Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Jakub   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5346, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 5010, adminů: 23, uživatelů: 3253
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

8 807 506

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 9 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: BLUD KALVINISMU
Posted on Pátek, 01. únor 2019 @ 08:41:25 CET Vložil: Mainstream

Teologie poslal BohemianAnonymus

Rád bych zde ukázal na učení, které bere lidem naději. Tím učením je kalvinismus. Pokusím se zde ukázat rozdíl mezi biblickým a kalvinistickým učením. Bible nás učí, že Kristus je Spasitelem světa, nikoli toliko vyvolených (J. 4:42; 1J. 4:14). Kalvinismus toto popírá, neboť učí, že existují dvě skupiny lidí: Bohem předem vyvolených a lidí Bohem a předem bez příčiny zavržených. Tím popírá Boží spravedlnost (5M. 32:4 aj.).

Kalvinismus tedy hlásá omezenost Spasitelovy oběti, tj. že Spasitel zemřel pouze za některé, tedy vyvolené, což ale znamená, že z tohoto hlediska je Jeho oběť nedokonalá!!! Kdo však Bohu něco upírá, je pod Božím soudem; Bůh mu odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města (Zj. 22:19).

I. Některé výroky Písma, které odporují kalvinismu

A) Výroky o žalářníkovi

V Písmu je obsažen princip: nejdřív víra - potom spasení. Kalvinisté tento princip obrací, následkem čehož minimálně tento výrok Písma ztrácí smysl:

Sk. 16:31 "A oni řekli: Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům."

Pokud byl takto osloven vyvolený, pak tento výrok nemá smysl, neboť vyvolený je už předem spasen.
Pokud byl takto osloven zavržený, pak tento výrok také nemá smysl, neboť zavržený je předem zavržen a nemůže na tom nic změnit. 

B) Výroky o přicházení ke Kristu

J. 6:44 "Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal;"
J. 6:37 "Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven."

Komu to Spasitel praví? Učedníkům? Nikoli - ale Židům!!! Spasitel zde vyjádřil naprosto nový, revoluční fakt, že od této doby již není možná spása skrze Hospodina - ale jen skrze Krista, který je cestou, Pravdou a Životem a jedinými Dveřmi vedoucími k Otci (J. 10:9; J. 14:6). Jen Spasitel odpouští hříchy (Mt. 9:2; Lk. 5:20; Lk. 7:48). Od této chvíle je židovská bohoslužba (vzdor stále ještě stojícímu chrámu) již mrtvá a funguje jen formálně. Židy milující Boha posílá Otec k Synu (J. 6:44). Vzdor tomu mnozí z učedníků od Pána odešli (J. 6:66). Měli svobodnou vůli, avšak nevytrvali (Mt. 24:13). Spasitel vyzýval své učedníky k tomu, aby Ho následovali (např. Mt. 16:24) - nevyzývá k následování Hospodina!

Po Spasitelově vítězství na kříži nepřitahuje už Otec - ale Syn

J. 12:32 "A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě."

TOTO TAJEMSTVÍ JE KALVINISMU NEZNÁMÉ!!!

II. Jistota spasení v kalvinismu

Kalvinista věří, že je vyvolen, tedy předem spasen. Avšak podle čeho pozná, že byl Bohem vyvolen? Takové poznání se naprosto vymyká lidským možnostem. Toto poznání může člověku sdělit jedině Bůh; je to tedy otázka výhradně Božího zjevení. Ale kde v Písmu čteme o tom, že by Bůh toto člověku sdělil? 

Ř. 11:34 "Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem?" (1Kor. 2:16)

Riziku selhání byl vystaven i apoštol Pavel: 
1Kor. 9:26,27 "Já tedy běžím, ne jako bez cíle, zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, (28) ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad - jiným hlásaje - sám nestal tím, kdo se neosvědčil."

Na tomto světě ani spasení apoštola Pavla nebylo definitivně dosaženo

Fp. 2:12,13 "Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. (28) Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou."

Spasení nelze ztratit; Bůh nás drží aniž by jakkoli omezil naši svobodu a pokud se jeho ruky nepustíme, budeme zachráněni

J. 10:27,28 "Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou (28) a já jim dávám život věčný, nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky."
Mt. 24:13 "Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn."


III. Boží spravedlnost - biblický pohled

Bůh nikoho nepředurčil k zahynutí, protože nemá zalíbení ve smrti bezbožného, chce, aby všichni dospěli k pokání (Ez. 33:11; 2Pt. 3:9). Pozváni na svatbu byli všichni (Mt. 22:1-14). Ti, kteří pozvání odmítli a ti, kteří se na svatbu sice dostavili, ale bez svatebního oblečení, si musí následky přičíst sami sobě.
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu (1M. 1:16,27). Proč by část stvoření Bůh bezdůvodně ničil??? Kdyby Bůh bezdůvodně kohokoli zavrhl, byla by tím popřena Jeho spravedlnost. Vždyť Bůh miloval CELÝ svět - nikoli jen jeho část, proto poslal Syna, aby spasil celý svět - tedy Bůh nikoho PŘEDEM NEZAVRHL (J. 3:16)!!!

Nikde v Písmu nečtu o tom, že Otec některého člověka nevyvolil a tím ho zanechal bez pomoci v hříchu a následně zavrhl. Jaký by mělo smysl člověka stvořit a pak ho bez příčiny zavrhnout?? Je snad Bůh nesmyslný? ROZHODNĚ NE!!! Z Písma víme, že Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožného, ale chce, aby všichni dospěli k pokání (Ez. 33:11; 2Pt. 3:9; Lk. 19:10).

Proto jsou v Písmu časté výzvy k obrácení, či odvrácení se od cest zlých (Iz. 30:15; 45:22; Jr. 35:15; Ez. 14:6; 18:30; Sk. 2:38; 3:19). Na rozhodnutí člověka tedy záleží!!! Pokud by kalvinistický koncept spasení byl pravdivý, tyto (i jiné) výroky by ztratily smysl.
To všechno znamená, že člověk nebude spasen automaticky, ale jen za podmínek, které stanovil Bůh. Pro svoji záchranu musí člověk něco udělat - musí přijmout ROZHODNUTÍ, že tyto podmínky, tedy Boží vůli přijímá a chce v ní i vytrvat. (Mt. 10:22).

Pro ty, kteří přijmou Boží pozvání (Mt. 11:28), pak platí:

2Tm. 2:5 "A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel."
Mt. 10:22 "Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn."

Nestačí jen dobře běžet - je třeba i doběhnout! Jinak dopadneme jako Démas (2Tm. 4:10).
Každý jednou, nebo vícekrát v životě uslyší Boží hlas. Písmo nás nabádá k tomu, abychom se vůči tomuto hlasu nezatvrzovali:¨
Žd. 3:7,8 "Proto, jak praví Duch Svatý: jestliže DNES uslyšíte jeho hlas, (8) nezatvrzujte svá srdce . . ." (Žd. 3:15; 4:7).

IV. Boží spravedlnost - kalvinistický pohled

"Smíření"

"Bůh ve své milosti rozhodl, že konkrétní neměnný počet lidí a andělů získá věčný život. Ostatní ponechal Bůh v jejich hříších, za které budou spravedlivě odsouzeni, čímž na nich Bůh zjeví svou dokonalou spravedlnost."
Ef 1,4-5.11; 1Tm 5,21; Mt  35,41; Ř 6,23

Můj komentář: Bůh tedy BEZDŮVODNĚ ponechal nevyvolené bez pomoci, napospas vlastním hříchům a tím je vlastně zavrhl. Touto tezí je flagrantně popřena Boží spravedlnost. Totální konflikt s Ez. 33:11; 2Pt. 3:9; Mt. 22:1-14.

V. Rozsah Spasitelovy oběti - biblický pohled

J. 3:16,17 "neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (17) Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn."

"miluje svět" - celý svět - nikoli jen vyvolené!!!

1J. 4:14 "A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa."
1Tm. 4:10 "proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je ZACHRÁNCEM VŠECH LIDÍ, zvláště věřících."

Vykoupil Spasitel svou obětí pouze svou církev?
NIKOLI!!!

2Pt. 2:1 "V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat."

VI. Rozsah Spasitelovy oběti - kalvinistický pohled

"Konkrétní smíření"

"Kristovo vykupující dílo bylo určeno jen pro záchranu vyvolených, aby jim skutečně zajistilo, nikoli umožnilo spásu. Svou smrtí zástupně vytrpěl trest za hřích jistých, konkrétních hříšníků. Kromě očištění od hříchů, Kristovo vykoupení zajistilo Jeho lidu vše nutné k záchraně, včetně víry, která je s Ním spojuje. Duch svatý účinně uděluje dar víry všem, za které Kristus zemřel, čímž zaručuje jejich spásu."
Mt 1,21; Ř 5,12-21; Ř 3:21-26; Ef 2,8-10; Tt 3,5-6; Fp 1,6; J 10,11-30; J 17,6-12; Ř 8,28-30; J 6,44; Sk 20,28

"Cena za ospravedlnění"

"Svou poslušností, která Ho vedla až ke smrti na kříži, Ježíš Kristus dokonale zaplatil cenu za hříchy všech, kdo uvěří a budou ospravedlněni. Svou obětí plně uspokojil všechny požadavky Boží spravedlnosti vůči těmto hříšníkům. Ospravedlnění vyvolených je dílem Boží milosti, protože nikdo si nezaslouží být zachráněn."
Žd 10,1,14; Ř 3,19-31; Iz 53; Ef 2,1-10; Ř 5 18,19

"Vnější povolání"

"Kázání evangelia všem bez výjimky je tím, co nazýváme vnějším, nebo také všeobecným Božím povoláním. Bůh chce, aby všichni uvěřili v Ježíše Krista, a to i přesto, že pro všechny nezajistil odpuštění hříchů. Tomuto vnějšímu povolání je možné vzdorovat a ti, kteří směřují k záhubě mu skutečně vzdorují. takoví nepatří mezi vyvolené a nikdy neuvěří evangeliu."
J 3,16; Sk 17,29-31; Mt 22,1-14; Mt 23,37-39; 1Tm 2,3-7; 2Pt 3,1-9; 1K 2,14; Ř 9,10-24

Můj komentář: Zde jde o tezi omezené Spasitelovy oběti. Pakliže se Kristova oběť v kalvinistickém pojetí  vztahuje jen na některé lidi, pak nemůže být dokonalá. Je-li spasení omezené, tedy existuje-li jen pro někoho, pak nutně vzniká otázka, pro koho je vlastně určeno!!!Bůh sice chce . . . ale nezajistil . . . Rozpor mezi vůlí a schopností ji realizovat!!! Podle tohoto kalvinistického konceptu Bůh není všemohoucí.

VII. Spasení - biblický pohled

Písmem jsem vyzýváni k realizaci svého spasení

Fp. 2:12 " . . . s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svoji záchranu " 
(činný rod - musíme něco udělat)
není psáno:
" s bázní a chvěním bude uskutečňována vaše záchrana" 
(trpný rod - někdo koná za nás)

A podobně:
Mt. 7:13 "Vejděte těsnou branou, . . ."
a nikoli: "Budete vejiti, protaženi či protahováni těsnou branou. 

Každý člověk je vystaven ROZHODNUTÍ, kterému nelze UNIKNOUT. Na nás tedy je, zda se proti Božímu hlasu (Žd. 3: 7,8 níže) zatvrdíme, či nikoli. Anebo zda Kristovu pozvání "Pojďte ke mně všichni (Mt. 11:28) vyhovíme, či nikoliv.

Kristus se nikam nedobývá; když uslyšíme jeho hlas, je jen na nás, zda se mu otevřeme

Žd. 3:7,8 "Proto, jak praví Duch Svatý: Jestliže DNES uslyšíte  jeho hlas (8) nezatvrzujte svá srdce . . ."
Zj. 3:20 "Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou."

Všichni jsme vyzýváni k neseni kříže a následování Krista (Mt. 16:24; J. 21:19, 22) - a nikoli k úvahám o vyvolení, které je známo jen Bohu! Písmo z principu přesahuje jakoukoli církevní doktrínu. Anebo jinak: Žádná církevní doktrína nemůže adekvátně reflektovat Písmo.  

VIII. Spasení v kalvinismu

"Účinná milost"

1) " . . vnitřní pozvání, které je určeno pouze vyvoleným, nelze odmítnout, vždy působí proměnu hříšníka. Duch svatý, prostřednictvím této zvláštní, vnitřní výzvy, NEODOLATELNĚ přitahuje hříšníky ke Kristu."

"Ospravedlnění skrze víru"

2) "Bůh ospravedlňuje zadarmo, tzn. že prohlašuje spravedlivými všechny ty, které k sobě NEODOLATELNĚ povolává."

"Zaručený růst"

3) "Věřící mohou na nějakou dobu upadnout do hříchu, ale nakonec budou činit pokání a obnoví své společenství s Otcem."
Ř 6; Ř 8,1-17; Fp 1,3-6; 1J 9-11; Mt 13,1-23; Žd 10,14; Zj 2,7

Můj komentář: Kde je v Písmu užit termín "Vnitřní pozvání"??? Jaká "vnitřní výzva" je zprostředkovatelem mezi Duchem Svatým a hříšníkem??? Duch svatý tedy nemůže působit na hříšníka přímo a potřebuje k tomu jakéhosi prostředníka, jakousi "vnitřní výzvu"???

Kalvinistický text si můžeme v prvním přiblížení představit tak, že Duch Svatý, tedy lokomotiva, NEODOLATELNĚ  táhne hříšníka v připojeném vagónu, ze kterého nelze vystoupit, do domovské stanice, kterou je Kristus. Vagon může jet pouze tam, kam ho táhne lokomotiva, stejnou rychlostí jako lokomotiva, anebo stát, stojí-li lokomotiva. Jinou svobodu vagon i cestující v něm nemá. 

Jak si vysvětlit tuto kalvinistickou formulaci (3)?

"Věřící mohou na nějakou dobu upadnout do hříchu, ale nakonec budou činit pokání a obnoví své společenství s Otcem."

KDE TOTO V PÍSMU ČTEME???

Je-li vyvolený Duchem Svatým NEODOLATELNĚ tažen ke Kristu,jak praví formulace (1,2), jak by pak mohl vyvolený upadnout do hříchu??? Jestliže však zhřešit může, jak tvrdí formulace (3), pak kalvinista musí nutně připustit, že byl Duchem Svatým NEODOLATELNĚ přitažen ke hříchu - což je nejen rouhání proti Duchu Svatému, ale i kolosální NESMYSL.
V takovém pojetí je hřích zlehčen - neboť Duch Svatý vyvoleného přitáhne NEODOLATELNĚ VŽDY ZPĚT!!! ke Kristu. A to je BLUD!!! Fakt, že máme s bázní a chvěním realizovat své spasení (Fp. 2:12) se do kalvinistického konceptu vůbec nehodí!!!

IX. Závěr

Kalvinismus je ve své podstatě fatalismus s křesťanským nátěrem. Vyvolený směřuje nezadržitelně ke svému spasení - zatímco zavržený směřuje neodolatelně ke své záhubě - ať už dělá cokoli.
Je stejně zhoubné uvěřit tomu, že jsem předem vyvolen, stejně jako tomu, že jsem předem zavržen, protože obojí vede ke smrti. Kalvinismus vede ke smrti - je to falešné evangelium.

Kalvinistické texty jsou označeny kurzívou a lze do nich nahlédnout na adrese: 

BA 
Příbuzné odkazy
· Více o Teologie
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Teologie:
Chudoba baptistické teologie (J. McClendon)


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 3.66
Hlasů: 3


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"BLUD KALVINISMU" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Pátek, 01. únor 2019 @ 16:20:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chtěl bych poprosit bratra administrátora o tuto opravu:
Nápis
"I. Některé výroky Písma, kterými operují kalvinisté"
prosím opravit na:

I. Některé výroky Písma, které odporují kalvinismu

Mnohokrát děkuji
BA
Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: bezkompromisu v Sobota, 02. únor 2019 @ 13:57:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Problém separovaného kalvinismu (nezaměňovat s tradičními reformovanými a presbyteriánskými církvemi) - ať už v podání puritánské Free Presbyterian Churchnebo novokalvinismu JohnMcArhura - spočívá v tom, že udělali rovnítko mezi svým pojetím kalvinismu a fundamentálním křesťanstvím. Tím pohřbili dědictví proslulých Fundamentálek ze začátku 20. století. 

Fundamentální křesťanství se svým "prostým" biblicismem má pramálo společného se spekulativní kalvinistickou doktrínou, která je ovšem na hony vzdálena teologickému odkazu Jana Kalvína.
Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Úterý, 19. únor 2019 @ 19:37:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z mých komentářů na sousedním GS vyjímám:

Kalvinismus učí o omezené Kristově oběti - čímž se rouhá:

J. 3:16,17 "neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (17) Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn."

"miluje svět" - celý svět - nikoli jen vyvolené!!!

1J. 4:14 "A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa."
1Tm. 4:10 "proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je ZACHRÁNCEM VŠECH LIDÍ, zvláště věřících."
J. 1:29 "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!"

"snímá hřích světa" - nikoli toliko vyvolených!!! Kalvinismus činí ze Spasitele Zachránce toliko vyvolených. Tím snižuje velikost jeho oběti, což jistě nezůstane bez trestu.

To, že budou spaseni jen nemnozí, je už jiná otázka

Mt. 7:13, 14 "Vejděte těsnou branou! Neboť široká je brána a prostranná je cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo jí vcházejí. (14) Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji nalézají!" (Col)

Spasitel volá:

Mt. 11:28 "Pojďte ke mně všichni"!

a nikoli: "Pojďte ke mně vyvolení"! Pokud by někdo byl předem zavržen, pak by tento výrok ztratil smysl. Předem zavržené již zváti netřeba.

Je zajímavé, že apoštol Pavel, který byl uchvácen až do třetího nebe (2Kor. 12:2), sám neměl jasno v tom, zda je předem vyvolen, tedy spasen (1Kor. 9:26,27; Fp. 2:12,13). 


Bůh nezpůsobuje u člověka zatvrzelost - tu si způsobuje  člověk sám. Proto Písmo praví:

Žd. 3:7,8 "Proto, jak praví Duch Svatý: Jestliže DNES uslyšíte  jeho hlas (8) nezatvrzujte svá srdce . . ."


V textu výše se jasně praví, že člověk své srdce zatvrzuje sám - pokud by lidská srdce zatvrzoval Bůh, pak by tento výrok Písma ztratil smysl, protože tato výzva platí všem! 

Kdyby byl člověk TOTÁLNĚ NESCHOPEN na výzvu Žd. 3:7,8 pozitivně odpovědět, proč by ho pak Bůh volal??? Je snad Bůh nesmyslný??? ROZHODNĚ NE!!!

Nicméně Bůh, který je vševědoucí ví, kdo do zatvrzelosti upadne, i koho v ní ponechá. Jak jsem již napsal, že Bůh je naprosto svobodný ve své volbě. Bůh zajisté nikomu nekřivdí (Ř. 9:21), povznese-li někoho výše, než druhého, protože vůči Bohu si nemůžeme nárokovat vůbec nic.

K učení kalvinismu:
Bůh již přede všemi věky věděl, jak každý člověk své vůle použije, věděl i o tom, že Jidáš, ač vyvolen (J. 6:70) své vyvolení zahodí. A i toho pak Bůh využil ve svém plánu spásy. 


BLUD KALVINISMU

Bůh již přede všemi věky věděl, jak každý člověk své vůle použije, věděl i o tom, že Jidáš, ač vyvolen (J. 6:70) své vyvolení zahodí. A protože je Bůh vševědoucí, pak i této budoucí!!! skutečnosti využil ve svém plánu spásy. Podle kalvinismu Bůh jistému člověku sdělí, že je vyvolen, tedy zachráněn.
 
Pokud by Bůh člověka předem VYVOLIL a přesto mu ponechal jeho hříšnou přirozenost, pak by člověk této informace jistě ZNEUŽIL. Člověk by pak hřešil v důvěře, že při konečném účtování mu budou stejně všechny hříchy odpuštěny, protože mu to Bůh předem SLÍBIL. Bůh by tak byl lapen do pasti, kterou sám vytvořil. byl by NUCEN člověku hříchy odpustit, čímž by popřel svoji všemohoucnost (Bůh byl NUCEN!!!), i vševědoucnost (Bůh nevěděl, k čemu takový koncept spasení povede?), posléze i svou spravedlnost a svatost (tolerance hříchu). Kdyby Bůh člověku sdělil, že mu bude nakonec odpuštěno, ponoukl by tak člověka, kterému by za těchto podmínek již nic nehrozilo, k hříchu. 

Jenže Bůh nepokouší (Jk. 1:13,14)!!! 

Tyto smyšlenky existovaly již v první církvi:

Ř. 6:1,2 "Co tedy řekneme? Máme snad zůstat v hříchu, aby se milost rozhojnila? (2) Nikoliv. (Col)

Kdyby byl člověk předem VYVOLEN a věděl o tom, pak by výzvy k neustálé realizaci svého spasení (Fp. 2:12) a upevňování svého vyvolení (2Pt. 1:10) ztratily smysl. Kalvinismus pokládám za nebezpečný zejména proto, že člověk může snadno propadnout přesvědčení, že je předem zavržen a tudíž již nemá smysl přijít ke Spasiteli, protože by nebyl vyslyšen. 

Spasitel lidem naději dává - kdežto kalvinismus jim naději bere!!!  

Obecně lze říci, že pokud by Bůh člověku PŘEDEM sdělil, že bude ZACHRÁNĚN, nebylo by mu to k dobrému. A pokud by byl přesto člověk NEVÝVRATNĚ přesvědčen o tom že je předem VYVOLEN, ač mu to Bůh nezjevil, šlo by pak o čirou smyšlenku, neboli BLUD. 

Kalvinismus popírá skutečnost, že každý člověk má z Boží milosti MOŽNOST reagovat na Boží zavolání KLADNĚ; kalvinismus tím, že upírá člověku vůli konat jakékoli rozhodnutí (tedy např. zatvrdit, či nezatvrdit se), ho vylučuje ZCELA z účasti na svém spasení, neboť VYVOLENÝ bude spasen AUTOMATICKY. 

Tím však člověka redukuje na pouhou HMOTU. Neodolatelné skutečnosti v životě lidském jsou jen dvě: narození a smrt. Všemu ostatnímu lze odolat.

Proto mi kalvinismus připadá  strnulý, bezduchý, mechanistický, deterministický. Jenže Boží milost není bezduchá, naopak - je tvůrčí a otevírá stále nové možnosti!!!  

Nebudu spasen jako arminián, ani jako kalvinista či luterán - ale jen jako následovník Ježíše Krista! 

Článek jsem psal pro lidi, kteří propadli přesvědčení, že jsou už předem ZAVRŽENI. Nabyli tak přesvědčení, že už jim nikdo a nic nepomůže a tím rezignovali na své spasení. Je skutečně zvláštní, že kalvinismus (podle mého poznání), neprojevuje žádný SOUCIT se zavrženými. 

Komentáře byly upraveny.  BA

Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 03. březen 2019 @ 21:35:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kalvinisté mají na svých stránkách uveden tento text:

1Tm. 1:15 "Kristus Ježíš přišel na svět aby zachránil hříšníky."
(SP)

Pokud na tento text aplikujeme kalvinismus, nastávají potíže. Vzniká tak otázka, jaké hříšníky přišel vlastně Spasitel zachránit???
 
Pokud přišel zachránit předem vyvolené, je to nemožné, neboť ti už vyvoleni jsou.
Pokud přišel zachránit předem zavržené, je to také nemožné, neboť ti už zavrženi jsou. 

Pokud tedy existují předem vyvolení a předem zavržení, pak by Spasitelova pozemská mise i jeho oběť smíření ztratila smysl. Zde odkazuji na výroky o žalářníkovi (Sk. 16:31), komentované v úvodu článku. 

Jenže Spasitel volá:

Mt. 11:28 "Pojďte ke mně všichni . . ." (SP)

Je to všeobecná výzva. Kdyby Spasitel zvolal "Pojďte ke mně vyvolení", nastolil by tím spor, kdo je vůbec vyvolen a kdo nikoli, pro koho má SMYSL přijít ke Spasiteli, a pro koho nikoli. Spasitel, ani jeho učedníci či apoštolé, nám v Písmu nezanechali jakékoli kritérium, na jehož základě by člověk mohl rozhodnout, zda je předem vyvolen, či nikoli

OMEZENÉ VYKOUPENÍ

Kalvinisté hlásají tzv. "omezené vykoupení", tzv. "Boží účinné vykoupení omezené v rozsahu Kristem", které je formulováno takto: "Za koho Spasitel zemřel, toho získal", či "Ježíš Kristus pokládá svůj život VÝLUČNĚ za svůj lid". (Steiger). Ale kde o "účinném" či "omezeném" vykoupení v Písmu čteme???

Jestliže kalvinisté tvrdí, že Spasitelova oběť se vztahuje toliko na vyvolené, pak to znamená, že ostatní, tedy NEVYVOLENÉ, Bůh bez příčiny ZAVRHL!!! Tím ale Bohu přisuzují NESPRAVEDLNOST!!!

Ale Kristova oběť je NEOMEZENÁ a se vztahuje na všechny. Ti, kteří se nechají s Bohem smířit budou zachráněni a ti, kdo se s Bohem smířit nenechají, budou naprosto SPRAVEDLIVĚ zavrženi a to právě proto, že se Kristova oběť vztahuje i na ně!!!

Tím je kalvinistická teze omezeného smíření vyvrácena.

Biblické texty vyvracející kalvinismus


2Kor. 5:19 "Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval SVĚT se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření."

Když kalvinisté hlásají "omezené vykoupení", jak by pak v nich mohlo být uloženo to slovo smíření???

Díky Pánu za to, že mne zachránil z pasti kalvinismu!
BA
Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Neděle, 10. březen 2019 @ 12:55:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ZKOUŠKY, VĚRNOST, SVOBODA VŮLE

Bez zkoušek se věrnost nemůže manifestovat. A bez svobodné vůle je jakákoli zkouška NEMOŽNÁ. 
BA
Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 14. březen 2019 @ 08:15:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom, že u Boha neexistují předem vyvolení a zavržení nás informuje Písmo. 

Bůh nikomu nestraní!!!

5M. 10:17 "Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bohem bohů a Pánem pánů, Bohem velkým, mocným a hrozným, který nikomu nestraní a nepřijímá úplatek,"

Sk. 10:34 "Petr otevřel ústa a řekl: Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní,"

Ř. 2:11 "U Boha není přijímání osob."

JIŽ TĚMITO TEXTY JE KALVINISMUS VYVRÁCEN.
BA

Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Sobota, 16. březen 2019 @ 12:23:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Těm, kteří se ve své pýše domnívají, že jsou  předem vyvolení, zachránění, spasení, říká Písmo toto:

1Pt. 5:5 "Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost." (SP)

1Kor. 10:12 "A tak KDO SI MYSLÍ, že stojí, AŤ HLEDÍ, ABY NEPADL." (SP)
BA
Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 20. březen 2019 @ 11:52:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ZÁSADNÍ ROZPOR

"Smíření"

"Bůh ve své milosti rozhodl, že konkrétní neměnný počet lidí a andělů získá věčný život. Ostatní ponechal Bůh v jejich hříších, za které budou spravedlivě odsouzeni, čímž na nich Bůh zjeví svou dokonalou spravedlnost."

Ef 1,4-5.11; 1Tm 5,21; Mt  25,41; Ř 6,23

"Nevyvolení"

Ty, kdo nebyli Bohem vyvoleni, označujeme za zavržené. Nikdy nebudou reagovat na volání evangelia. Jejich koncem je věčné zatracení. Každý z nich skončí v hořícím jezeře jako ten, kdo nenávidí Boha. Tito zavržení nechtějí jít do nebe."

Mt 7,13-23; Zj 20,11-15; 1K 2,14; Ř 3,10-18

"Vnější povolání"

"Kázání evangelia všem bez výjimky je tím, co nazýváme vnějším, nebo také všeobecným Božím povoláním. Bůh chce, aby všichni uvěřili v Ježíše Krista, a to i přesto, že pro všechny nezajistil odpuštění hříchů. Tomuto vnějšímu povolání je možné vzdorovat a ti, kteří směřují k záhubě mu skutečně vzdorují. takoví nepatří mezi vyvolené a nikdy neuvěří evangeliu."

J 3,16; Sk 17,29-31; Mt 22,1-14; Mt 23,37-39; 1Tm 2,3-7; 2Pt 3,1-9; 1K 2,14; Ř 9,10-24

Proč tedy Bůh chce, aby všichni uvěřili v Ježíše Krista, jestliže ti ostatní, tedy většina (Mt. 7:14) jsou podle kalvinismu již předem nevyvoleni, tedy zavrženi??? 
  
ABSURDNÍ!!!

Z těchto textů se mi jeví kalvinismus jako říše čiré iracionality, ve které je možné všechno.

Díky Bohu za to, že nedělá rozdíly mezi lidmi!

5M. 10:17 "Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bohem bohů a Pánem pánů, Bohem velkým, mocným a hrozným, který nikomu nestraní a nepřijímá úplatek,"

Sk. 10:34 "Petr otevřel ústa a řekl: Opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní,"

Ř. 2:11 "U Boha není přijímání osob."

BA 
      
Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 11. duben 2019 @ 14:31:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže kalvinismus hlásá omezenost smíření, hlásá tím automaticky i omezenost Boží lásky. Jenže Boží láska je univerzální, jak dokazují texty Písma, např. Mt. 11:28; J. 1:29; J. 3:16; 2Pt. 2:1 a mnohé další. Pokud o mne jde, raději budu zveličovat rozsah a dosah Kristovy oběti (což ovšem objektivně nelze), než bych Bohu cokoli upřel a vystavil se tak Jeho hněvu.Amen.
Re: BLUD KALVINISMU (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Středa, 23. listopad 2022 @ 07:27:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z diskuse na Granosalis:

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=2471849#415791
KALVINISMUS JE EVIDENTNÍM SATANSKÝM SVODEM ZBAVUJÍCÍCH SVÉ NÁSLEDOVNÍKY ZDRAVÉHO ROZUMU, KTERÝ JE DAREM OD BOHA!!!BAVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.23 Seconds