Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Oto   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 4620, komentáře < 7 dní: 13, komentářů celkem: 4265, adminů: 23, uživatelů: 2361
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 396 249

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 16 návštěvník(ů) a 1 uživatel(ů) online.
martyria

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: Počty členů sborů BJB – porovnání roků 2017 a 2018
Sborový život poslal Nepřihlášený

V meziročním srovnání mezi roky 2017 a 2018 vzrostl celkový počet členů sborů BJB o 51 na celkových 2432 členů. 

Průměrná velikost sboru BJB je 54 členů. Polovina sborů však má méně než 39 členů. Třetina sborů má méně než 30 členů. Pět sborů má dokonce méně než 20 členů.

Ze 45 sborů vykázalo nárůst členů 25 sborů, pokles členů zaznamenalo 15 sborů, 5 sborů zůstalo u stejných počtů.

Největší nárůst zaznamenal kuřimský sbor (o 15 členů). Nejvýraznější pokles zaznamenal lovosický sbor (o 15 členů).

Vložil: Mainstream v Pondělí, 16. duben 2018 @ 20:02:59 CEST (192 čtenářů)
(Více... | 4860 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Pavel Hošek: Homosexualita a křesťanství
Etika poslal Nepřihlášený

V rámci Letní biblické školy 2011 proběhla přednáška doc. Pavla Hoška, vyučujícího na Evangelikálním teologickém semináři a Evangelické teologické fakultě, na téma: homosexualita a křesťanství.

Co si máme jako křesťané počít s homosexualitou (a homosexuály), jak na ni (na ně) pohlížet?
Jak o tomto tématu vlastně přemýšlet?
Co je třeba brát v potaz a co o homosexualitě říká Bible?
Jak žít s těmi, kteří jsou homosexuálně orientovaní?
Jaký je postoj jednotlivých církví k homosexuálům?
Jaký by měl být?

Vložil: Mainstream v Středa, 11. duben 2018 @ 19:30:19 CEST (220 čtenářů)
(Více... | 996 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: Smírčí komise v řádech Bratrské jednoty baptistů
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Řády Bratrské jednoty baptistů počítají s orgánem, který má být sborům BJB ku pomoci ve sporných situacích ohledně (ne)naplňování usnesení Sjezdu delagátů. Jedná se o Smírčí komisi, která z pověření Sjezdu delegátů řeší spory mezi sbory.

Sbory BJB se přijetím Ústavy a jejích příloh rozhodly, že budou dodržovat své řády, a proto by měly před případným hlasováním o členství sboru Na Topolce v BJB ustanovit Smírčí komisi.

Je obrovským selháním Výkonného výboru, že se odmítl angažovat ve zřízení Smírčí komise zakotvené v řádech BJB, i když ho dotčený sbor Na Topolce o to požádal. Bude historicky první vyloučení sboru z BJB důsledkem zvůle většiny, která se rozhodne nerespektovat své vlastní řády?

Vložil: Mainstream v Sobota, 07. duben 2018 @ 13:55:35 CEST (107 čtenářů)
(Více... | 1406 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: ´´Baptistický´´ problém s církevním zákonem - aktuální v kontextu kauzy Topolka!
Principy poslal Nepřihlášený

Církevní zákon neumožňuje změnit příslušnost evidované právnické osoby mezi jednotlivými registrovanými církvemi při současném zachování její právní osobnosti. Například sbor jedné registrované církve se nemůže při trvání své právní osobnosti stát sborem jiné registrované církve (tj. „vyvázat“ se z jedné církve a „včlenit“ do jiné). Do značné míry je to logické, uvážíme-li, že evidovaná právnická osoba je považována za právnickou osobu s odvozenou právnickou subjektivitou,  přičemž svoji subjektivitu odvozuje od registrované církve.

Tato zákonná koncepce ovšem nevyhovuje vnitřnímu pojetí některých protestantských církví (např. Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská), které jako primární entitu vnímají své sbory. Naopak registrovaná církev je v jejich teologickém pojetí sekundárním, odvozeným subjektem - jakousi zastřešující organizací. Sbory těchto církví jsou v jejich sebepojetí svobodné a mohou tak volně přecházet mezi jednotlivými obdobnými církvemi.

Právně realizovat tuto jejich teologickou reflexi zákon neumožňuje. Je-li sbor evidovanou právnickou osobou a chce-li opustit registrovanou církev a začlenit se do jiné, nemůže tak učinit bez ztráty právní kontinuity. Sbor coby subjekt práva musí zaniknout a v jiné registrované církvi vznikne zcela nový subjekt.

Majetek původního sboru zůstane v původní registrované církvi, a pokud nedojde k dohodě zúčastněných, neexistuje žádný způsob, jak by mohl přejít spolu s členy sboru do nové církve. (V praxi se s tímto problémem setkaly např. sbory Jednoty bratrské, které nesouhlasily s novým letničním směřováním církve, a proto přestoupily do Českobratrské církve evangelické, kde vytvořily tzv. ochranovský seniorát. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2004, sp. zn. 20 Cdo 1419/2003.)

Chce-li církev zanechat svým sborům možnost právně opustit její strukturu, nabízí se za současné právní úpravy jako jediné (byť velmi nepohodlné) řešení zřizovat jednotlivé sbory v právní formě registrované církve. Církev coby zastřešující subjekt, pak může být zřízena v právní formě svazu církví a náboženských společností podle § 12 Církevního zákona.

Vložil: Mainstream v Sobota, 07. duben 2018 @ 10:33:50 CEST (141 čtenářů)
(Více... | 4036 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: Nekonečná četba – Písmo a jeho interpretace
Teologie poslal Nepřihlášený

Gustav Faubert ve své povídce Utrpení svatého Antonína vypráví toto podobenství: Poustevník zápasící se strašlivými pokušeními prosí Boha, aby mu dal sílu, a několikrát (přesně pětkrát) otevře Bibli, aby v ní našel pomoc. A pětkrát ji zase třesoucíma se rukama zavře. Úzkostné představy, jež se snaží zahánět přísnou askezí, ho při čtení svatého textu přepadají ještě mnohem silněji. Tak například ve Skutcích apoštolů čte o hlasu z nebe, který apoštolu Petrovi přikazuje jíst z velké plachty, která se snáší na zem a je plná nečistého zvířectva, plazů a čtyřnožců. A právě jedno z oněch pokušení, která Antonína trýzní, se týká postu. V jiných pasážích, tentokrát ze Starého zákona, se to hemží postavami krvelačných a bezuzdných násilníků. Poustevníkovu situaci to komplikuje, čím déle listuje v Bibli, tím více stoupá jeho nejistota.

Michale Foucault ve svém komentáři, připojeném k Flaubertovu dílu jako doslov, říká, že sv. Antonín, zakladatel křesťanského mnišství, dochází na základě tohoto neobvyklého zážitku k poznání: „Bible je místem pokušení.“ A co víc: Poznává, že v jistém smyslu jím nemůže přestat být, neboť tento text vyžaduje hermeneutiku, nemáme-li propadnout pocitu nesmyslnosti.

To znamená: Co nám chce Flaubertův příběh o poustevníkovi vlastně říct? Jsem přesvědčen, že upozorňuje na zásadní dimenzi hermeneutiky biblického textu, kterou musíme mít stále na mysli: že nemá smysl, snažit se navléknout na text nějaký předem připravený výklad, protože na to musíme jít úplně obráceně – vystavit se působení textu (který, jak připomíná Umberto Ecco, je vždy „otevřeným dílem“) a odvážit se onoho dobrodružství, jaké jeho interpretace nutně představuje. Toto dobrodružství je tématem následujícího příspěvku.

Vložil: Mainstream v Pátek, 16. březen 2018 @ 11:12:14 CET (177 čtenářů)
(Více... | 17545 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: SPASENÍ POHANŮ
Zamyšlení poslal BohemianAnonymus

MŮŽE BÝT SPASEN POHAN, KTERÝ KRISTA NEVIDĚL ANI O NĚM NESLYŠEL?

Zajímavá otázka: Jsou např. Keltové, Germáni, Indové či Číňané, Spasitelovi pozemští současníci automaticky vyloučeni ze spásy, když o Něm ani neslyšeli, protože působení Spasitelovo a jeho učedníků bylo za Jeho života omezeno pouze na Izrael (Mt. 15:24; Mt. 10:6)???

Mám za to, že od dokonané Spasitelovy oběti stanoví Písmo toto základní kritérium:

1) Každé náboženství, jehož základem není Kristus (1Kor. 3:11) se nachází nutně v konfliktu se zákonem svědomí (Ř. 2:15), který je Božím hlasem v člověku.

2) Takové náboženství se nutně nalézá v konfliktu s Bohem a je tudíž modlářstvím.

Vložil: Mainstream v Úterý, 13. březen 2018 @ 09:00:42 CET (509 čtenářů)
(Více... | 6104 bytů | 27 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Nejevangelikálnější Bílý dům v historii
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Je dobře známo, že Donald Trump byl zvolen s výraznou podporou hlasů bílých evangelikálů,1 daleko méně je však známo, jaký vliv má evangelikální křesťanství v Bílém domě. Od léta 2017 se pravidelně každou středu schází většina členů Trumpova kabinetu ke studiu Bible pod vedením pastora Ralpha Drollingera, zakladatele a prezidenta Capitol Ministries, organizace zaměřené na pastoraci politiků.

Ralph Drollinger zasvětil duchovnímu povolání celý svůj dospělý život. Jako nadaný basketbalista tři roky odmítal nabídky do NBA, a místo toho hrál za tým Athletes in Action, křesťanské organizace evangelizující prostřednictvím sportu. Nakonec v roce 1980 nastoupil do NBA za Dallas Mavericks, ale následující rok sportovní kariéru po zranění kolene ukončil a začal studovat na evangelikálním semináři. U sportu ještě nějaký čas zůstal, ale už jen ve spojení s duchovní službou.

V roce 1996 založil organizaci Capitol Ministries zaměřenou na duchovní službu politikům a začal s prvními biblickými hodinami pro kalifornské zákonodárce v Sacramentu. Prostřednictvím biblických hodin pro legislativní a exekutivní složky vlády se Capitol Ministries snaží formovat konzervativní křesťanské zástupce na státní, a dnes i federální a lokální úrovni. Biblické hodiny jsou sice ekumenicky otevřené, přístup k Bibli a její výklad jsou však jednoznačně evangelikální. Od účastníků se očekává nejen aktivní účast na hodinách, ale především aktivní prosazování biblických principů ve všech aspektech života, včetně zaměstnání.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 05. březen 2018 @ 14:14:15 CET (232 čtenářů)
(Více... | 6627 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve
Společnost poslal Nepřihlášený

Evropa skomírající únavou a nahony vzdálená svým původním ideálům. Evropa, která prozřela z iluzí. Zploštělý a zmítaný kontinent, obývaný tekutou a bezbarvou společností bez vůně a zápachu, která se uzpůsobila jedinému, uniformnímu myšlení. Tento veskrze nelítostný obraz našeho světadílu podává devátá zpráva o stavu sociální nauky katolické církve ve světě, kterou v Římě představilo Observatorium sociální nauky církve kardinála Van Thuâna, působící v severoitalském Terstu (Europa: la fine delle illusioni; Cantagalli, Siena 2018).

„Možná se zdá podivínské, že celou zprávu věnujeme jedinému z pěti kontinentů, avšak co otřásá Evropou, zajímá celý svět“, píše předseda Observatoria, terstský arcibiskup Giampaolo Crepaldi v předmluvě k dvousetstránkovému svazku a dodává: „Nebojíme se vyslovit nepohodlnou pravdu, že projekt společné Evropy prochází vážnou krizí. Pouze radikální přehodnocení metod a zejména obsahu – za notného přispění Boží prozřetelnosti – bude moci zvrátit situaci, která je pro všechny nebezpečná“.

Vložil: Mainstream v Středa, 21. únor 2018 @ 06:59:38 CET (95 čtenářů)
(Více... | 5609 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Jižní Korea - misionářská velmoc
Misie poslal Nepřihlášený

Hostitel letošní zimní olympiády není jen průmyslovou mocností; kromě vývozu automobilů a elektroniky je i jedním z největších „exportérů“ křesťanství.

„V roce 1974 bylo korejskými církvemi oficiálně vysláno 24 misionářů,“ říká Jae Kyeong Lee, vůdce Korejské baptistické konvence. „Jejich počet exponenciálně rostl a po 40 letech […] ve 170 zemích působilo 27 436 korejských misionářů z různých denominací.“

Za posledních 150 let zde křesťanské církve velmi prosperují. V roce 1885 se k nim hlásilo pouhé jedno procento. Díky činnosti zahraničních misionářů se nyní ke křesťanství hlásí asi čtvrtina obyvatel (20 % jsou protestanté, 8 % katolíci), zatímco ke tradičnímu buddhismu jen 15 %.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 19. únor 2018 @ 13:04:19 CET (218 čtenářů)
(Více... | 2886 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: Víra a nevíra v ´´post-pravdivostní generaci´´
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Evangelikálním kruhům blízká sociologická agentura Barna Group vydala obsáhlou studii o Američanech narozených v letech 1999–2015, tzv. generaci Z (dále GZ), mj. o jejich vztahu k náboženské víře. Badatelé o ní hovoří jako o „první skutečně ‚post-křesťanské‘ generaci“, jelikož více než jakákoliv předcházející nevyjadřuje nějakou náboženskou identitu. Naopak je v& ní dvakrát tolik proklamovaných ateistů, než v celé dospělé americké populaci (13% vs. 6%): „Slovo ‚ateista‘ pro ni již není urážka.“

Zatímco u Baby boomers (nar. 1946–1964, dále BB) je 75 % katolíků nebo protestantů, u náctiletých se k nějaké formě křesťanství hlásí jen 59 % z nich. A pouze každý pátý její příslušník považuje chození na bohoslužby za „velmi důležité“. Mladí křesťané, pro které to důležité není, většinou (64 %) tvrdí, že „Boha nachází kdekoliv“. To výzkumníci z Barny interpretují tak, že přinejmenším některé církve mladým nedokáží zpřístupnit „transformativní spojení s Bohem“.

Vložil: Mainstream v Středa, 14. únor 2018 @ 16:30:57 CET (267 čtenářů)
(Více... | 3552 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: Dvě podoby vánočního příběhu
Kázání poslal Nepřihlášený

V Bibli máme dvě podoby vánočního příběhu. Dva evangelisté, Lukáš a Matouš, píší o téže události, ale každý ze svého pohledu a svým charakteristickým způsobem.

S Lukášovou verzí se setkali i ti, kteří ji nikdy nečetli:

„I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stádaNáhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (Lk 2,7-14)

Vložil: Mainstream v Sobota, 23. prosinec 2017 @ 22:22:14 CET (163 čtenářů)
(Více... | 3368 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Bezdomovec a uprchlík aneb vánoční evangelium
Kázání poslal Nepřihlášený

Co je podstatou Vánoc? Přijmout lásku druhých – a umět ji také sám vyjádřit. Mudrci a pastýři donesli nově narozenému Ježíšovi dary – a přijali jeho narození jako Boží dar lidstvu. Vánoce nabízejí možnost překročit hranice, které lidi od sebe dělí – hranice sociálních tříd, etnika, kultury i věku. Dospělí se trochu stávají dětmi a děti chystají pro dospělé dary. Někteří bohatí myslí najednou i na chudé a chudí se snaží svátky pořádně oslavit. Před Vánoci vládne shon – ale lidé to mají vlastně docela rádi, děti se na Vánoce těší celý rok.

Na Štědrý den se připomíná vánoční příběh, který zní v dnešní době trochu pohádkově – vystupuje v něm císař Augustus i král Herodes, pastýři, mudrci a andělé, ale hlavním hrdinou je v něm novorozeně v jeslích.

Příběh Vánoc je nám časově i místně vzdálen, avšak jeho hlavní témata jsou živá dodnes. Svět se za uplynulých více než dva tisíce let zcela změnil, jenže strachy i radosti, které prožíváme, nejsou příliš vzdálené těm, které prožívali bibličtí hrdinové.

Vložil: Mainstream v Pátek, 22. prosinec 2017 @ 23:15:04 CET (168 čtenářů)
(Více... | 7700 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Všeobecné: Pew Research Center: Vánoce v USA stále méně křesťanské
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Vánoce podle nového průzkumu Pew Research Center slaví devět z deseti dospělých Američanů. Ze srovnání dat za poslední léta však vyplývá, že stále více ztrácejí svůj křesťanský obsah. V roce 2014 polovina občanů USA (51 %) považovala Vánoce především za náboženský svátek, nyní je to podle PRC o 5 % méně.

Minulý rok si kandidát na prezidenta Donald Trump vysloužil obrovský aplaus evangelikálního auditoria, když prohlásil, že se bude zasazovat o to, aby se lidé ve veřejném prostoru mohli opět svobodně zdravit „Veselé Vánoce” (viz článek zde; nutno dodat, že anglické „Christmas” již v sobě obsahuje odkaz ke Kristu). Sociologický průzkum nyní ukázal, že na tom záleží třetině dospělých Američanů, 52 % říká, že jim je jedno, jak se lidé v obchodech a podnicích o Vánocích zdraví, což je více než v minulých letech.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 18. prosinec 2017 @ 13:20:19 CET (135 čtenářů)
(Více... | 3263 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Důvěra k vybraným institucím veřejného života – říjen 2017
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

V říjnu 2017 byla součástí pravidelného šetření Centra pro výzkum veřejného mínění otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce.

Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (66 %) a policie (64 %), nejméně lidé důvěřují církvím (24 %), tisku, televizi a neziskovým organizacím (30-35%).

U soudů a bank převažuje důvěra (53 % důvěřuje), u odborů velmi mírně nedůvěra, v hodnocení rádia, výzkumů veřejného mínění a internetu je podíl odpovědí statisticky vyrovnaný.

Po březnovém mírném zvýšení důvěry ke všem médiím v říjnu došlo opět k poklesu důvěry k tisku. Po loňském vzestupu důvěry k odborům došlo letos k podobnému snížení. U neziskových organizací poklesla důvěra na zatím nejnižší hodnotu (důvěřuje jim jen necelá třetina dotázaných).

Vložil: Mainstream v Pondělí, 27. listopad 2017 @ 19:39:51 CET (162 čtenářů)
(Více... | 1529 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: Hermeneutika aneb Jak číst Bibli s porozuměním
Teologie poslal Nepřihlášený

„Žádnou hermeneutiku nepotřebuji, beru Bibli prostě tak, jak je“, „Modlím se a Duch svatý mi ukáže, jak Bibli rozumět“, „Vystačím si se zdravým selským rozumem“, „Bibli nemusím vykládat; stačí ji číst a dělat to, co říká“ – takové a podobné námitky můžeme někdy slyšet jako výraz odmítnutí hermeneutiky. Rozumím tomu. Sám jsem uvěřil v prostředí, které se vymezovalo vůči teologii. Byl jsem učen přijímat celou Bibli jako Boží slovo (tento postoj jsem dodnes neopustil) a věřil jsem tomu, že s pomocí Ducha svatého porozumím všem jejím tajemstvím (tento postoj jsem během let mírně korigoval).

Základní problém výkladu Bible spočívá v tom, že byla napsána před dvěma tisíciletími, v jazycích, kterými se dnes nemluví, v kultuře, o níž máme jen omezené informace, a byla směřována do specifických situací, o nichž máme jen omezené znalosti. Pokud si tyto skutečnosti čestně nepřiznáme, přistupujeme k Bibli s vlastním předporozuměním: Při jejím výkladu uplatňujeme fantazii, jež byla formována našimi oblíbenými kazateli, knihami, které jsme četli, zkrátka celým naším dosavadním křesťanským životem. Jinými slovy – uplatňujeme hermeneutiku vlastní, spontánní a velmi subjektivní. Duch svatý hraje svou roli v tom, že Boží slovo se pro nás stává živým a oslovuje nás, ale chceme-li Bibli vykládat zodpovědně, je zapotřebí přeci jen trochu víc.

Vložil: Mainstream v Pátek, 24. listopad 2017 @ 22:01:21 CET (245 čtenářů)
(Více... | 7173 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Stručný přehled názorů na milénium
Teologie poslal Nepřihlášený

Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let. (Zj 20,6)

Církev během celé své historie samu sebe chápala jako archu, která proplouvá obdobím, jenž je ze všech období dějin světa již to úplně poslední. Tomuto období se říká eschaton – poslední čas. Eschatologie je proto oblastí teologie, která zkoumá strukturu tohoto času a potažmo i úlohu, kterou v jeho plynutí zaujímá Kristus, svět a církev. V biblické tradici, kterou nám předali pisatelé Nového zákona, sice nevidíme přesné vzorce pro výpočet délky tohoto období, vidíme však indicie, které nám mohou pomoci sestavit alespoň rámcový jízdní řád, podle nějž se poslední věk naplňuje a případně chýlí ke konci.

Jak už to bývá, čtenáři Bible se za posledních dva tisíce let nemálo činili a zanechali po sobě velmi dlouhou řadu více či méně schůdných vysvětlení toho, jak se má eschatologie pojímat. Z důvodu stručnosti se v tomto přehledu zaměřím pouze na názory, které jsou v současnosti populární mezi evangelikály. Klíčovou otázkou, kterou si evangelikální biblický teolog pokládá, je otázka příchodu milénia, tj. tisíciletého království. O miléniu se píše pouze ve Zjevení 20,1–10, byť jednotlivé názory na tuto pasáž se opírají i o jiné biblické pasáže (Da 9,22–27; Mt 24; Mk 13; Lk 17,20–37; J 5,19–29; Sk 24,15; 1Kor 15,51–52; 1Te 4,13–5,11; 2Te 2,1–10). Ony názory jsou tři: premilenialismus, amilenialismus a postmilenialismus.

Vložil: Mainstream v Pátek, 03. listopad 2017 @ 09:12:23 CET (279 čtenářů)
(Více... | 17767 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Co je to hermeneutika Ducha?
Teologie poslal Nepřihlášený

Na pastorální konferenci AC 26.-29. září jsme měli možnost slyšet Craiga S. Keenera. Keener je jedním z předních světových odborníků na Nový zákon, jehož zvláštní specialitou je studium dobového pozadí. Je autorem několika komentářů, především pak komentáře ke knize Skutků, který se zdá být nejobjemnějším komentářem, jaký byl kdy ke kterékoli biblické knize napsán. Keenerovou poslední publikací je kniha Hermeneutika Ducha: Četba Písma ve světle Letnic (Spirit Hermeneutics: Reading Scripture in Light of Pentecost). Z programu konference vyplývá, že hermeneutika Ducha měla být tématem posledních dvou sezení, avšak z časových důvodů se na ni nedostalo. Nepatrnou kompenzací této škody budiž tento článeček, v němž Keenerovu knihu představím.

Hlavním záměrem Keenerovy Hermeneutiky Ducha je poskytnout vyčerpávající vysvětlení principů, jakými by křesťané měli číst své Bible. Nejde o učebnici dobového pozadí nebo o komentář k biblickým knihám, ale o Keenerovu úvahu o procesech, které probíhají mezi textem v našich Biblích a naší křesťanskou zkušeností. Kniha je rozdělena do 18 kapitol a její anglický text je velmi dobře srozumitelný.

V kapitolách 1 a 2 Keener vysvětluje důležitost takového čtení, které klade důraz na zkušenost. Letniční má číst Písmo „dynamicky, jako příběhy o Bohu, s nímž můžeme mít vztah a jenž jednal se svým lidem v rámci celé historie“ (s. 54). Tento způsob čtení podle Keenera vyplývá ze samotného Nového zákona a z „hlasů mnoha následujících hnutí Ducha“ (s. 304).

Vložil: Mainstream v Pátek, 03. listopad 2017 @ 09:07:30 CET (163 čtenářů)
(Více... | 5281 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: 500 let cesty od reformace k náboženskému smíru
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Výraz náboženská reformace u nás evokuje Jana Husa. Ale ve světě připomíná hlavně Martina Luthera. Je tomu 500 let, kdy na vrata kostela ve Wittenbergu přibil svých 95 tezí, aby rozhýbal debatu v církvi. Nakonec rozhýbal mnohem víc. Nejenom protestantskou reformaci, ale i zápas o svobodu vyznání, náboženské války i rozdělení Evropy a v neposlední řadě společenský a ekonomický úspěch Západu. To vše si můžeme dnes připomínat.

Není náhoda, že sociolog Max Weber před sto lety vyzdvihl protestantskou etiku jako hlavní motor kapitalismu. Dalo mu to věrohodnou odpověď na otázku: Proč jsou státy, oblasti či společenské vrstvy, které se opírají o protestantismus, úspěšnější, podnikavější a tvořivější než jejich katolické protějšky? Teď už Západ nábožensky rozdělen není, ale podobné otázky se vnucují i dnes. Proč USA v utváření demokracie, hospodářství, vzdělání i rozvoji občanských svobod uspěly lépe než jejich protějšky z Latinské Ameriky? Nabízí se odpověď, že právě tady protestantská Amerika porazila tu katolickou.

Ale ta odpověď není definitivní. Nabízí se totiž další otázka: Mohou si USA uchovat svůj úspěch, svobodu, sílu a vše to, co se opírá o protestantskou etiku otců zakladatelů, ubývá-li jejích nositelů? Vždyť během jedné generace budou nositelé protestantské etiky v USA menšinou. Zvolení Donalda Trumpa ilustruje jistou nervozitu z této představy.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 02. listopad 2017 @ 09:46:39 CET (190 čtenářů)
(Více... | 2552 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: Co je tu ke slavení? Na cestě k reformačnímu jubileu 2017
Teologie poslal Nepřihlášený

Přednáška vyslankyně Rady EKD (Evangelické církve Německa) pro reformační jubileum 2017 Prof. Dr.Dr.h.c. Margot Käßmann  na ETF UK Praha

Nejprve děkuji za pozvání, že smím hovořit zde na Evangelické teologické fakultě v Praze. Na tuto návštěvu jsem se velmi těšila. My v Německu jsme si dobře vědomi toho, že 2017 je symbolické datum a Luther symbolickou postavou reformace. Existovali reformátoři již před ním, jako třeba Jan Hus, kterého Luther obzvláště ocenil. Letos, když si připomínáme výročí začátku kostnického koncilu, se k Janovi Husovi konala v Berlíně již jedna velmi dobře navštívená akce a za měsíc bude otevřena velká výstava v Kostnici, která tematizuje koncil a dědictví Jana Husa. A tak je obzvláště pěkné být právě zde v roce 2014 a podívat se: 2017 – co je tu ke slavení?

Z hlediska historického je nanejvýš pochybné, zda Luther skutečně přibil svých 95 tezí na vrata zámeckého kostela, zda to nebyl někdo jiný, nebo zda nebyly pouze rozmnožené a rozdané. Mezitím se počátek reformace klade spíše na rok 1520, spálení buly, která Luthera uvrhla do klatby. V roce 1517 byl Luther – jak bychom dnes asi řekli – „reformní katolík“. Jeho teze k odpustkové praxi by v 21. století asi podepsala většina katolíků.
Vložil: Mainstream v Pátek, 29. září 2017 @ 12:49:56 CEST (148 čtenářů)
(Více... | 37243 bytů | komentáře? | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: V USA se mění struktura náboženské příslušnosti
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Ve Spojených státech ubývá protestantů i evangelikálů. Baptisty na pozici nejpočetněji zastoupené denominace vystřídali římští katolíci. Přibývá rovněž buddhistů, muslimů a hinduistů. Početná zůstává i populace židovského vyznání.

V nedávných dnech byla publikována podrobná zpráva washingtonského Výzkumného ústavu veřejné religiozity (Public Religion Research Institute) o změnách náboženské příslušnosti v USA. Náboženství zde vykazovalo dlouhodobě odlišnou pozici ve veřejném životě ve srovnání s Evropou a jejími tendencemi. 

Zpráva konstatuje, že původní nositelé křesťanství v dnešních Spojených státech, bílí Američané, tvoří dnes menšinu obyvatelstva, konkrétně třiačtyřicet procent. Před čtyřiceti lety přitom bílí křesťané tvořili ještě čtyři pětiny amerického obyvatelstva. 

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 21. září 2017 @ 22:13:41 CEST (221 čtenářů)
(Více... | 4539 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Doktrína o ´´vytržení´´ a dispenzionalismus
Teologie poslal Nepřihlášený

Vytržení (uchvácení, vtržení) je termín v křesťanské eschatologii, který ukazuje k termínu „být uchvácen“, o čemž se mluví v 1. Tesalonickým 4:16-17, kdy „mrtví v Kristu“ a „my, kdo žijeme“ budeme „uchváceni do oblak“ abychom se „setkali s Pánem“.

Dvojí užití termínu vytržení

Termín vytržení je používán nejméně ve dvou významech:

1) V pretribulačním pohledu bude část lidí ponechána na zemi a jiná část jí doslovně opustí „aby se setkala s Pánem v ovzduší“. To je nyní nejužívanější použití termínu, zvláště mezi „fundamentalistickými“ křesťany v USA.

2) Další, starší užití termínu v církevních dějinách, je jednoduše synonymum konečného vzkříšení, bez toho, že by byla část lidí zanechána na zemi, aby zažila období soužení po události popsané v 1. Tesalonickým 4:16-17. Tento rozdíl je důležitý, protože někteří křesťané se s tímto termínem ve svém křesťanském vzdělání nikdy nesetkají, ale mohou užívat starší a rozšířenější význam slova vytržení, ukazující k tomu, co se stane při všeobecném vzkříšení.

Vložil: Mainstream v Neděle, 03. září 2017 @ 14:03:47 CEST (334 čtenářů)
(Více... | 9247 bytů | 4 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: Původ doktríny o ´´vytržení´´
Teologie poslal Nepřihlášený

Vyrůstal jsem ve sboru, kde jsem slyšel o vytržení a tajném příchodu Páně, při kterém vezme do nebe ty, kteří jsou připravení na jeho příchod.

Byl jsem vyučen, že druhý příchod Krista bude ve dvou fázích: nejprve si přijde pro církev a vytrhne ji ze světa, a potom později přijde v oblacích s Církví a bude na zemi kralovat 1000 let. První fáze příchodu se nazývá VYTRŽENÍ, a je dokonce o tom i natočený film. Druhá fáze je „druhý příchod Krista“.

Eschatologie není lehké téma.

Kázal jsem první 3 kapitoly Zjevení a potom jsem studoval zbytek knihy po kapitolách. Vyžádalo to asi rok studia. Kniha Zjevení je jedinou prorockou knihou Nového zákona, a myslel jsem, že budu muset kázat o vytržení.

Byl jsem ale překvapený, když jsem zjistil, že po celou dobu studia jsem vlastně nemusel kázat o Vytržení. Proč? Protože jsem tuto doktrínu nenašel v knize Zjevení. Tak jsem začal pátrat a kladl jsem si otázky, odkud se vzalo toto učení a kde má původ? Kdo přišel s touto myšlenkou a teorií? Jak se rozmohla v tak světoznámé učení? Má biblický základ?

Vložil: Mainstream v Pondělí, 28. srpen 2017 @ 19:38:47 CEST (645 čtenářů)
(Více... | 8476 bytů | 11 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.33)

Všeobecné: Homosexualita II. - ani Nový zákon homosexuální orientaci nezná
Etika poslal Nepřihlášený

V okamžiku, když se křesťanství dostalo do světa helénské kultury, začíná se vyjadřovat k jevům, které vidí. Nu – a co vidí? Od zodpovězení této otázky se pak odvíjí i výklad biblických textů, kde je homosexuální tematika zmíněna. Vidí, že v určité situaci se muži rozhodli pro sex s muži a ženy pro sex s ženami. Jasně o tom mluví Pavel v listě do Říma (Ř 1,24- 27). Lidé zhřešili, přestali si vážit jediného Boha – tak je Bůh zanechal jejich osudu („na pospas nečistým vášním“), ať vidí, kam to vede.

Výsledkem mimo jiné je, že tito lidé opustili heterosexuální vztahy a rozhodli se pro homosexuální. Vidíme dvě důležité věci: šlo o jejich rozhodnutí a jejich jednání není popsáno jako vina, ale jako trest. Jejich jednání je „nepřirozené“. Odporuje jejich přirozenosti. Dělají něco, co neodpovídá jejich „fysis“ – tedy jakémusi životnímu nastavení. Právě tato „nepřirozenost“ je tím, co Pavel vidí jako nejzřetelnější projev lidského odpadnutí od Boha. Je to projev lidské svévole. Když se vrátím k úvodní otázce: co vidí apoštol Pavel v pohanském helénském světě? Lidi, kteří odmítli skutečného Boha. Bez Boha se začali chovat jako pobláznění sobci. Dělají, co je napadne, podle hesla „vyzkoušet se má všechno“.

Vložil: Mainstream v Sobota, 26. srpen 2017 @ 18:31:53 CEST (532 čtenářů)
(Více... | 3757 bytů | 6 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.66)

Všeobecné: Ekumena a termodynamika
Ekumenismus poslal Nepřihlášený

První třetina dvacátého století bývá nazývána obdobím konce zdravého rozumu ve fyzice. Výstižnější by bylo mluvit o konci naivních představ. Rozum, myšlení zde naopak „bodovaly“. Teorie relativity ukončila představu jakéhosi absolutního eukleidovského („rovného“) prostoru a času a nahradila jej provázaným neeukleidovským časoprostorem. Kvantová fyzika udělala tečku za determinismem a lokalizovatelností objektů. Změna fyzikálního obrazu světa se nutně promítá do filozofického myšlení. A dopadá i do teologie, protože se dotýká kategorií, s nimiž ona operuje.

Poněkud stranou pozornosti při uvažování o pronikavých změnách v obrazu světa v důsledku vývoje fyzikálního poznání zůstala nesmírně cenná a fascinující druhá věta termodynamická. Připomeňme, že zatímco první věta termodynamická vyjadřuje zákon zachování energie, tedy jakousi neměnnost (celková energie zůstává v uzavřeném systému konstantní), druhá věta říká, že přeměny energie nemohou probíhat v libovolném směru (např. teplo nikdy nepřechází z chladnějšího tělesa na teplejší), tedy postuluje nevratnost procesů (změny rozložení energie mezi jednotlivé formy jsou nevratné). Tyto skutečnosti znal již v první třetině 19. století francouzský fyzik Nicolas Léonard Sadi Carnot, syn významného francouzského matematika a politika a strýc pozdějšího prezidenta Francouzské republiky. 

Vložil: Mainstream v Neděle, 06. srpen 2017 @ 22:56:46 CEST (213 čtenářů)
(Více... | 8949 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: V USA roste počet křesťanů, kteří se nehlásí k žádné denominaci
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Podle nejnovějšího výzkumu Gallupova institutu je nyní v USA více protestantů, kteří se neidentifikují s konkrétní denominací, než těch, kteří jsou jasně zařazeni. Anketa byla provedena telefonicky v měsících květnu a prosinci loňského roku a zúčastnily se jí dva tisíce dospělých respondentů ze všech států federace. Z výsledků vyplývá, že počet křesťanů, kteří uvedli, že patří ke konkrétní denominaci, klesl z 50 % v roce 2000 na 30 % v roce 2016.

To je způsobeno dvěma vzájemně se doprovázejícími trendy: Mnoho průzkumů v posledních letech vykazuje nárůst Američanů bez vyznání („nones“), kteří se nehlásí k žádnému náboženství – jejich počet se za posledních 16 let zdvojnásobil na 20 % procent populace. Vzhledem k tomu, že relativní počet římských katolíků, mormonů a přívrženců nekřesťanských náboženství se ve sledovaném období výrazně nezměnil, byl nárůst lidí bez vyznání právě na úkor protestantů, kterých je tak v USA již méně než polovina (47 %). Dále je to fakt, že procento křesťanů, kteří se nehlásí ke konkrétní denominaci, se rovněž za posledních 16 let téměř zdvojnásobilo (na 17 %). 

Vložil: Mainstream v Úterý, 01. srpen 2017 @ 14:03:33 CEST (237 čtenářů)
(Více... | 3963 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Homosexualita I. - zdánlivě jasné ´´důkazy´´ ze Starého zákona
Etika poslal Nepřihlášený

Složité téma. A asi ještě dost dlouho bude. Tím spíš je potřeba do tohoto jablka kousnout. Jistě opatrně. Z Bible víme, že to s jablky bývá ošidné…

Předně – otevíráme balík problémů. Homosexuální orientace a jednání, manželství a registrovaná partnerství, adopce a výchova dětí, rodičovské modely, výzkum genetický, endokrinologický, psychologický… Co k tomu říká Starý zákon a co Nový… To je více než na jeden článek.

Druhak – Bible mnohé neřeší, na některé otázky neodpovídá. S tím se musí poprat křesťané v mnoha oborech – lékařství, genetické manipulace, umělá inteligence, robotika, kosmonautika, ale i pedagogika a psychologie…

A do třetice – společnost se vyvíjí. Jistěže pro určitý typ vývoje platí označení „pokazit se“. Ale třeba ve vztahu k otrokářství či k rovným právům mužů a žen jsme pokročili k výrazně lepšímu stavu, než znal apoštol Pavel.

Vložil: Mainstream v Úterý, 27. červen 2017 @ 13:45:08 CEST (656 čtenářů)
(Více... | 3788 bytů | 5 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.16)

Všeobecné: Nová čísla o evropské religiozitě: Češi stále výjimkou
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Pew Research Centre (PRC) publikoval studii o stavu religiozity v osmnácti zemích střední a východní Evropy. Vyplývá z ní, že většina populace se zde hlásí k historicky dominantní formě křesťanství v dané zemi, přičemž tato příslušnost je spojená s vlastenectvím i sociálně-konzervativními názory.

90 % Řeků, 89 % Gruzínců, 88 % Srbů a 86 % Rumunů se identifikují jako pravoslavní křesťané stejně jako 78 % Ukrajinců a 71 % Rusů. Ke katolické církve se hlásí 87 % Poláků, 84 % Chorvatů a 75 % Litevců. Češi jsou se 72% těch, kteří neuvádějí žádnou náboženskou příslušnost, ve studii uvedeni jako výjimka.

Vložil: Mainstream v Sobota, 03. červen 2017 @ 13:37:36 CEST (261 čtenářů)
(Více... | 2445 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE
Teologie poslal BohemianAnonymus

Mt. 12:39,40 "On jim však odpověděl: Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. (40) Vždyť jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země."

 (všechny citáty pokud není uvedeno jinak, jsou ze SP)

Není zde řečeno, že Syn člověka bude tři dna a tři noci v hrobě - nýbrž "v srdci země", v nitru země, což je široký pojem zahrnující i hrob. 

A pokud jde o den, tak "den", tj. jedno otočení země kolem své osy (siderický den) dělili Židé na den i noc po 12 hodinách, (Mt. 20:1-12; J. 11:9). Hodiny se počítaly od jitra, tedy přibližně od šesté hodiny. Poledne tedy bylo hodinou šestou, a naše třetí hodina odpoledne hodinou devátou. Židovský den začínal východem první hvězdy, tedy večerem (Mt. 28:1), což znamená, že od pátečního večera již začínal den sobotní, tj. sváteční. Z textů Písma vyplývá, že se popisované události udály v čase kratším než 3x24 hodin, tzn. že "den" i "noc" mohly znamenat jak její plnou délku (12 hodin), tak i její časově blíže neurčenou část. To potvrzuje i Dr. Col, který se ve svém překladu NZ v poznámkách vztahujících se k Mt. 12:38-40 praví: "Výraz tři dny a tři noci" je třeba brát ve smyslu židovského počítání. Židé počítali konec nebo začátek dne za celý den."
Vložil: Mainstream v Úterý, 02. květen 2017 @ 19:55:13 CEST (536 čtenářů)
(Více... | 14569 bytů | 2 komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Všeobecné: Evangelium 21
Teologie poslal rakato

Předpokládám, že BJB ví o projektu Evangelium 21 a docela by mě zajímalo, kolik českých kazatelů nebo sloužících bratrů si udělalo čas na to, aby se zůčastnili současné konference v Hamburku, kde slouží několik vynikajících bratrů. 

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 27. duben 2017 @ 16:38:29 CEST (350 čtenářů)
(Více... | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Všeobecné: Rodinné stříbro, modlitby a kříž
Principy poslal gordon

Níže uvedený článek je úvahou nad rodinným stříbrem Apoštolské církve, co tvoří letniční identitu. Může nás to vést k zamyšlení, co je rodinným stříbrem Bratrské jednoty baptistů. Nebo také: jaké nové denominační identitě se BJB vydala vstříc...

Drazí čtenáři,
námětem čísla časopisu Života v Kristu je „rodinné stříbro“, tedy snaha nalézt a pojmenovat to, co je pro naši [Apoštolskou] církev cenné a charakteristické, o co bychom neradi přišli. Jednotlivé články, rozhovory i ankety jsou pokusem zachytit a definovat naše duchovní dědictví i sondou do životů členů církve, jak tomuto dědictví rozumí.

Zabývat se otázkou letniční identity (podobně jako otázkou baptistické, evangelické či jakékoli jiné denominační identity) může být ošidné. Nestačí snad, že jsme křesťané? Neprojevujeme tím nezdravé náboženské sklony, když mimo křesťanskou identitu hledáme ještě nějakou? Je to vůbec důležité? To jsou zcela legitimní otázky.

Internetový slovník Wikipedia rozumí pojmu „rodinné stříbro“ jako něčemu, co představuje „trvale hodnotnou vzácnost“, popřípadě je „předmětem chlouby“. Já dodávám další dvě podmínky: Rodinné stříbro je něco, co jsme zdědili po předcích a co má hodnotu. Jde tedy o něco, co je pro naši církev typické v pozitivním slova smyslu po celou dobu naší existence. Ne něco, co bychom si přáli mít, ale to, co skutečně máme.

Samozřejmě souhlasím s tím, že podstatná je identita obecně křesťanská. To nemůže být jinak. Když studuji Bibli, hledám všeobecné křesťanské hodnoty, chci být na prvním místě Božím dítětem a služebníkem. Nikdy se nemodlím, abych byl „správným letničním.“ Přesto se domnívám, že termín „letniční identita“ své opodstatnění má.

Vložil: Mainstream v Středa, 26. duben 2017 @ 09:27:10 CEST (283 čtenářů)
(Více... | 7268 bytů | 1 komentář | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.42 Seconds