuje velkou výzvu pro křesťanskou církev. Ztratí církev Pána Ježíše Krista své biblické přesvědčení, srozumitelnost a odvahu a splyne s duchem tohoto světa? Anebo se bude držet slova života, nabere odvahu od Ježíše a bude bez bázně hlásat jeho cestu jako cestu života? Zachová si své jasné, opoziční svědectví vůči kultuře světa, který se řítí do zkázy?

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 13. září 2018 @ 14:56:09 CEST (89 čtenářů)
(Více... | 9279 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Pozadí a teologie Alfa kurzů
Knihovna poslal Nepřihlášený

Práce se snaží zmapovat historické předchůdce, ve kterých mají kurzy své kořeny, jako je charismatické a skupinkové hnutí a popsat na nich zejména eklesiologii, christologii a pneumatologii Kurzů Alfa. Na základě těchto poznatků chce pak analyzovat i programové cíle kurzů, které mají ambici napomáhat k vytváření viditelné jednoty církve, která má, skrze jednotné svědectví, přispět k christianizaci jednotlivých národů, ve kterých se Kurzy Alfa pořádají. Součástí práce je i přehled kritických postřehů…

Tato studie byla obhájena jako diplomová práce z předmětu komparativní eklesiologie na katedře systematické teologie Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Autor: PharmDr. Mgr. Bc. Aleš Franc, Ph.D.

Vložil: Mainstream v Úterý, 17. červenec 2018 @ 10:41:27 CEST (138 čtenářů)
(Více... | 1075 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Spurgeon a kontroverze ´´Downgrade´´ II.
Historie baptistů světová poslal Nepřihlášený

pokračování - viz první část článku

VYSTOUPENÍ Z UNIE


28. října 1887 napsal Spurgeon hlavnímu tajemníkovi Baptistické unie, kterým byl Samuel Harris Booth:

Drahý příteli,

jako tajemníkovi Baptistické unie Vám dávám na srozuměnou, že musím z Unie vystoupit. Činím tak s krajní lítostí; ale nemám na výběr. Důvody vysvětluji v listopadovém vydání The Sword and the Trowel a věřím, že mi odpustíte, když je zde nebudu opakovat. Prosím, neposílejte nikoho, aby mě požádal, abych si vše ještě rozmyslel. Obávám se, že už jsem o celé věci přemýšlel až příliš dlouho; každá další hodina mě přesvědčuje, že rozhodně nejednám příliš brzy.

Rád bych také dodal, že zde ani v nejmenším nesehrála roli žádná osobní hořkost či zášť. Osobně se mi dostalo více respektu, než jsem doufal. Jednám s čistým svědomím a jistotou přesvědčení. Vy sám víte, že jsem dlouho meškal, protože jsem doufal v lepší vývoj událostí.

Se srdečným pozdravem

C. H. Spurgeon[41]
Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 21. červen 2018 @ 18:18:27 CEST (120 čtenářů)
(Více... | 37525 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Texty: Spurgeon a kontroverze ´´Downgrade´´ I.
Historie baptistů světová poslal Nepřihlášený

[Na konci období puritánů] se nejprve kazatelé a pak i celé církve různými způsoby začali upadat do liberalismu. V některých případech se jednalo o pád velmi rychlý; a ve všech případech to byl pád tragický. Jak kazatelé opouštěli starou puritánskou zbožnost a starou kalvinistickou nauku, jejich kázání většinou více a více postrádala vážnost, jasnost a duchovnost. Jejich projev byl stále spekulativnější a kladl důraz spíše na obecné morální učení Nového zákona, než na velké, základní pravdy Božího zjevení. Tam, kde měly znít velké pravdy evangelia, převládla přirozená teologie. Kázání stále více a více postrádala Krista. Dopady na charakter a život kazatelů a posléze i lidí v jejich sborech byly až příliš do očí bijící.

The Sword and the Trowel[1]

V březnu 1887 vydal Charles Spurgeon ve svém měsíčníku The Sword and the Trowel první dva články nazvané „The Down Grade“ (tj. „Svah“, „Klesání“ nebo také „Úpadek“). Články vyšly anonymně, ale jejich autorem byl Robert Shindler, Spurgeonův blízký přítel a baptistický kazatel. Shindler články napsal ve spolupráci se Spurgeonem, který k prvnímu článku připojil osobní doporučení: „Věnujte tomuto článku upřímnou a plnou pozornost… Řítíme se z kopce rychlostí, která nám zlomí vaz.“[2]

Shindler se zaměřil na stav evangelikálního křesťanství – a to od doby puritánů po svou vlastní dobu – a povšiml si, že po každém obrození evangelikální víry následovala generace nebo dvě, které se odklonily od zdravého učení, což nakonec vedlo k hromadnému odpadnutí. Toto odvrácení se od pravdy přirovnal k prudkému svahu, a proto ho nazval „The Down Grade“ (neboli „Úpadek“).

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 21. červen 2018 @ 17:09:08 CEST (208 čtenářů)
(Více... | 34299 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Texty: Nezvladatelný buřič - Jeroným Pražský
Svědectví poslal Nepřihlášený

Mistr čtyř univerzit, ale také enfant terrible přelomu 14. a 15. století – to byl Jeroným Pražský, neprávem opomíjená osobnost českých dějin. Premiéru portrétního dokumentu uvádíme u příležitosti 600. výročí jeho mučednické smrti. Režie M. Petřík

Vložil: Mainstream v Středa, 30. květen 2018 @ 19:05:55 CEST (151 čtenářů)
(Více... | 983 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Soudní aplikace českého konfesního práva
Diskuse o odluce poslal Nepřihlášený

Co znamená, že náboženské společnosti podle § 16 Listiny spravují své záležitosti nezávisle na státních orgánech, to ilustrují soudní rozhodnutí v jednotlivých kauzách. Obecně lze konstatovat, že jde obvykle o případy, kdy některou církev či jinou náboženskou společnost žaluje její bývalý pracovník pro předpokládané protiprávní ukončení pracovního poměru s odvoláním na zákoník práce ve verzi účinné v dané době.

Současný Zákoník práce (zákon č. 262/2006) ve svém § 1 definuje smysl této právní normy v pěti bodech a-e, z nichž jeden garantuje zájem zaměstnavatele, totiž řádný výkon práce zaměstnancem, ostatní čtyři hájí zájmy zaměstnanců jako slabší strany v pracovněprávních vztazích. Ty pak shrnuje v samostatném odstavci takto:

Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.

Soudní pře bývalých zaměstnanců náboženských společností v pozici, jíž zákony označují jako roli „duchovního“ vycházejí ze zájmu obhájit a prosadit právě tyto hodnoty veřejného pořádku. Tito lidé mohou v jednotlivých případech ve sporu s náboženskou společností být se svým stanoviskem v právu nebo v neprávu, avšak soudy se ve smyslu ustanovení Listiny a Zákona o církvích u této kategorie pracovníků oprávněností jejich stanoviska nezabývají. Vyslovují v různých etapách soudního řízení, v původních rozsudcích a v reakcích soudů vyšších stupňů na odvolání, dovolání a kasační stížnosti vždy v tom smyslu, že nejsou kompetentní o tom rozhodovat. Hlavní argument směřuje k odlišení právní formy činnosti duchovního od pracovního poměru. Tato forma se uvádí jako služební poměr s tím, že pro něj platí vnitřní předpisy organizace, která s fyzickou osobou do tohoto vztahu vstupuje. Vnitřní předpisy však nepodléhají posouzení z hlediska Listiny a nižších právních norem vždy s odvoláním na deklarovanou nezávislost náboženských společností v těchto ohledech na státních orgánech.

Vložil: Mainstream v Pátek, 18. květen 2018 @ 15:18:48 CEST (135 čtenářů)
(Více... | 8788 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Homosexuální (lesbická) orientace
Etika poslal Nepřihlášený

Literatura:
KŘESŤANSKÁ ANTROPOLOGIE A HOMOSEXUALITA, Sborník překladů z Osservatore Romano. Pastorační středisko Praha, 1998
ANGE D., Homosexuální, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1996
ANGE D., Tvé tělo je stvořeno pro lásku, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1998


Problém odvěký, dnes ale veřejně diskutovaný. Ve všem jednání o tomto tématu v křesťanském prostředí je nutno důsledně oddělovat homosexuální orientaci - ta je sama o sobě mravně nelišná - od homosexuálního chování, za které člověk nese odpovědnost. Osoby s touto orientací vyžadují zvláštní pastorační péči, které se v církvi u nás většinou nedostává. Otázkou je, zda je dobré tyto osoby sdružovat nebo spíš podporovat jejich integraci ve farnosti. Autor se domnívá, že lepší je druhá varianta - tvoření homosexuální subkultury se nezdá být šťastné, i když je mnohými preferované.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 16. duben 2018 @ 11:23:01 CEST (316 čtenářů)
(Více... | 3802 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Otázka reparativní terapie homosexuálů
Etika poslal Nepřihlášený

Reakce na článek Tomáše Bílka z www.christnet.cz Konec ex-gay hnutí?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 www.klimes.us

Když jsem se před lety dostal do diskuse s prof. Weissem, nechápal jsem zprvu, proč je tolik povyku kvůli vcelku triviální myšlence, totiž že by část homosexuální populace mohla vznikat ne geneticky, ale traumatem během nějakého kritického období v dětství - zneužitím, znásilněním či těžkou citovou deprivací. Posléze mi došlo, že tato averze je jen obrannou reakcí na laickou úvahu - když něco vzniklo během života, tak to přeci půjde opravit pomocí psychoterapie, tzv. reparativní terapie. Taková souvislost samozřejmě neexistuje.

Pokud někomu přejede nohy parní válec, tak toto trauma též není genetického původu, přesto to není reparatelné. Na druhou stranu máme mnoho genetických poruch, které můžeme léčit, ač jsou vrozené. Otázka původu homosexuality proto souvisí jen velmi volně s otázkou její případné léčby.
Vložil: Mainstream v Pondělí, 16. duben 2018 @ 11:20:41 CEST (190 čtenářů)
(Více... | 14467 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Návrh na rozšíření Zásad a stanovisek BJB o článek Manželství a rozvod
Principy poslal Nepřihlášený

Manželství a rozvod

Manželství je Boží institucí (Mt. 19:4-5), nikoliv pouhou společenskou vymožeností. Původní Boží ustanovení bylo sjednocení jednoho muže a jedné ženy v jedno tělo. Monogamie a manželská věrnost proto představují biblickou normu (1. Tim. 3:2, Ex. 20:14). Posvátnost manželského svazku vyplývá nejen z jeho Božského zřízení, ale i z toho, že jej Písmo používá, aby vylíčilo jednotu Krista s Jeho církví (Ef 5:25, Zj 19:7). Bratrská jednota baptistů se proto staví proti všem filozofiím a nátlakům tohoto věku, které směřují k oslabení či dokonce zničení posvátnosti a trvalosti manželství. Pán Ježíš řekl: "A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj" (Mt 19:6).

Vložil: Mainstream v Sobota, 14. duben 2018 @ 14:12:41 CEST (312 čtenářů)
(Více... | 7350 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Nedokončená reformace
Teologie poslal Nepřihlášený

Nevyřešené problémy – ekumenické odpovědi. Od disputace k dialogu. Kritické poznámky ke zmizelé kultuře sporu z období reformace a k moderní kultuře dialogu

Když jsem v roce 1948 studoval v Göttingen, byla ještě u moci generace církevních bojovníků. Hans-Joachim Iwand a Ernst Wolf vyučovali „reformační teologii“. Učili jsme se teologii v konfliktním duchu Barmenského teologického prohlášení, které vydala Vyznavačská církev roku 1934: „Vyznáváme“ a „zavrhujeme“. Pokud vím, mezi nacionálněsocialistickými „Německými křesťany“ a Vyznavačskou církví nedošlo k žádným rozhovorům.

Mnozí příslušníci mé generace chtěli hranice této interně církevní teologie prolomit a pokusit se o teologii tváří ke světu, jak řekl Johann Baptist Metz. Svými návrhy „politické teologie“ jsme se tak dostali do konfliktu s politickými ideologiemi světa. Vzhledem ke konkrétní krizové situaci bylo nutno zahájit konfrontační dialog. V 60. letech se uskutečnily křesťansko-marxistické rozhovory v Salzburgu, Herrenchiemsee a Mariánských lázních, organizované katolickou Mezinárodní Pavlovou společností (Internationale Paulusgesellschaft): „Pokud nebudeme teď spolu mluvit, budeme jednou na sebe střílet.“ Vnější situace světa, rozděleného studenou válkou, vyžadovala dialog. Byl to dialog nebezpečný – všichni českoslovenští účastníci našeho jednání byli po srpnu 1968 pronásledováni. Jiný druh dialogu byl nutný vzhledem k situaci „po Osvětimi“. V rozhovoru mezi židy a křesťany šlo o překonání staletého křesťanského antijudaismu. Tento dialog byl zahájen americkými konferencemi na téma holocaustu, pokračoval na evangelických církevních setkáních a katolických dnech a vedl k prohlášením obou německých církví o trvalém vyvolení Izraele.

Vložil: Mainstream v Úterý, 19. září 2017 @ 00:18:44 CEST (235 čtenářů)
(Více... | 17659 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.33)

Texty: Zpravodaj baptistických sborů 1/2017
Ze světa baptistů poslal Nepřihlášený

Právě vychází historicky první číslo Zpravodaje baptistických sborů, časopisu iniciovaného uskupením Sítě víry.

Číslo si můžete stáhnout zde: Zpravodaj 01/2017. Časopis je určen pro četbu v elektronické podobě a je nastaven tak, aby se pro pohodlné čtení otevřel na celé obrazovce (zobrazení na celou obrazovku je možné na začátku také vypnout).

Podobu časopisu určenou pro tisk si můžete stáhnout zde: Zpravodaj 01/2017 – tisk. Tiskovou verzi stačí vytisknout jako oboustranný tisk na A4 s volbou „Převracet stránky“. Po vytisknutí budete mít časopis ve formě brožurky (formát A5).

Vložil: Mainstream v Neděle, 06. srpen 2017 @ 23:09:38 CEST (763 čtenářů)
(Více... | 918 bytů | 14 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Základy a poslání ordinované služby
Principy poslal Nepřihlášený

Základ v Písmu

Bůh uložil celé církvi službu  smíření s Bohem skrze Ježíše Krista  (2Kor 5,16-21;  Gal  3,26-29). Každý, kdo vyznává víru v Krista, je volán k učednictví a ke službě (1Kor 12,12n). Proto mluvíme  o všeobecném kněžství  věřících"  (1Pt  2,9; Řím 12, 1-8), založeném v jejich  specifickém obdarování ke službě (1Kor 12; 14,26; Řím 12, 1-8; Ef 4,11-16; 1Pt 4,10n; Sk 2,14-21).

V  celé historii  Božího lidu však dochází i k povolávání duchovních vůdců, jimž je svěřována zvláštní odpovědnost. Z toho vyplývá,  že je  třeba se  hlásit k  službě celého  Božího lidu i k nutnosti a hodnotě zvláštní služby, spojené se specifickou odpovědností. Ve Starém zákoně dochází  k duchovnímu vůdcovství prostřednictvím kněží, proroků a lidí pověřených správou ostatních. Tito muži a ženy byli  odpovědni Bohu i všemu lidu.

V rané církvi byla zvlášť důležitá  prorocká služba, která byla svěřena jak celku,  tak i jeho odpovědným vůdcům. Jinak nemáme v Novém zákoně nějaký jednoznačný model duchovního vůdcovství. Jisté je to, že  zde dochází k odděleni jednotlivců pro  zvláštní služby (Sk 13,1-3, Sk 16,13-15.40, Sk 20, 17-35,  Ř 16,1-16, 1Kor 16,15n, Fp 1,1, Fp 4,2n, 1Te  5,12n, 1Tm 3,1-13, 2Tm 1,5-9, Žd 13,7,  Jk 3,1,  1Pt 5,  1-4).

Předním  úkolem vůdců byla služba církvi a  výchova jejích údů k službě. Proto kázali, vyučovali, napomínali, uplatňovali autoritu Páně,  pečovali o církev a byli jí příkladem svým životem. S vysluhováním křtu a Večeře Páně Nový zákon jejich službu výslovně nespojuje.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 22. květen 2017 @ 16:56:53 CEST (319 čtenářů)
(Více... | 5047 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Zpráva předsedy VV pro SD BJB konaný dne 22. dubna 2017
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Drazí bratří a sestry,
Chci tuto zprávu začít velmi stručným shrnutím celého čtyřletého volebního období.

Těší mně řada pozitivních rozhodnutí a zkušeností či událostí:

  • řada sborů pravidelně koná své misijní aktivity, z kterých je vidět i požehnané ovoce
  • početní růst misijních stanic s cílem založení nového sboru
  • ve většině sborech zaplnění mezer po odchodu početných skupin ze sboru
  • některé sbory zdárně dokončily stavbu modlitebny nebo rozsáhlou rekonstrukci, případně jsou v závěru svých prací; jiné sbory se pro stavbu rozhodly a připravují se na ni
  • osvědčilo se vydávání Slov života s úvahami našich bratří a sester
  • bylo přijato rozhodnutí zahájit práce na novém zpěvníku BJB
  • bylo zahájeno tzv. Vzdělávání na cestě, které absolvují desítky zájemců
  • ochotná odezva sborů na vyhlášené mimořádné sbírky
  • jsou ochotní kandidáti k volbám do nového VV
  • podařilo se vyřešit všechny majetkoprávní nesrovnalosti způsobené administrativními chybami některých katastrálních úřadů
Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 20. duben 2017 @ 23:40:49 CEST (608 čtenářů)
(Více... | 7031 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Pohled na homosexuální praxi rozděluje křesťany - zde je lékařská metaanalýza
Etika poslal Nepřihlášený

V 90. letech se začaly objevovat v odborné literatuře mnohočetné publikace, které jednoznačně vyvracejí mnohde stále ještě rozšířený mýtus, že homosexuálové se vyskytují v populaci až v 10%. Tento názor vychází z publikací Alfreda Kinseye z roku 1948, který zjistil, že 10% z dotazovaných ve věku od 16 do 65 let bylo po dobu až tří let převážně homosexuálních. Z pohledu moderního dotazníkového výzkumu byla ovšem tato studie značně závadná. Např. 25% dotazovaných byli někdejší nebo současní vězňové. Takový populační vzorek jistě není reprezentativní pro běžné obyvatelstvo. Ve skutečnosti bylo číslo 10% překroucením Kinseyových výsledků, který uváděl, že procento mužů, preferujících homosexuální vztahy po celý život, bylo značně nižší a pohybovalo se kolem 45%, u žen pak dokonce o polovinu méně.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 17. duben 2017 @ 21:55:05 CEST (323 čtenářů)
(Více... | 24998 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Co říkají noví evangelikálové o fundamentalistech
Zamyšlení poslal Arthur

Peter Masters

Druhá kapitoly z brožury „Jsme fundamentalisté?“. První byla pod názvem „Nový evangelikalismus“ uveřejněna v Zápase o duši č. 106,

V této části autor rozebírá definici fundamentalistů od D. Tidballa a J. Stotta, a ukazuje způsoby, jimiž se zastánci nového evangelikalismu snaží zdiskreditovat biblický fundamentalismus....

celý článek na reformace.cz www.reformace.cz/zod/co-rikaji-novi-evangelikalove-o-fundamentalistech-cislo-107

Vložil: Mainstream v Pondělí, 10. duben 2017 @ 21:35:37 CEST (327 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Kazatelky v rámci baptismu
Principy poslal Nepřihlášený

Ordinace baptistických kazatelek - historie v datech

Radical Believers: Ženy ve vedení

Základní teze k diskusi o možností kazatelské služby sester

Anna Robbins - Rozhovor o mužích a ženách v církvi, o církevní tradici a kultuře

Jak se změnila Jižní baptistická konvence v posledních třiceti letech

Vložil: Mainstream v Pátek, 07. duben 2017 @ 14:25:17 CEST (299 čtenářů)
(Více... | 1328 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Duchovní služba žen z pohledu evropského baptismu
Teologie poslal Nepřihlášený

V dokumentu Evropské baptistické federace "Kdo jsou baptisté, na cestě k vyjádření identity baptistů v měnící se Evropě." přijatý Radou EBF v září 1992 se nachází i pasáž, která se vztahuje k duchovní službě žen v církvi:

Baptisté zastávají názor, že všichni věřící jsou povoláni ke službě Kristu v jeho církvi i ve světě, a že pro tento úkol Duch svatý uděluje dary celku lidu Božího.

Věří, že sbor dostává podle potřeby plný rozsah duchovních darů a že členové široce uplatní své obdarování k vyučování, evangelizaci, pastýřské péči, vedení, službě, k prorockému slovu, poznání, modlitbě, uzdravení, řízení a pohostinnosti. Tyto služby slouží k budování sboru a mají přinést uzdravení všech oblastí každodenního života a práce.

Vložil: Mainstream v Sobota, 01. duben 2017 @ 10:02:38 CEST (209 čtenářů)
(Více... | 2734 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Homosexualita - co se 4 procenty?
Etika poslal Nepřihlášený

Prezentace přednášky Marka Macáka o homosexualitě na Evangelikálním fóru 2015

Prezentace přednášky Marka Macáka o homosexualitě na Škole pastýřů - Olomouc 2017

Vložil: Mainstream v Sobota, 25. březen 2017 @ 20:19:35 CET (364 čtenářů)
(Více... | 1036 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Václav Králíček: Vznik a zásady baptistů
Principy poslal Nepřihlášený

Křesťanské náboženství je velmi rozmanité ve svých projevech. Razí si cestu dějinami různými směry, různými útvary a různými vyznáními. Je v tom něco inspirujícího, kdo se umí ponořiti do tohoto dějinného toku křesťanských náboženství. Baptismus je jedním z těchto směrů. Mám-li promluviti o jeho vzniku a zásadách, musíme trochu nahlédnouti do minulosti dálné i bližší.

Rok 313 po Kr. byl velmi důležitý v křesťanských dějinách. Toho roku totiž císař Konstantin postátnil křesťanskou církev. Církev křesťanská byla tehdy jedna, všeobecná, a její sbory byly roztroušeny po celé tehdejší římské říši. Byla to jediná, veliká, dobrovolná organisace tehdejší doby. Její zástupci scházívali se v místních i všeobecných sněmech k důležitým poradám. Tato církev byla zmíněného roku postátněna. Před tím byla v boji jak se státem, tak i s uznaným pohanským náboženstvím, avšak přesto se stávala velmi vlivnou ve všem životě tehdejší římské říše. To neušlo bystrému císaři Konstantinovi. Nabídl církvi státní uznání, a ona je přijala. To mělo své výhody i nevýhody. Výhody byly v tom, že pouhým nařízením císařským se stalo povinností slaviti neděli v celé říši, že se pohanské návyky potlačovaly, že se chrámy pohanské buď zavíraly nebo odevzdávaly křesťanům, a že se příslušníci církve dostávali na vlivná místa úřední. Tímto způsobem užívala křesťanská církev státní moci pro své zájmy. Zato však musila sloužiti zájmům státu, císaři.

Byly v tom však také veliké nevýhody. Církev musila otevřít své brány dokořán všem lidem. Přestal výběr členstva. Církev stala se církví národní, světskou. To způsobilo v jejím nitru veliké kvašení. Lidé hlouběji a upřímněji nábožensky založení s tím nesouhlasili, protože církev mravně klesala. Sbory početně rostly, ale duchovně hynuly, poněvadž pohané bez napravení života se dávali hromadně křtít a stávali se tak členy církve. Nemůžeme se proto divit, že proti tomu vznikala oposice a že se tu a tam organisovala v různá hnutí křesťanská. Církev postátněná potlačovala tato oposiční hnutí a pronásledovala je, ale její námaha neměla úspěchu. Hnutí, byť na čas umlčená, znovu vznikala a vedla lid k apoštolskému způsobu života. 

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 22:21:07 CET (220 čtenářů)
(Více... | 18688 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Kdo jsou baptisté - dokument EBF (tzv. Dorfweilský dokument)
Principy poslal Nepřihlášený

1. Jsme součástí celé křesťanské církve po celém světě a vyznáváme víru v jediného Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého.

Baptisté se vnímají jako součást trvale existujícího proudu křesťanské pravdy a zbožnosti, který vyplynul z novozákonní doby. Z bezprostřednějšího hlediska nacházejí svůj původ v období evropské protestantské reformace a vděčí za něj biblickému principu „ospravedlnění Boží milostí pouze skrze víru“, který byl v té době obnoven.

I když se baptisté tradičně odmítají vázat na kréda, následujíce tak reformační heslo „pouze Písmo“, vždycky uznávali nejstarší prohlášení, jako jsou Nikajské, Chalcedonské a Apoštolské vyznání víry, jako pravdivé svědky křesťanské víry. Zastávajíce víru v trojjediného Boha, sdílejí s ostatními křesťanskými církvemi tato základní přesvědčení: dílo Boha Stvořitele; padlá podstata lidí; dokonalé božství i lidství Ježíše Krista, jenž je Bohem, zjeveným v člověku; vykoupení skrze život, smírčí smrt a vzkříšení Ježíše Krista; proměna osobního i společenského života mocí Ducha svatého; a konečné naplnění Božích záměrů.

První baptistický sbor, v moderním smyslu, se shromáždil roku 1611 v Londýně. Jeho bezprostřední kořeny jsou v malé skupině věřících v Anglii, která se v době anglické reformace v 16. století oddělila od státní církve, byla však také tvarována reformačním hnutím na evropském kontinentu. Několik jejích zakládacích členů žilo po nějakou dobu v Holandsku, kde usilovali o náboženskou svobodu a kde byli ovlivněni potomky staršího anabaptistického hnutí v Evropě, které kvetlo ve Švýcarsku a zdůrazňovalo učednictví křesťanů a křest na vyznání víry.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 13. březen 2017 @ 13:05:34 CET (379 čtenářů)
(Více... | 14584 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Homosexualita - dokument teologické komise BJB - listopad 1999
Etika poslal Nepřihlášený

Církev se svým úkolem zvěstovat evangelium a volat tak své okolí k životu v pravdě, lásce a naději, se ve svých dějinách znovu a znovu ocitala v situacích, které byly pro ni nové. Musela se proto vyrovnávat s otázkami a problémy, které byly také stále nové, i když se tak někdy formálně, vytržené z dějinných souvislostí, třeba nejevily. Příkladem je otázka vztahu křesťanství k otroctví, k službě žen v církvi, k užití násilí nebo vztahu vůči státní moci jako takové. 

Ve všech takovýchto případech existovala a často byla užita možnost „řešit“ problém odvoláním se na nějakou duchovní autoritu. Pro protestanty různých směrů bylo touto autoritou vždy Písmo, zpravidla tím však byl míněn nějaký biblický text, který se zdál takové „řešení“ nabízet. Řešení to však ve skutečnosti nebylo, problém se vrátil znovu a vyžádal si zpravidla jinou odezvu. Nikoli rezignaci na autoritu Písma, ale spíše hlubší orientaci na to, o co v Bibli jde, - na její zvěst, na evangelium o Boží cestě za člověkem, vedoucí k jeho záchraně a k záchraně a obnově všeho stvoření (Jan 5,39-40).

Vložil: Mainstream v Pátek, 17. únor 2017 @ 15:14:10 CET (715 čtenářů)
(Více... | 15326 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Jak se stavěla zeď mezi státem a církví – Separation of church and state
Diskuse o odluce poslal Nepřihlášený

Určitě tomu tak není vždy, ale čas od času se náš moderní svět potýká s problémy, které kdosi, kdysi dávno předvídal a snažil se jim předejít. V naší „západní” kultuře máme zřejmě hluboko uvnitř založenu společnou myšlenku o odluce státu a církve a tato myšlenka nám zapadá do série základních kamenů, na nichž, podle nás, lze jedině postavit fungující demokratický, právní stát.

Pokud se na myšlenku odluky státu a církve podíváme z čistě právního pohledu – není zase tak stará. Autorství samotné fráze (v originále „Separation of church and state”) o odluce (nikoliv myšlenky – ta je nepochybně mnohem starší) bývá obecně přisuzována Thomasi Jeffersonovi, který ji prvně, prokazatelně použil v jednom ze svých dopisů, otištěných i v novinách v roce 1802. Jefferson v tomto dopise použil výrazu „wall of separation“ – tedy „zeď oddělující“ církev a stát.

Ústava USA, která si příští rok připomene kulaté výročí svého vzniku sama o sobě vlastně tuto zeď ani tak nestaví – spíše jakýsi plot, když ve svém článku VI. hovoří o tom, že žádné náboženské vyznání se však nesmí vyžadovat jako podmínka k zaujetí funkce či plnění jakékoli společenské povinnosti ve Spojených státech.

Vložil: Mainstream v Středa, 04. leden 2017 @ 19:36:25 CET (280 čtenářů)
(Více... | 12550 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Aktualizované Vyznání víry Církve bratrské
Teologie poslal Nepřihlášený

Vyznání víry Církve bratrské (2016)

Za pravidlo víry a života přijímá Církev bratrská Písmo svaté – Bibli. Hlásí se ke starokřesťanským vyznáním víry (Apoštolské vyznání, Nicejsko-cařihradské, Chalkedonské, Athanasiovo), k reformovaným konfesím (zvl. Druhá Helvetská konfese, Heidelberský a Malý Westminsterský katechismus), k odkazu Jednoty bratrské (zvl. vyznání Jednoty bratří českých podle vydání Komenského z roku 1662) a k zásadám evangelikálního hnutí vyjádřených např. vyznáním Lausannského závazku z roku 1974 a Závazku z Kapského města z roku 2010.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 14. listopad 2016 @ 10:57:28 CET (500 čtenářů)
(Více... | 6762 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Dabru emet – židovské prohlášení o křesťanech a křesťanství
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Tikva Frymer-Kensky, David Novak, Peter Ochs, Michael Singer, podzim 2000

V posledních letech došlo ve vztahu Židů a křesťanů k dramatickému a nebývalému posunu. Po dobu bezmála dvou tisíciletí židovského exilu považovali křesťané židovství většinou za jakési nepovedené, v nejlepším případě přípravné náboženství, jehož naplněním je křesťanství. Za desetiletí, která uplynula od katastrofy šoa, se však křesťanství dramaticky změnilo. Stále více křesťanských uskupení, jak římskokatolických, tak protestantských, přichází s veřejným vyjádřením své lítosti nad krutostmi, kterých se vůči Židům a židovství křesťané dopouštěli. Podobná prohlášení hovoří o potřebě reformy křesťanského učení a kázání v tom smyslu, aby byla uznána boží trvalá smlouva s židovským lidem a bylo možno radovat se z toho, čím přispělo židovství světové civilizaci i samotnému křesťanství.

Máme za to, že tyto změny zasluhují pozornou židovskou odpověď. Jsme přesvědčeni – a hovoříme zde sami za sebe jako mezidenominační skupina židovských intelektuálů – že nastal čas k tomu, aby Židé vzali na vědomí křesťanské snahy o úctu k židovství. Myslíme si, že je nyní třeba přemýšlet o tom, co poví židovství o křesťanství. Jako první krok nabízíme osm stručných tezí o tom, jak k sobě Židé a křesťané mohou přistupovat.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 04. červenec 2016 @ 21:52:02 CEST (493 čtenářů)
(Více... | 6517 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Martin Luther a Židé – nutná vzpomínka k reformačnímu jubileu
Principy poslal Nepřihlášený

Usnesení 12. synody Evangelické církve v Německu na jejím 2. zasedání z 8.–11. listopadu 2015 v Brémách

V roce 2017 slaví evangelická církev 500 let reformace. Přitom se ptáme, s pohledem na naše historické a teologické dědictví, po podstatných poznatcích pro dnešek. Při vší vděčnosti a radosti však před chybami reformátorů a reformačních církví nezavíráme oči.

Naléhavé poznatky

1. Reformátoři se zaměřovali na reformu církve z moci evangelia. Nový pohled na Židy však nastal jen málokdy. Reformátoři se drželi myšlenkového schématu Židům nepřátelského, jehož kořeny sahají až k počátkům církve.

2. Neseme proto odpovědnost za vysvětlení, jak zacházet s Židům nepřátelskými výpověďmi reformátorů a s dějinami jejich působení a recepce. Ptáme se, jak dalece podporovaly protižidovský základní postoj v evangelické církvi a jak může být dnes překonáván. Vyrovnat se s postojem Martina Luthera vůči Židům, tomu přísluší exemplární význam.

3. Luther spojil centrální pohledy své teologie s Židům nepřátelským myšlenkovým schématem. Jeho doporučení pro konkrétní zacházení s Židy byla rozporuplná. Od obhajoby úsilí o přátelství až po hanobení a požadavky, které cílí na úplné zbavení Židů jejich práv a na jejich vyhnání.

4. Při přípravě reformačního jubilea tuto vinu nemůžeme obejít. A skutečnost, že Lutherovy rady vůči Židům nepřátelské byly využity národněsocialistickým antisemitismem, představuje pro evangelickou církev další zátěž.
Vložil: Mainstream v Úterý, 28. červen 2016 @ 18:07:30 CEST (765 čtenářů)
(Více... | 6581 bytů | 5 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Minulost a současnost mesiánského judaismu
Studie poslal Nepřihlášený

Slovo „judaismus“ je poměrně starobylý výraz, jímž je označováno náboženství židovského národa. Ve znění JÚDAJISMOS1 se výraz nachází například již v řecké předloze 2. knihy Makabejské,2 tedy spisu, jenž byl sepsán nejpozději kolem poloviny 1. století před občanským letopočtem.3 Z tohoto pohledu je mesiánský judaismus neboli JAHADUT MEŠICHIT jednou z větví judaismu, která se vyznačuje tím, že přijímá učení židovského učitele, jenž působil v 1. století občanského letopočtu (dále jen o.l.) na území Izraele – tento rabi byl ve své době znám pod jménem JEŠUA HA-NOCRI, Ježíš Nazaretský.

Později, když byl svými žáky uznán za Mesiáše Izraele, Vykupitele světa a Pána, začal být označován též jako Ježíš Kristus (JEŠUA HA-MAŠIACH). Toto své přesvědčení začali jeho žáci hlásat především poté, co byl jejich učitel ukřižován a oni se nato dle svých vlastních slov stali svědky jeho vzkříšení.

Vložil: Mainstream v Středa, 04. květen 2016 @ 20:05:49 CEST (445 čtenářů)
(Více... | 19388 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Petr Macek: Baptisté a ekumena
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

Výraz ekumena vychází z řeckého oikia — obydlí. Od 5. století před Kristem se objevuje i výraz hé oikúmené gé: celá země (později „celá říše“— civilizovaná část světa). To platí i o výskytech tohoto výrazu v Novém zákoně (např. Lk 2,1; 4,5; Mk 24,14; Sk 17,31).

Pojem ekumeny či ekumenicity se objevuje v trojím smyslu: (1) jako synonymum výrazu katolicita (obecnost, univerzalita), znamenající rozšířenost na celek; (2) jako označení pro vztahy křesťanských církví a teologických tradic, resp. úsilí o jejich sblížení či sjednocení; (3) nověji i jako jiné označení mezináboženského dialogu. My se mu budeme věnovat víceméně jen v tom druhém smyslu.

Myšlenka sblížení či sjednocení křesťanů je logická: Církev byla původně jen jedna a k jednotě je také volána (Jan 17,21), historicky však došlo k jejímu rozdělení. Zatímco církevní schizma mezi Východem a Západem bylo záležitostí dlouhého procesu (běžně uváděný rok 1054 je jen rokem vzájemných klateb), reformace, znamenající další rozkol, začala vystoupením reformátorů Martina Luthera a Huldrycha Zwingliho v první čtvrtině šestnáctého století.

Vložil: Mainstream v Pátek, 22. duben 2016 @ 00:48:44 CEST (950 čtenářů)
(Více... | 37717 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.4)

Texty: Radical Believers: Ženy ve vedení
Principy poslal Nepřihlášený

Jsou všechny služebné "úřady" dostupné ženám stejně jako mužům? Je pravda, že "vedení patří mužům", jak nedávno tvrdil jeden baptista, nebo jsou dary řízení dány jak mužům, tak ženám?

Písmo učí, že Duch své dary udílí bez ohledu na to, zda jde o ženu či muže (Sk 2,17-18). I když snad některá kulturní situace omezuje vedení na muže (viz 1K 11,3-16; 14,33-36; 1Tm 2,11-15), v principu není podle Písma důvodu, proč by se ženy neměly podílet na vedení.

V římském sboru například byli ve vedení muži i ženy: Pavel zmiňuje diakonku Foibé (Ř 16,1-2), učitelku Prisku (Ř 16,3) a Junia byla dokonce apoštol (viz Ř 16,7 - překlady naneštěstí mluví o Juniovi, překladatelé nerespektují, že tu jde o ženu). Ze Sk 21,9 (viz též Sk 2,17-18) se dozvídáme, že ženy byly též prorokyněmi.

Vložil: Mainstream v Středa, 20. duben 2016 @ 19:04:17 CEST (585 čtenářů)
(Více... | 2483 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.66)


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 1.22 Seconds