Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Oldřich   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 4828, komentáře < 7 dní: 12, komentářů celkem: 4520, adminů: 23, uživatelů: 2369
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 769 431

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 10 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Texty: Zpravodaj BJB 01/19
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Vyšlo nové číslo Zpravodaje BJB. Ve formátu PDF si ho můžete stáhnout

Hlavním tématem čísla je "Obnova církve".

Pár ochutnávek z hlavního článku k tématu, jehož autorem je předseda VV BJB, Pavel Coufal:

"Naši kazatelé se vzdělávají v různých školách a institucích. Některé z nich nám jsou teologicky blízké, jiné naopak mezi nás přímo či nepřímo vnášejí skrze své absolventy učení nebo proudy, které jsou našim sborům cizí (ať už jde o teologický liberalismus nebo radikální neokalvinismus)."

Vložil: Mainstream v Středa, 23. leden 2019 @ 20:00:15 CET (213 čtenářů)
(Více... | 1961 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Dietrich Bonhoeffer: O hlouposti
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Hloupost je nebezpečnější nepřítel dobra než zlo. Proti zlu se dá protestovat, dá se zostudit, v krajním případě mu lze zabránit násilím. Pokaždé již v sobě nese zárodek vlastního rozkladu, už proto, že zanechává v člověku přinejmenším nevolnost. Proti hlouposti jsme bezbranní.

Ani protesty, ani násilím tu nelze nic pořídit; argumenty nepůsobí, fakta, jež odporují vlastním předsudkům, se prostě neuznávají – v takových případech se dokonce hlupák stává kritickým – a nelze-li se jim vyhnout, dají se jednoduše odbýt jako bezvýznamné výjimky. Přitom je hlupák na rozdíl od zlého člověka sám se sebou zcela spokojen; stává se dokonce nebezpečným, protože stačí lehké podráždění, aby přešel do útoku. Proto je třeba větší opatrnosti před člověkem hloupým než před člověkem zlým. Nikdy se už nepokoušejme hlupáka přesvědčovat důvody; nemá to smysl a je to nebezpečné.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 10. leden 2019 @ 15:39:14 CET (213 čtenářů)
(Více... | 4523 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Zánik sboru (evidované právnické osoby) - postup podle církevního zákona
Dokumenty poslal Nepřihlášený

§ 26 Zrušení evidence evidované právnické osoby a její zánik 

(1) Ministerstvo zruší evidenci evidované právnické osoby podle § 15a odst. 1

a) na návrh orgánu registrované církve a náboženské společnosti, který ji navrhl k evidenci, do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto návrhu, 

(2) Evidence právnické osoby podle § 15a odst. 1 zaniká výmazem z Rejstříku evidovaných právnických osob.

(3) Zániku evidované právnické osoby podle odstavce 2 předchází její zrušení s likvidací, anebo zrušení bez likvidace, přechází-li její majetek a závazky na registrovanou církev a náboženskou společnost nebo její jinou právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona.

Vložil: Mainstream v Úterý, 20. listopad 2018 @ 18:38:55 CET (1119 čtenářů)
(Více... | 1747 bytů | 6 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Ukončení členství sboru ve svazku BJB z pohledu řádů BJB
Dokumenty poslal Nepřihlášený

Základní dokument BJB

XI. Způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve

Majetkoprávní otázky se v následujících případech řeší takto:

c) V případě ukončení členství sboru ve svazku BJB je sbor povinen ke dni ukončení tohoto členství nebo ve lhůtě stanovené Sjezdem delegátů vrátit BJB všechny nesplacené půjčky. O naložení s případným likvidačním zůstatkem sboru rozhodne na návrh sboru Sjezd delegátů. Pokud by likvidační zůstatek sboru z jakýchkoliv důvodů přešel na BJB, je BJB povinna jej převést na osobu, kterou určí sbor končící členství ve svazku BJB. Vyžadují-li to obecně závazné předpisy k provedení likvidace takového sboru, navrhne odpovědný zástupce sboru osobu likvidátora sboru.

Vložil: Mainstream v Úterý, 20. listopad 2018 @ 15:44:27 CET (576 čtenářů)
(Více... | 1733 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Oslobodenie od zlých síl
Principy poslal Nepřihlášený

Materiál bol pripravený a schválený Vieroučným výborom Evanjelické církvi augsburského vyznania na Slovensku, odporučený Zborom biskupov ECAV na Slovensku ako úprava Zboru biskupov ECAV na Slovensku pre duchovných ECAV na Slovensku a rozoslaný do všetkých CZ ECAV na Slovensku.

Oslobodenie od zlých síl

Pán Ježiš uzdravoval posadnutých a oslobodzoval ich od zlého vplyvu démonských síl. Na prosbu otca uzdravil syna s nemým duchom (por. Mk 9, 14nn). Alebo uzdravil námesačníka (por. Mt 17, 14nn), ktorého nemohli uzdraviť učeníci „pre svoju malú vieru“ (Mt 17, 20), a mohli by sa uviesť aj ďalšie prípady exorcizmu (L 9, 37nn; L 11, 14nn). Keď Ježiš vyháňal nemého démona, povedal, že ak po zlom duchovi zostaneme prázdne miesto, zlý duch sa vráti a obsadí vyčistené miesto ešte silnejšie: „pojme so sebou iných sedem duchov horších od seba, a vojdúc, prebývajú tam“ (L 11, 26). Pred odchodom do neba dal Pán Ježiš poverenie vyháňať zlých duchov aj svojim nasledovníkom: „tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov“ (Mk 16, 17 – 18).

Čo má urobiť evanjelický duchovný, ak sa na neho niekto obráti s prosbou o vyháňanie zlého? Oslobodenie od zlého vplyvu sa môže týkať alebo osoby, alebo nejakého miesta (napr. domu). 

Vložil: Mainstream v Úterý, 30. říjen 2018 @ 09:33:05 CET (123 čtenářů)
(Více... | 6028 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: První republika, T. G. Masaryk a baptisté
Historie českých baptistů poslal Nepřihlášený

U příležitosti 100. výročí československého státu odkazujeme na články, které pojednávají téma "První republika, T. G. Masaryk a baptisté":

Svobodná církev ve svobodném státě - Tomáš Garrigue Masaryk a čeští baptisté

T.G.Masaryk – a náboženství (vztah k evangelické církvi)

Seminář československých baptistů a doba jeho vzniku

Vztah českých baptistů a státu. 1. část

Vložil: Mainstream v Pátek, 26. říjen 2018 @ 13:45:09 CEST (211 čtenářů)
(Více... | 1047 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje Bratrské jednoty baptistů
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Vychází Zpravodaj BJB 04/18

Ve formátu PDF si ho můžete stáhnout zde

Zdroj: https://www.bjb.cz/novinky/ze-zivota-bjb/2153-vyslo-ctvrte-cislo-zpravodaje-bratrske-jednoty-baptistu

Vložil: Mainstream v Neděle, 14. říjen 2018 @ 22:38:07 CEST (113 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Křest svatý v pojetí Církve bratrské
Teologie poslal Nepřihlášený

(152) Křest je nám svátostí počáteční. Poskytuje křtěnému příležitost vyznat, že zemřel spolu s Kristem (Ř 6,1–3). Ve většině sborů křtíme ty, kteří vyznávají svou víru. Křtíme ale i děti těch členů církve, kteří se spoléhají na Boží zaslíbení smlouvy a vyznávají svou víru na místě svých dětí. Vycházíme z toho, že křest dětí je velmi starou praxí církve, kde se stával analogií obřízky (Ko 2,11–13).

(153) Křest konáme na základě Kristova pověření (Mt 28,19–20; Mk 16,16). V textech Písma je křest podtržen jako výraz poslušnosti a začlenění do církve. Křest na znamení pokání a víry pečetí odpuštění hříchů a nový život v Kristu. Ten, kdo je pokřtěn, patří Kristu a může se oprávněně spoléhat na Kristovu pomoc a ochranu. Křtu předchází zřeknutí se zla a odevzdání se Bohu.

Vložil: Mainstream v Úterý, 18. září 2018 @ 11:08:16 CEST (135 čtenářů)
(Více... | 3194 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Nashvillské prohlášení o sexualitě z biblického pohledu
Principy poslal martyria

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe... (Ž 100,3)

Úvod

Evangelikální křesťané žijí na začátku dvacátého prvního století v období historického přechodu. S tím, jak se západní kultura stále více odcizuje křesťanství, dochází k výraznému odklonu v chápání toho, co znamená být člověkem. Duch dnešní doby již vcelku nerozpoznává krásu Božího záměru pro lidský život a nedovede z ní mít potěšení. Mnozí popírají, že Bůh stvořil lidské bytosti pro svou slávu a že jeho dobrý záměr pro nás zahrnoval naše osobnostní i tělesné ztvárnění v mužské a ženské podobě. Lidská totožnost jako muže a běžně ženy není vnímána jako součást Božího nádherného plánu, ale spíše jako vyjádření vlastní volby jednotlivce. Cesta k plné a trvalé radosti skrze Boží dobrý plán pro jeho stvoření byla nahrazena cestou krátkozrakých alternativ, které dříve nebo později zničí lidský život a zneuctí Boha.

Sekulární duch naší doby představuje velkou výzvu pro křesťanskou církev. Ztratí církev Pána Ježíše Krista své biblické přesvědčení, srozumitelnost a odvahu a splyne s duchem tohoto světa? Anebo se bude držet slova života, nabere odvahu od Ježíše a bude bez bázně hlásat jeho cestu jako cestu života? Zachová si své jasné, opoziční svědectví vůči kultuře světa, který se řítí do zkázy?

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 13. září 2018 @ 15:56:09 CEST (156 čtenářů)
(Více... | 9279 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Pozadí a teologie Alfa kurzů
Knihovna poslal Nepřihlášený

Práce se snaží zmapovat historické předchůdce, ve kterých mají kurzy své kořeny, jako je charismatické a skupinkové hnutí a popsat na nich zejména eklesiologii, christologii a pneumatologii Kurzů Alfa. Na základě těchto poznatků chce pak analyzovat i programové cíle kurzů, které mají ambici napomáhat k vytváření viditelné jednoty církve, která má, skrze jednotné svědectví, přispět k christianizaci jednotlivých národů, ve kterých se Kurzy Alfa pořádají. Součástí práce je i přehled kritických postřehů…

Tato studie byla obhájena jako diplomová práce z předmětu komparativní eklesiologie na katedře systematické teologie Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Autor: PharmDr. Mgr. Bc. Aleš Franc, Ph.D.

Vložil: Mainstream v Úterý, 17. červenec 2018 @ 11:41:27 CEST (152 čtenářů)
(Více... | 1075 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Spurgeon a kontroverze ´´Downgrade´´ II.
Historie baptistů světová poslal Nepřihlášený

pokračování - viz první část článku

VYSTOUPENÍ Z UNIE


28. října 1887 napsal Spurgeon hlavnímu tajemníkovi Baptistické unie, kterým byl Samuel Harris Booth:

Drahý příteli,

jako tajemníkovi Baptistické unie Vám dávám na srozuměnou, že musím z Unie vystoupit. Činím tak s krajní lítostí; ale nemám na výběr. Důvody vysvětluji v listopadovém vydání The Sword and the Trowel a věřím, že mi odpustíte, když je zde nebudu opakovat. Prosím, neposílejte nikoho, aby mě požádal, abych si vše ještě rozmyslel. Obávám se, že už jsem o celé věci přemýšlel až příliš dlouho; každá další hodina mě přesvědčuje, že rozhodně nejednám příliš brzy.

Rád bych také dodal, že zde ani v nejmenším nesehrála roli žádná osobní hořkost či zášť. Osobně se mi dostalo více respektu, než jsem doufal. Jednám s čistým svědomím a jistotou přesvědčení. Vy sám víte, že jsem dlouho meškal, protože jsem doufal v lepší vývoj událostí.

Se srdečným pozdravem

C. H. Spurgeon[41]
Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 21. červen 2018 @ 19:18:27 CEST (143 čtenářů)
(Více... | 37525 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Texty: Spurgeon a kontroverze ´´Downgrade´´ I.
Historie baptistů světová poslal Nepřihlášený

[Na konci období puritánů] se nejprve kazatelé a pak i celé církve různými způsoby začali upadat do liberalismu. V některých případech se jednalo o pád velmi rychlý; a ve všech případech to byl pád tragický. Jak kazatelé opouštěli starou puritánskou zbožnost a starou kalvinistickou nauku, jejich kázání většinou více a více postrádala vážnost, jasnost a duchovnost. Jejich projev byl stále spekulativnější a kladl důraz spíše na obecné morální učení Nového zákona, než na velké, základní pravdy Božího zjevení. Tam, kde měly znít velké pravdy evangelia, převládla přirozená teologie. Kázání stále více a více postrádala Krista. Dopady na charakter a život kazatelů a posléze i lidí v jejich sborech byly až příliš do očí bijící.

The Sword and the Trowel[1]

V březnu 1887 vydal Charles Spurgeon ve svém měsíčníku The Sword and the Trowel první dva články nazvané „The Down Grade“ (tj. „Svah“, „Klesání“ nebo také „Úpadek“). Články vyšly anonymně, ale jejich autorem byl Robert Shindler, Spurgeonův blízký přítel a baptistický kazatel. Shindler články napsal ve spolupráci se Spurgeonem, který k prvnímu článku připojil osobní doporučení: „Věnujte tomuto článku upřímnou a plnou pozornost… Řítíme se z kopce rychlostí, která nám zlomí vaz.“[2]

Shindler se zaměřil na stav evangelikálního křesťanství – a to od doby puritánů po svou vlastní dobu – a povšiml si, že po každém obrození evangelikální víry následovala generace nebo dvě, které se odklonily od zdravého učení, což nakonec vedlo k hromadnému odpadnutí. Toto odvrácení se od pravdy přirovnal k prudkému svahu, a proto ho nazval „The Down Grade“ (neboli „Úpadek“).

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 21. červen 2018 @ 18:09:08 CEST (236 čtenářů)
(Více... | 34299 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Texty: Nezvladatelný buřič - Jeroným Pražský
Svědectví poslal Nepřihlášený

Mistr čtyř univerzit, ale také enfant terrible přelomu 14. a 15. století – to byl Jeroným Pražský, neprávem opomíjená osobnost českých dějin. Premiéru portrétního dokumentu uvádíme u příležitosti 600. výročí jeho mučednické smrti. Režie M. Petřík

Vložil: Mainstream v Středa, 30. květen 2018 @ 20:05:55 CEST (175 čtenářů)
(Více... | 983 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Soudní aplikace českého konfesního práva
Diskuse o odluce poslal Nepřihlášený

Co znamená, že náboženské společnosti podle § 16 Listiny spravují své záležitosti nezávisle na státních orgánech, to ilustrují soudní rozhodnutí v jednotlivých kauzách. Obecně lze konstatovat, že jde obvykle o případy, kdy některou církev či jinou náboženskou společnost žaluje její bývalý pracovník pro předpokládané protiprávní ukončení pracovního poměru s odvoláním na zákoník práce ve verzi účinné v dané době.

Současný Zákoník práce (zákon č. 262/2006) ve svém § 1 definuje smysl této právní normy v pěti bodech a-e, z nichž jeden garantuje zájem zaměstnavatele, totiž řádný výkon práce zaměstnancem, ostatní čtyři hájí zájmy zaměstnanců jako slabší strany v pracovněprávních vztazích. Ty pak shrnuje v samostatném odstavci takto:

Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.

Soudní pře bývalých zaměstnanců náboženských společností v pozici, jíž zákony označují jako roli „duchovního“ vycházejí ze zájmu obhájit a prosadit právě tyto hodnoty veřejného pořádku. Tito lidé mohou v jednotlivých případech ve sporu s náboženskou společností být se svým stanoviskem v právu nebo v neprávu, avšak soudy se ve smyslu ustanovení Listiny a Zákona o církvích u této kategorie pracovníků oprávněností jejich stanoviska nezabývají. Vyslovují v různých etapách soudního řízení, v původních rozsudcích a v reakcích soudů vyšších stupňů na odvolání, dovolání a kasační stížnosti vždy v tom smyslu, že nejsou kompetentní o tom rozhodovat. Hlavní argument směřuje k odlišení právní formy činnosti duchovního od pracovního poměru. Tato forma se uvádí jako služební poměr s tím, že pro něj platí vnitřní předpisy organizace, která s fyzickou osobou do tohoto vztahu vstupuje. Vnitřní předpisy však nepodléhají posouzení z hlediska Listiny a nižších právních norem vždy s odvoláním na deklarovanou nezávislost náboženských společností v těchto ohledech na státních orgánech.

Vložil: Mainstream v Pátek, 18. květen 2018 @ 16:18:48 CEST (201 čtenářů)
(Více... | 8788 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Homosexuální (lesbická) orientace
Etika poslal Nepřihlášený

Literatura:
KŘESŤANSKÁ ANTROPOLOGIE A HOMOSEXUALITA, Sborník překladů z Osservatore Romano. Pastorační středisko Praha, 1998
ANGE D., Homosexuální, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1996
ANGE D., Tvé tělo je stvořeno pro lásku, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1998


Problém odvěký, dnes ale veřejně diskutovaný. Ve všem jednání o tomto tématu v křesťanském prostředí je nutno důsledně oddělovat homosexuální orientaci - ta je sama o sobě mravně nelišná - od homosexuálního chování, za které člověk nese odpovědnost. Osoby s touto orientací vyžadují zvláštní pastorační péči, které se v církvi u nás většinou nedostává. Otázkou je, zda je dobré tyto osoby sdružovat nebo spíš podporovat jejich integraci ve farnosti. Autor se domnívá, že lepší je druhá varianta - tvoření homosexuální subkultury se nezdá být šťastné, i když je mnohými preferované.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 16. duben 2018 @ 12:23:01 CEST (378 čtenářů)
(Více... | 3802 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Otázka reparativní terapie homosexuálů
Etika poslal Nepřihlášený

Reakce na článek Tomáše Bílka z www.christnet.cz Konec ex-gay hnutí?

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 www.klimes.us

Když jsem se před lety dostal do diskuse s prof. Weissem, nechápal jsem zprvu, proč je tolik povyku kvůli vcelku triviální myšlence, totiž že by část homosexuální populace mohla vznikat ne geneticky, ale traumatem během nějakého kritického období v dětství - zneužitím, znásilněním či těžkou citovou deprivací. Posléze mi došlo, že tato averze je jen obrannou reakcí na laickou úvahu - když něco vzniklo během života, tak to přeci půjde opravit pomocí psychoterapie, tzv. reparativní terapie. Taková souvislost samozřejmě neexistuje.

Pokud někomu přejede nohy parní válec, tak toto trauma též není genetického původu, přesto to není reparatelné. Na druhou stranu máme mnoho genetických poruch, které můžeme léčit, ač jsou vrozené. Otázka původu homosexuality proto souvisí jen velmi volně s otázkou její případné léčby.
Vložil: Mainstream v Pondělí, 16. duben 2018 @ 12:20:41 CEST (231 čtenářů)
(Více... | 14467 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Návrh na rozšíření Zásad a stanovisek BJB o článek Manželství a rozvod
Principy poslal Nepřihlášený

Manželství a rozvod

Manželství je Boží institucí (Mt. 19:4-5), nikoliv pouhou společenskou vymožeností. Původní Boží ustanovení bylo sjednocení jednoho muže a jedné ženy v jedno tělo. Monogamie a manželská věrnost proto představují biblickou normu (1. Tim. 3:2, Ex. 20:14). Posvátnost manželského svazku vyplývá nejen z jeho Božského zřízení, ale i z toho, že jej Písmo používá, aby vylíčilo jednotu Krista s Jeho církví (Ef 5:25, Zj 19:7). Bratrská jednota baptistů se proto staví proti všem filozofiím a nátlakům tohoto věku, které směřují k oslabení či dokonce zničení posvátnosti a trvalosti manželství. Pán Ježíš řekl: "A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj" (Mt 19:6).

Vložil: Mainstream v Sobota, 14. duben 2018 @ 15:12:41 CEST (367 čtenářů)
(Více... | 7350 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Nedokončená reformace
Teologie poslal Nepřihlášený

Nevyřešené problémy – ekumenické odpovědi. Od disputace k dialogu. Kritické poznámky ke zmizelé kultuře sporu z období reformace a k moderní kultuře dialogu

Když jsem v roce 1948 studoval v Göttingen, byla ještě u moci generace církevních bojovníků. Hans-Joachim Iwand a Ernst Wolf vyučovali „reformační teologii“. Učili jsme se teologii v konfliktním duchu Barmenského teologického prohlášení, které vydala Vyznavačská církev roku 1934: „Vyznáváme“ a „zavrhujeme“. Pokud vím, mezi nacionálněsocialistickými „Německými křesťany“ a Vyznavačskou církví nedošlo k žádným rozhovorům.

Mnozí příslušníci mé generace chtěli hranice této interně církevní teologie prolomit a pokusit se o teologii tváří ke světu, jak řekl Johann Baptist Metz. Svými návrhy „politické teologie“ jsme se tak dostali do konfliktu s politickými ideologiemi světa. Vzhledem ke konkrétní krizové situaci bylo nutno zahájit konfrontační dialog. V 60. letech se uskutečnily křesťansko-marxistické rozhovory v Salzburgu, Herrenchiemsee a Mariánských lázních, organizované katolickou Mezinárodní Pavlovou společností (Internationale Paulusgesellschaft): „Pokud nebudeme teď spolu mluvit, budeme jednou na sebe střílet.“ Vnější situace světa, rozděleného studenou válkou, vyžadovala dialog. Byl to dialog nebezpečný – všichni českoslovenští účastníci našeho jednání byli po srpnu 1968 pronásledováni. Jiný druh dialogu byl nutný vzhledem k situaci „po Osvětimi“. V rozhovoru mezi židy a křesťany šlo o překonání staletého křesťanského antijudaismu. Tento dialog byl zahájen americkými konferencemi na téma holocaustu, pokračoval na evangelických církevních setkáních a katolických dnech a vedl k prohlášením obou německých církví o trvalém vyvolení Izraele.

Vložil: Mainstream v Úterý, 19. září 2017 @ 01:18:44 CEST (248 čtenářů)
(Více... | 17659 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.33)

Texty: Zpravodaj baptistických sborů 1/2017
Ze světa baptistů poslal Nepřihlášený

Právě vychází historicky první číslo Zpravodaje baptistických sborů, časopisu iniciovaného uskupením Sítě víry.

Číslo si můžete stáhnout zde: Zpravodaj 01/2017. Časopis je určen pro četbu v elektronické podobě a je nastaven tak, aby se pro pohodlné čtení otevřel na celé obrazovce (zobrazení na celou obrazovku je možné na začátku také vypnout).

Podobu časopisu určenou pro tisk si můžete stáhnout zde: Zpravodaj 01/2017 – tisk. Tiskovou verzi stačí vytisknout jako oboustranný tisk na A4 s volbou „Převracet stránky“. Po vytisknutí budete mít časopis ve formě brožurky (formát A5).

Vložil: Mainstream v Pondělí, 07. srpen 2017 @ 00:09:38 CEST (790 čtenářů)
(Více... | 918 bytů | 14 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Základy a poslání ordinované služby
Principy poslal Nepřihlášený

Základ v Písmu

Bůh uložil celé církvi službu  smíření s Bohem skrze Ježíše Krista  (2Kor 5,16-21;  Gal  3,26-29). Každý, kdo vyznává víru v Krista, je volán k učednictví a ke službě (1Kor 12,12n). Proto mluvíme  o všeobecném kněžství  věřících"  (1Pt  2,9; Řím 12, 1-8), založeném v jejich  specifickém obdarování ke službě (1Kor 12; 14,26; Řím 12, 1-8; Ef 4,11-16; 1Pt 4,10n; Sk 2,14-21).

V  celé historii  Božího lidu však dochází i k povolávání duchovních vůdců, jimž je svěřována zvláštní odpovědnost. Z toho vyplývá,  že je  třeba se  hlásit k  službě celého  Božího lidu i k nutnosti a hodnotě zvláštní služby, spojené se specifickou odpovědností. Ve Starém zákoně dochází  k duchovnímu vůdcovství prostřednictvím kněží, proroků a lidí pověřených správou ostatních. Tito muži a ženy byli  odpovědni Bohu i všemu lidu.

V rané církvi byla zvlášť důležitá  prorocká služba, která byla svěřena jak celku,  tak i jeho odpovědným vůdcům. Jinak nemáme v Novém zákoně nějaký jednoznačný model duchovního vůdcovství. Jisté je to, že  zde dochází k odděleni jednotlivců pro  zvláštní služby (Sk 13,1-3, Sk 16,13-15.40, Sk 20, 17-35,  Ř 16,1-16, 1Kor 16,15n, Fp 1,1, Fp 4,2n, 1Te  5,12n, 1Tm 3,1-13, 2Tm 1,5-9, Žd 13,7,  Jk 3,1,  1Pt 5,  1-4).

Předním  úkolem vůdců byla služba církvi a  výchova jejích údů k službě. Proto kázali, vyučovali, napomínali, uplatňovali autoritu Páně,  pečovali o církev a byli jí příkladem svým životem. S vysluhováním křtu a Večeře Páně Nový zákon jejich službu výslovně nespojuje.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 22. květen 2017 @ 17:56:53 CEST (326 čtenářů)
(Více... | 5047 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Zpráva předsedy VV pro SD BJB konaný dne 22. dubna 2017
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Drazí bratří a sestry,
Chci tuto zprávu začít velmi stručným shrnutím celého čtyřletého volebního období.

Těší mně řada pozitivních rozhodnutí a zkušeností či událostí:

  • řada sborů pravidelně koná své misijní aktivity, z kterých je vidět i požehnané ovoce
  • početní růst misijních stanic s cílem založení nového sboru
  • ve většině sborech zaplnění mezer po odchodu početných skupin ze sboru
  • některé sbory zdárně dokončily stavbu modlitebny nebo rozsáhlou rekonstrukci, případně jsou v závěru svých prací; jiné sbory se pro stavbu rozhodly a připravují se na ni
  • osvědčilo se vydávání Slov života s úvahami našich bratří a sester
  • bylo přijato rozhodnutí zahájit práce na novém zpěvníku BJB
  • bylo zahájeno tzv. Vzdělávání na cestě, které absolvují desítky zájemců
  • ochotná odezva sborů na vyhlášené mimořádné sbírky
  • jsou ochotní kandidáti k volbám do nového VV
  • podařilo se vyřešit všechny majetkoprávní nesrovnalosti způsobené administrativními chybami některých katastrálních úřadů
Vložil: Mainstream v Pátek, 21. duben 2017 @ 00:40:49 CEST (703 čtenářů)
(Více... | 7031 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Pohled na homosexuální praxi rozděluje křesťany - zde je lékařská metaanalýza
Etika poslal Nepřihlášený

V 90. letech se začaly objevovat v odborné literatuře mnohočetné publikace, které jednoznačně vyvracejí mnohde stále ještě rozšířený mýtus, že homosexuálové se vyskytují v populaci až v 10%. Tento názor vychází z publikací Alfreda Kinseye z roku 1948, který zjistil, že 10% z dotazovaných ve věku od 16 do 65 let bylo po dobu až tří let převážně homosexuálních. Z pohledu moderního dotazníkového výzkumu byla ovšem tato studie značně závadná. Např. 25% dotazovaných byli někdejší nebo současní vězňové. Takový populační vzorek jistě není reprezentativní pro běžné obyvatelstvo. Ve skutečnosti bylo číslo 10% překroucením Kinseyových výsledků, který uváděl, že procento mužů, preferujících homosexuální vztahy po celý život, bylo značně nižší a pohybovalo se kolem 45%, u žen pak dokonce o polovinu méně.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 17. duben 2017 @ 22:55:05 CEST (336 čtenářů)
(Více... | 24998 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Co říkají noví evangelikálové o fundamentalistech
Zamyšlení poslal Arthur

Peter Masters

Druhá kapitoly z brožury „Jsme fundamentalisté?“. První byla pod názvem „Nový evangelikalismus“ uveřejněna v Zápase o duši č. 106,

V této části autor rozebírá definici fundamentalistů od D. Tidballa a J. Stotta, a ukazuje způsoby, jimiž se zastánci nového evangelikalismu snaží zdiskreditovat biblický fundamentalismus....

celý článek na reformace.cz www.reformace.cz/zod/co-rikaji-novi-evangelikalove-o-fundamentalistech-cislo-107

Vložil: Mainstream v Pondělí, 10. duben 2017 @ 22:35:37 CEST (338 čtenářů)
(komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Kazatelky v rámci baptismu
Principy poslal Nepřihlášený

Ordinace baptistických kazatelek - historie v datech

Radical Believers: Ženy ve vedení

Základní teze k diskusi o možností kazatelské služby sester

Anna Robbins - Rozhovor o mužích a ženách v církvi, o církevní tradici a kultuře

Jak se změnila Jižní baptistická konvence v posledních třiceti letech

Vložil: Mainstream v Pátek, 07. duben 2017 @ 15:25:17 CEST (314 čtenářů)
(Více... | 1328 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Duchovní služba žen z pohledu evropského baptismu
Teologie poslal Nepřihlášený

V dokumentu Evropské baptistické federace "Kdo jsou baptisté, na cestě k vyjádření identity baptistů v měnící se Evropě." přijatý Radou EBF v září 1992 se nachází i pasáž, která se vztahuje k duchovní službě žen v církvi:

Baptisté zastávají názor, že všichni věřící jsou povoláni ke službě Kristu v jeho církvi i ve světě, a že pro tento úkol Duch svatý uděluje dary celku lidu Božího.

Věří, že sbor dostává podle potřeby plný rozsah duchovních darů a že členové široce uplatní své obdarování k vyučování, evangelizaci, pastýřské péči, vedení, službě, k prorockému slovu, poznání, modlitbě, uzdravení, řízení a pohostinnosti. Tyto služby slouží k budování sboru a mají přinést uzdravení všech oblastí každodenního života a práce.

Vložil: Mainstream v Sobota, 01. duben 2017 @ 11:02:38 CEST (217 čtenářů)
(Více... | 2734 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Homosexualita - co se 4 procenty?
Etika poslal Nepřihlášený

Prezentace přednášky Marka Macáka o homosexualitě na Evangelikálním fóru 2015

Prezentace přednášky Marka Macáka o homosexualitě na Škole pastýřů - Olomouc 2017

Vložil: Mainstream v Sobota, 25. březen 2017 @ 21:19:35 CET (409 čtenářů)
(Více... | 1036 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Václav Králíček: Vznik a zásady baptistů
Principy poslal Nepřihlášený

Křesťanské náboženství je velmi rozmanité ve svých projevech. Razí si cestu dějinami různými směry, různými útvary a různými vyznáními. Je v tom něco inspirujícího, kdo se umí ponořiti do tohoto dějinného toku křesťanských náboženství. Baptismus je jedním z těchto směrů. Mám-li promluviti o jeho vzniku a zásadách, musíme trochu nahlédnouti do minulosti dálné i bližší.

Rok 313 po Kr. byl velmi důležitý v křesťanských dějinách. Toho roku totiž císař Konstantin postátnil křesťanskou církev. Církev křesťanská byla tehdy jedna, všeobecná, a její sbory byly roztroušeny po celé tehdejší římské říši. Byla to jediná, veliká, dobrovolná organisace tehdejší doby. Její zástupci scházívali se v místních i všeobecných sněmech k důležitým poradám. Tato církev byla zmíněného roku postátněna. Před tím byla v boji jak se státem, tak i s uznaným pohanským náboženstvím, avšak přesto se stávala velmi vlivnou ve všem životě tehdejší římské říše. To neušlo bystrému císaři Konstantinovi. Nabídl církvi státní uznání, a ona je přijala. To mělo své výhody i nevýhody. Výhody byly v tom, že pouhým nařízením císařským se stalo povinností slaviti neděli v celé říši, že se pohanské návyky potlačovaly, že se chrámy pohanské buď zavíraly nebo odevzdávaly křesťanům, a že se příslušníci církve dostávali na vlivná místa úřední. Tímto způsobem užívala křesťanská církev státní moci pro své zájmy. Zato však musila sloužiti zájmům státu, císaři.

Byly v tom však také veliké nevýhody. Církev musila otevřít své brány dokořán všem lidem. Přestal výběr členstva. Církev stala se církví národní, světskou. To způsobilo v jejím nitru veliké kvašení. Lidé hlouběji a upřímněji nábožensky založení s tím nesouhlasili, protože církev mravně klesala. Sbory početně rostly, ale duchovně hynuly, poněvadž pohané bez napravení života se dávali hromadně křtít a stávali se tak členy církve. Nemůžeme se proto divit, že proti tomu vznikala oposice a že se tu a tam organisovala v různá hnutí křesťanská. Církev postátněná potlačovala tato oposiční hnutí a pronásledovala je, ale její námaha neměla úspěchu. Hnutí, byť na čas umlčená, znovu vznikala a vedla lid k apoštolskému způsobu života. 

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. březen 2017 @ 23:21:07 CET (229 čtenářů)
(Více... | 18688 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Kdo jsou baptisté - dokument EBF (tzv. Dorfweilský dokument)
Principy poslal Nepřihlášený

1. Jsme součástí celé křesťanské církve po celém světě a vyznáváme víru v jediného Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého.

Baptisté se vnímají jako součást trvale existujícího proudu křesťanské pravdy a zbožnosti, který vyplynul z novozákonní doby. Z bezprostřednějšího hlediska nacházejí svůj původ v období evropské protestantské reformace a vděčí za něj biblickému principu „ospravedlnění Boží milostí pouze skrze víru“, který byl v té době obnoven.

I když se baptisté tradičně odmítají vázat na kréda, následujíce tak reformační heslo „pouze Písmo“, vždycky uznávali nejstarší prohlášení, jako jsou Nikajské, Chalcedonské a Apoštolské vyznání víry, jako pravdivé svědky křesťanské víry. Zastávajíce víru v trojjediného Boha, sdílejí s ostatními křesťanskými církvemi tato základní přesvědčení: dílo Boha Stvořitele; padlá podstata lidí; dokonalé božství i lidství Ježíše Krista, jenž je Bohem, zjeveným v člověku; vykoupení skrze život, smírčí smrt a vzkříšení Ježíše Krista; proměna osobního i společenského života mocí Ducha svatého; a konečné naplnění Božích záměrů.

První baptistický sbor, v moderním smyslu, se shromáždil roku 1611 v Londýně. Jeho bezprostřední kořeny jsou v malé skupině věřících v Anglii, která se v době anglické reformace v 16. století oddělila od státní církve, byla však také tvarována reformačním hnutím na evropském kontinentu. Několik jejích zakládacích členů žilo po nějakou dobu v Holandsku, kde usilovali o náboženskou svobodu a kde byli ovlivněni potomky staršího anabaptistického hnutí v Evropě, které kvetlo ve Švýcarsku a zdůrazňovalo učednictví křesťanů a křest na vyznání víry.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 13. březen 2017 @ 14:05:34 CET (388 čtenářů)
(Více... | 14584 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Homosexualita - dokument teologické komise BJB - listopad 1999
Etika poslal Nepřihlášený

Církev se svým úkolem zvěstovat evangelium a volat tak své okolí k životu v pravdě, lásce a naději, se ve svých dějinách znovu a znovu ocitala v situacích, které byly pro ni nové. Musela se proto vyrovnávat s otázkami a problémy, které byly také stále nové, i když se tak někdy formálně, vytržené z dějinných souvislostí, třeba nejevily. Příkladem je otázka vztahu křesťanství k otroctví, k službě žen v církvi, k užití násilí nebo vztahu vůči státní moci jako takové. 

Ve všech takovýchto případech existovala a často byla užita možnost „řešit“ problém odvoláním se na nějakou duchovní autoritu. Pro protestanty různých směrů bylo touto autoritou vždy Písmo, zpravidla tím však byl míněn nějaký biblický text, který se zdál takové „řešení“ nabízet. Řešení to však ve skutečnosti nebylo, problém se vrátil znovu a vyžádal si zpravidla jinou odezvu. Nikoli rezignaci na autoritu Písma, ale spíše hlubší orientaci na to, o co v Bibli jde, - na její zvěst, na evangelium o Boží cestě za člověkem, vedoucí k jeho záchraně a k záchraně a obnově všeho stvoření (Jan 5,39-40).

Vložil: Mainstream v Pátek, 17. únor 2017 @ 16:14:10 CET (743 čtenářů)
(Více... | 15326 bytů | 3 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Texty: Jak se stavěla zeď mezi státem a církví – Separation of church and state
Diskuse o odluce poslal Nepřihlášený

Určitě tomu tak není vždy, ale čas od času se náš moderní svět potýká s problémy, které kdosi, kdysi dávno předvídal a snažil se jim předejít. V naší „západní” kultuře máme zřejmě hluboko uvnitř založenu společnou myšlenku o odluce státu a církve a tato myšlenka nám zapadá do série základních kamenů, na nichž, podle nás, lze jedině postavit fungující demokratický, právní stát.

Pokud se na myšlenku odluky státu a církve podíváme z čistě právního pohledu – není zase tak stará. Autorství samotné fráze (v originále „Separation of church and state”) o odluce (nikoliv myšlenky – ta je nepochybně mnohem starší) bývá obecně přisuzována Thomasi Jeffersonovi, který ji prvně, prokazatelně použil v jednom ze svých dopisů, otištěných i v novinách v roce 1802. Jefferson v tomto dopise použil výrazu „wall of separation“ – tedy „zeď oddělující“ církev a stát.

Ústava USA, která si příští rok připomene kulaté výročí svého vzniku sama o sobě vlastně tuto zeď ani tak nestaví – spíše jakýsi plot, když ve svém článku VI. hovoří o tom, že žádné náboženské vyznání se však nesmí vyžadovat jako podmínka k zaujetí funkce či plnění jakékoli společenské povinnosti ve Spojených státech.

Vložil: Mainstream v Středa, 04. leden 2017 @ 20:36:25 CET (287 čtenářů)
(Více... | 12550 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.97 Seconds