Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Jakub   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5010, adminů: 23, uživatelů: 3253
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 807 495

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 13 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Zprávy: Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021
Posted on Pátek, 14. leden 2022 @ 10:14:20 CET Vložil: Mainstream

Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Hostem jednání VV byl bratr Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance. Probrali jsme další kroky v žádosti o členství v ČEA, musí ji schválit rada ČEA na svém příštím zasedání. Bratr Unger pošle tajemníkovi formulář přihlášky a VV pověřuje tajemníka br. Jackaniče ji za BJB podat.

Zabývali jsme se oblastmi, ve kterých můžeme v rámci ČEA spolupracovat, jedná se o spolupráci v oblasti dorostu, mládeže, misie, kurzů M4 a dalších projektů ČEA. Otázka zastoupení BJB v radě ČEA se bude řešit v budoucnu, nyní je členem rady bratr Vladimír Zeman (ze sboru BJB Vysoké Mýto), a to do roku 2024.<

Hovořili jsme také o otázce závaznosti vyznání víry, na kterou padly dotazy na SD. Podle vyjádření br. Ungera se jedná především o hodnotový základ pro spolupráci, jednotlivé teologické doktríny jsou v kompetenci jednotlivých sborů. Důvodem je také vymezení vnějších hranic pro spolupráci v rámci evangelikálních církví. Bratr Unger nám k tomu poslal dodatečně i písemné vyjádření.

Vyznání víry je součástí identity EA již od jejího založení v Londýně roku 1846. Evangelikální aliance není církví a nemá pravomoc vydávat a prosazovat církevní vyznání víry. Je pouze dobrovolným sdružením jednotlivých křesťanů, sborů a církví, které nemá jakkoli za cíl zasahovat do vnitřních záležitostí různých denominací, ale jednoduše přivést jednotlivé křesťany k užšímu společenství a spolupráci na základě duchovního spojení vyrůstajícího z živého vztahu s Kristem. Zároveň ale díky své podstatě potřebovala a potřebuje definovat nějaký doktrinální základ jako hodnotový rámec, s nímž se může identifikovat široká báze evangelikálních církví a který bude zároveň jasně teologicky trinitární.

Toto stručné vyznání víry nemá být považováno v žádném formálním nebo církevním smyslu za konfesi, ani jeho přijetí neznamená, že by si ČEA osobovala právo autoritativně vymezovat hranice křesťanské víry, ale je jistým vodítkem pro to, kdo se k Alianci připojuje a kdo se k ní připojit nemůže. Vyznání víry EA je široce využíváno jak na bázi Světové a Evropské EA i národních aliancí, kde jsou baptisté velmi aktivními členy.


Hodnocení SD v Brně

VV se zabýval hodnocením SD v Brně. Jsme rádi, že za současných podmínek mohl proběhnout a dopolední část se mohla věnovat oblastem práce jednotlivých odborů a jejich plánů a potřeb. Jsme také vděčni za to, že byl prostor pro rozhovor, sdílení, písně a modlitby, a rádi bychom v tomto duchu vedli také příští podzimní jednání RZS.

VV dále hovořil o těsné hranici naší usnášeníschopnosti. Vnímáme, že v případě tohoto SD šlo o součet různých důvodů (některé sbory svoji neúčast předem omluvily, některé neomluvily a 2 sbory jsou v procesu ukončení členství v BJB), a nevidíme jako VV nutnost měnit v tomto smyslu naše řády. Je však potřebné důsledně komunikovat se sbory, které se již nechtějí zúčastnit, aby bez prodlení ukončily své členství. Předseda s tajemníkem s nimi budou komunikovat (sbory Lovosice a Jablonec) ohledně jejich záměru své členství ukončit do konce roku.

VV se zabýval dvěma podněty ke změně řádů, a to navýšení počtu mandátů delegátů při zachování přibližně stejného počtu delegátů (jeden mandát za každých započítaných 25 nebo 30 členů sboru s tím, že delegát by mohl mít max. 2 mandáty pro hlasování). Podrobnější přípravu této varianty na příští jednání VV připraví tajemník.

Za zásadnější však považujeme otázku tzv. “přidruženého členství”, tedy formu existence sboru, která by umožňovala jeho registraci a fungování v rámci BJB, ale bez hlasovacích práv. Tato forma by byla možností pro sbory, které se z různých důvodů (jazykových, komunikačních) nemohou plně zúčastnit rozhodování v BJB, o vzájemné společenství a spolupráci však stojí. Tento model by vyžadoval více úprav našich dokumentů, a proto ho budeme více rozvíjet až po volbě nové komise pro novelizaci dokumentů (KPND). Vnímáme však, že je nutné zareagovat na jinou situaci sborů, než byla na počátku fungování Jednoty. Mezi formami členství by bylo možné na základě rozhodnutí SD přecházet, a pokud by sbor v přidruženém členství nabral po několika letech zkušenosti ve společném životě, mohl by podat žádost o změnu typu členství, stejně tak opačně.

Pro další úkoly uložené SD je potřeba obnovit KPND, VV navrhl tajemníkovi oslovit několik kandidátů a prosíme sbory o další doporučení.

Na SD nebyla do BJB přijata stanice plzeňského sboru v Karlových Varech Istočnik, průběžně s nimi budeme komunikovat, tajemník je navštíví na začátku příštího roku a budou hovořit o dalším postupu a případně opakované žádosti.

Br. tajemník také informoval o plánovaném setkání se zástupcem korejského baptistického sboru, z praktických důvodů se domluvili, že žádost o členství v BJB bude mít platnost až od 1. ledna následujícího roku. Do konce roku ještě proběhne setkání předsedy a tajemníka se staršovstvem tohoto sboru.

VV se také zabýval přípravou programu TIMOTEUS, předseda s tajemníkem připraví do konce roku podrobnější informační brožuru pro zájemce, která se bude v lednu rozesílat na sbory (elektronicky i v tištěné podobě). Ve spolupráci se vzdělávací komisí bude také určen postup přijímacího řízení a podmínek, které bude nutné splnit pro podání přihlášky (doporučení staršovstva, náležitosti přihlášky, svědectví), a tajemník připraví ekonomickou kalkulaci a rozpočet celého programu. Pro pokrytí všech nákladů počítáme s krytím nákladů ze Vzdělávacího fondu, který byl za tímto účelem založen.

Odbory a komise BJB

Odbor mládeže

SD potvrdil bratra kazatele Pavla Mrázka jako předsedu tohoto odboru, do konce roku 2021 se bude věnovat práci na úvazek 0,2 a na poloviční úvazek (0,5) nastoupí od 1. ledna 2022. Tajemník s předsedou se zúčastnili setkání Rady odboru mládeže, kde vedli rozhovor o plánech odboru na příští rok a o spolupráci v rámci BJB.

Vzdělávací komise

Br. předseda informoval o prvním setkání vzdělávání staršovstev, které se konalo v Olomouci a kterého se zúčastnilo téměř 30 účastníků (ze sborů Brno, Blansko, Příbor, Ostrava, Olomouc /kazatel/, Suchdol, Uherské Hradiště, Šumperk, Vysoké Mýto). Ohlasy dobré. Připravuje se druhé (lednové) setkání v Olomouci a také porada učitelů.

Br. předseda informoval o tom, že Vzdělávací komise BJB připravuje vyjádření ohledně studia členů sborů BJB na Českém biblickém institutu (ČBI).

Setkání Odborů BJB

Na příští rok bychom rádi připravili setkání všech rad (výborů) jednotlivých odborů a celého VV. Předběžně první říjnový víkend (předběžně pátek 30. 9 - sobota 1. 10).

Misijní odbor

Br. Pavel Novosad informoval o hledání podpory pro baptistického kazatele/misionáře v Turecku, jedná se o projekt přes EBF Misijní partnerství. MIsijní odbor žádost projedná a zjistí potřeby.

Sbory a kazatelé

Sbor v Českých Budějovicích zůstává bez kazatele, kázat bude starší sboru Petr Stehlík, příp. další místní bratr, pomoc nabídl také plzeňský sbor Mozaika. Sbor pověří Petra Stehlíka k vysluhování Večeře Páně a zároveň požádal Komisi duchovní služby o ustanovení k této službě. Pověření proběhne při návštěvě tajemníka v tomto sboru.

Br. předseda zůstává i nadále v kontaktu se staršovstvem v Uherském Hradišti.

Ve sboru Příbor bylo zvoleno nové staršovstvo, br. Mirek Klepáček jako nový kazatel nenastoupí z rodinných důvodů, občas bude sloužit slovem.

Br. kazatel Jiří Tomeš byl ordinován ve sboru BJB Teplá v neděli 21. 11. 2021. Ordinace se zúčastnil předseda VV Pavel Coufal a člen Komise duchovní služby br. kazatel David Sláma.

Sbor ve Zlíně je také v procesu hledání kazatele po odchodu bratra Marka Titěry do Prahy.

Sbor Praha XXI. století - přestavba je v procesu, sbor hledá další prostředky a dobrovolník, poslal video s poděkováním sborům. Aktuální stav finančních prostředků stačí pouze na dva týdny další práce.

Sbor Praha 6 ukončuje svoji činnost z vlastního rozhodnutí. Tajemník je jim nápomocen v řešení celé situace z formálního hlediska.

Finance a ekonomika

Tajemník informoval o naplnění rozhodnutí VV o nákupu bytových jednotek, podepsání smluv, advokátní úschově a smlouvě o správě těchto jednotek. Dále pak informoval o uzavření finanční pomoci na postižené tornádem v létě letošního roku. Celková vybraná částka byla Kč  944.943 a byla již plně rozdělena. Děkujeme všem dárcům za jejich ochotu a důvěru.

Tajemník informoval VV o otevření nového spořícího účtu BJB.

VV schválil úvazek pro br. Pavla Mečkovského ze sboru BJB Olomouc a vzal na vědomí rozhodnutí krizové komise pro pomoc potřebným na Ukrajině a v Libanonu. Do obou zemí zasíláme po částce 2000 euro (cca Kč 50.000 ) ve spolupráci a na základě žádosti EBF.

VV dále schválil příspěvek pro kazatele BJB v důchodu a vdovy po kazatelích ve výši Kč 9567 (maximum dle našich řádů) z podpůrného fondu. Dále pak Kč 10000 jako vánoční příspěvek pro všechny kazatele a misijní pracovníky sborů (a to vzhledem k výši jejich úvazku). Částky budou zasílány na účty v první polovině prosince.

VV dále na návrh tajemníka schválil odměny pro zaměstnance kanceláře VV.

Ostatní

Setkání JASu 2022

Dokončují se přípravy vydání publikace, VV BJB nabídl pracovní skupině možnost vydat knihu přes literární fond BJB s tím, že by se část nákladu odprodala slovenské BJB. Tajemník také nabízí pomoc v organizačních a účetních záležitostech pro konání setkání v Praze, vzhledem k technické náročnosti zajištění celé akce přislíbil VV darem částku Kč  50.000  na pokrytí části provozních nákladů.

Bratr předseda informoval o připravované Adventní bohoslužbě sborů BJB - 28. listopadu 2021 z Aše. Bude online verze s možností převzít jen kázání.

Termín příštího jednání VV je 24. ledna 2022

Zdroj: www.bjb.cz 
Příbuzné odkazy
· Více o Spolupráce mezi sbory
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Spolupráce mezi sbory:
Platforma vznikla jako reakce na to, že se BJB stává církví financovanou státem


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Informace z jednání VV BJB dne 22. listopadu 2021" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.13 Seconds