Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Jakub   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5010, adminů: 23, uživatelů: 3253
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 807 504

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 12 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: Zpráva předsedy Výkonného výboru BJB pro Sjezd delegátů - duben 2022
Posted on Pondělí, 09. květen 2022 @ 23:36:00 CEST Vložil: Mainstream

Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Letošní zprávu píšu v době probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině, který těžce zasahuje tuto nám blízkou zemi, ale také silně ovlivňuje život u nás. Jsem vděčný za to, že naše Jednota, sbory i jednotlivci spolu s modlitbami poskytují všemožnou praktickou pomoc, finanční, materiální i duchovní. Přestože nyní žijeme každý den těmito aktuálními starostmi, účelem mojí zprávy je pohled zpět, zhodnocení nejdůležitějších událostí a života naší Jednoty v minulém roce. A jelikož dubnovým sjezdem delegátů končí i funkční období práce současného Výkonného výboru BJB, připojím posléze i několik myšlenek k uplynulým 5 letům v BJB.

Rok 2021

Loňský rok byl druhým rokem koronavirové epidemie, která přinesla mnoho omezení našeho společného života, ale zároveň jsme se učili překonávat těžkosti s vírou v našeho svrchovaného Pána a s větší kreativitou. Mnoho z našich pracovních setkání se přeneslo do internetového prostoru, zvláště v první polovině a v závěru roku. Dnes již běžně využíváme videohovory, streamované bohoslužby, video pozdravy do sborů apod. V rámci ekumenické spolupráce církví jsme přivítali možnost živého celostátního televizního přenosu naší bohoslužby BJB z Komunitního centra matky Terezy v Praze. Také jsme uspořádali ve spolupráci s ašským sborem Adventní bohoslužbu BJB, která byla přenášená přes internet.

Naopak se nám nepodařilo i přes veškerou snahu úspěšně zrealizovat tzv. Elektronické hlasování delegátů sborů v únoru. Je vidět, že tento nástroj našeho společného rozhodování, vhodný k použití v případě nouze, je třeba ještě promýšlet a do budoucna mít funkčně nastavený i v našich řádech. Jsem vděčný, že za dané situace se loni mohly uskutečnit prezenčně dva sjezdy delegátů, v červnu v Praze a v listopadu (místo RZS) v Brně.

Setkávání kazatelů se v průběhu roku přenesla z on-line prostoru zpět do prezenční formy. Jsem vděčný za červnovou on-line Vzdělávací konferenci BJB, při které sloužil br. Dr. Pavel Hanes s manželkou Danou na téma Identita křesťana (výklady listu Efezským). Videa jsou k dispozici na Youtube kanálu Bratrské jednoty baptistů a jsou výbornou pomocí při studiu tohoto novozákonního listu.

Jsem vděčný za práci odborů a komisí, za roční kurz Služba staršovstva, který se v tomto školním roce koná v Olomouci a účastní se ho většina staršovstev z našich moravských sborů.

Jako předseda VV se snažím navštěvovat sbory, posloužit vždy kázáním, setkat se s místním staršovstvem, kazatelem, naslouchat a reagovat na konkrétní potřeby. Jsem rád, že tuto službu mohu dělat od loňského léta již na plný úvazek. V našem bytě v Brně, kam jsme se s rodinou přestěhovali, mám jednu místnost jako pracovnu, takže kombinuji práci z domova (tzv. home-office) s prací z kanceláře v Praze a cestováním po sborech nebo na jiná pracovní setkání s kazateli, odbory, v rámci ekumeny, EBF apod. V září loňského roku jsem se zúčastnil koncilu Evropské baptistické federace v Amsterdamu a jsem rád, že smíme rozvíjet naše vztahy a službu i ve spolupráci s širším mezinárodním baptistickým společenstvím.

Jsem vděčný, že se jako sbory, jednotlivci, odbory a komise umíme zapojit do společné práce pro Boží dílo v naší Jednotě. Chtěl bych také ještě jednou poděkovat všem za finanční i osobní pomoc lidem postiženým červnovým tornádem na Hodonínsku. Věřím, že i toto je součástí našeho svědectví o Pánu Ježíši.

Stručný pohled na volební období 2017-2022

V tomto prodlouženém volebním období se odehrálo v naší BJB mnohé a já se osobně zamýšlím, co nám tím chce Pán Bůh říct. Viditelně se projevila dlouholetá vnitřní krize BJB v důsledku naší nejednoty. 

Prohloubil se rozkol s pražským sborem Na Topolce, v roce 2017 sjezd delegátů tento sbor napomínal z důvodu jejich postoje k praktikované homosexualitě, což tento sbor odmítl jako nepřijatelné zasahování do vnitřní nezávislosti sboru a oznámil založení nové denominace Společenství baptistických sborů, do které pozval i ostatní sbory. Návrhy na vyloučení sboru Na Topolce z BJB byly podány na SD 2018, k rozhodnutí o vyloučení došlo o rok později na SD 2019. Sbor Na Topolce se následně stal prvním sborem v nově registrovaném Společenství baptistických sborů.

Již léta (min. od roku 2012) také probíhalo pnutí uvnitř BJB z druhé, konzervativně-fundamentalistické strany, reprezentované sbory v Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích, Jablonci n. N a děčínskou stanicí v Jílovém, se zřetelným vlivem ze zahraničí prostřednictvím Českého biblického institutu v Kroměříži. Jejich dřívější návrhy pro sjezdy, výzvy a prohlášení, které nebývaly širším společenstvím BJB obecně přijímány, vyústily v oznámení jejich odchodu z BJB na Radě zástupců sborů v listopadu 2018 v Brně. Ve svém tzv. Prohlášení pěti sborů obvinili Bratrskou jednotu baptistů z odklonu od autority Písma sv., ztráty jednoznačnosti v učení o ospravedlnění pouze z víry (údajně z důvodu setrvávání BJB v Ekumenické radě církví), ztráty jednoty (která by ovšem z jejich pohledu znamenala, že všechny sbory BJB přijmou některé jejich doktrinální postoje), neschopnosti zachovat čistotu církve (zdůvodňovaná službou 1 kazatelky instalované ve sboru Na Topolce a neodhlasováním vyloučení Topolky na SD 2018). 

Tyto důvody mi osobně přijdou uměle vygradované. Byli jsme jako BJB označeni za „konfederaci vlažných učedníků“, ze které je „svatou povinností každého skutečného věřícího“ vyjít ven. Byli jsme takto onálepkováni nejen v naší zemi před církevní a necírkevní veřejností, ale i u křesťanů v zahraničí. Tento rádoby radikální krok z mého pohledu nepřinesl nic dobrého, jen rozdělil sbory, rozbil vztahy v mnoha rodinách, negativně zasáhl naši mládež, lovosický sbor byl rozvrácen kvůli způsobu jednání staršovstva a kazatele. 

Je mi při psaní těchto řádek smutno, modlím se za skutečné pokání (změnu smýšlení) a přál bych si, aby bylo už konečně dokončeno vystoupení lovosického a jabloneckého sboru i po formální stránce. Přál bych si, aby naše sbory, které jsou v BJB, vnímaly, že postoje duchovní (teologické, doktrinální) výlučnosti, kriticismu a nadřazenosti se mohou snadno šířit i mezi mládeží, která nemá širší kontext BJB.

Tímto svým osobním pohledem nechci říct, že na naší straně není co zlepšovat nebo měnit. Každý sbor musí procházet neustálou obnovou na základě modliteb a reflexe vlastního duchovního života, služby a věrnosti Pánu. Z pohledu naší BJB bych si z celého srdce přál, a modlím se za to k Bohu, abychom směli prožívat skutečnou duchovní jednotu v Kristu. Tam, kde bratři bydlí svorně, Hospodin uděluje požehnání (Ž 133). Abychom dali stranou případné názorové rozdílnosti, usilovali o jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje, pod autoritou Krista a Božího Slova. Aby nám šlo především o společné dílo při naplňování našeho poslání – činit Kristovy učedníky. 

Toho, co nás spojuje, je mnohem víc, než těch našich rozdílů. Ukázala to i požehnaná česko-slovenská konference BJB „100 let spolu“ v roce 2019 v Litoměřicích, které se zúčastnilo na 700 bratrů a sester. Věřím, že chceme být spolu. Věřím, že vidíme smysl a požehnání v budování vzájemného společenství v BJB a ve společné službě našemu Pánu.

Přes všechny již zmíněné těžkosti a úskalí minulého volebního období, včetně náročného ukončení činnosti VOŠ SaT Dorkas v Olomouci, se nám, věřím, v mnoha ohledech z Boží milosti dařilo. Jsem vděčný za rozvoj služby mládeži, sestrám, rodinám a manželstvím, za rozvoj v oblasti vzdělávání i povzbuzování k misii. Jsem vděčný za Zpravodaj BJB, který jsme začali vydávat. Jsem vděčný za práci těch komisí, které fungují. Když se nevyčerpáváme na rozepřích a šarvátkách, práce může jít kupředu. Jsem velmi vděčný za dobrou spolupráci ve Výkonném výboru, nejvíce za náročnou a obětavou službu br. tajemníka Jana Jackaniče.

Stručný výhled na rok 2022

V letošním roce se těšíme na víkendové česko-slovenské setkání k 50. výročí založení pěveckého sboru Jas v Praze (20.-22.5.2022), kdy chceme nejen vděčně vzpomínat na pět desetiletí služby Jasu v jeho různých uskupeních, ale také oslavovat Pána Boha a zvěstovat evangelium při společných shromážděních pro veřejnost. Během červnového 3denního kurzu kazatelů ve středisku Immanuel chceme s kazateli hovořit o naší společné službě v BJB, o programu duchovní obnovy sborů, vzdělávání a dalších tématech. Začátkem října budeme pořádat, dá-li Pán, společné víkendové setkání všech našich odborů a Výkonného výboru, pro vzájemné povzbuzení i koordinaci společné služby. V novém školním roce 2022-23 bychom chtěli zopakovat vzdělávací kurz Služba staršovstva, tentokrát v Čechách.

Za velmi významné pro naši Jednotu považuji zahájení 3letého vzdělávacího programu Timoteus pro přípravu kazatelů, misijních pracovníků a dalších pracovníků našich sborů. Znovu vyzývám všechny kazatele a staršovstva, aby povzbudili ve svých sborech ty, kteří by se takto mohli lépe připravit do služby. Vyplatí se vám to. Začínáme již v srpnu Letní školou BJB, týdenním soustředěním (7.-12.8.2022 v Malenovicích), na které zveme všechny zájemce o biblické vzdělávání a přípravu ke službě.

Závěr

Končím svoji tentokrát obsáhlejší zprávu, s vděčností v srdci našemu Pánu Ježíši Kristu za vás všechny, milí bratři a milé sestry ve sborech naší BJB. Díky Pánu za jeho milost a věrnost! „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.“ Fp 1:9-11.

Pavel Coufal, předseda VV BJB


 
Příbuzné odkazy
· Více o Spolupráce mezi sbory
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Spolupráce mezi sbory:
Platforma vznikla jako reakce na to, že se BJB stává církví financovanou státem


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Zpráva předsedy Výkonného výboru BJB pro Sjezd delegátů - duben 2022" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.12 Seconds