Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Zbyšek   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4917, komentáře < 7 dní: 31, komentářů celkem: 4754, adminů: 23, uživatelů: 2374
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 980 863

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 19 návštěvník(ů) a 1 uživatel(ů) online.
moudrasova

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: Právní pohled na hlasování na Sjezdu delegátů 2018
Posted on Středa, 09. květen 2018 @ 16:22:49 CEST Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

Milé sestry a milí bratři,
čtu vaše reakce na závěrečná hlasování Sjezdu delegátů BJB 2018 (dále jen SD) a vidím, že jsou plné emocí. Píšete o tom, co se stalo ze svého pohledu, tedy co byste chtěli, aby se stalo, co jste si přáli a jak pokračovat dál, aby byla vaše přání realizovaná.

Prosím, zkusme se na tuto situaci podívat společně, bez emocí, bez spekulací, nezaujatě, z pohledu našeho Organizačního řádu, Zásad a stanovisek a právních zvyklostí.

Pohleďme pouze na fakta, tak jak se odehrála:

1. Při schvalování programu jednání SD BJB 2018 jsem podal pozměňovací návrh, aby SD vyřadil ze svého jednání všechny návrhy, které odporují platným řádům a Zásadám a stanoviskům. Jednalo se o návrhy č. 13 - 25. Tento návrh nebyl přijat.

SD tak svým rozhodnutím jednat o těchto návrzích porušil zásadu č. 7. „Věříme, že každý místní sbor má svobodu a odpovědnost hledat a nalézat, co je Kristovou vůlí v jeho vlastním životě a díle. Každý sbor je ve své odpovědnosti zcela svobodný."

Poznámka: Návrhy odporující platným Zásadám a stanoviskům BJB měl povinnost vyřadit z programu SD již VV BJB, neboť podle Organizačního řádu BJB, článek 2. Postavení a poslání VV odst. a) „VV je výkonným nástrojem BJB a za svou činnost je odpovědný SD. Odpovídá za naplňování cílů BJB v souladu s její Ústavou včetně příloh."

2. Hlasování o návrhu č. 18

Návrh č. 18 na ukončení členství Sboru BJB v Praze 4 Na TopolceV případě, že do SD BJB 2018 nedojde v postojích Sboru BJB v Praze 4 Na Topolce ke změně ve smyslu usnesení SD BJB 2017, navrhujeme, aby SD schválil toto usnesení:
SD BJB ukončuje členství Sboru BJB v Praze 4 Na Topolce ve svazku sborů BJB k 31. 12.2018 60 dnů poté, co tento sbor sdělí VV BJB novou nástupní organizaci, a pověřuje VV BJB k odpovídajícím krokům dle Ústavy a řádů BJB.

- Již usnesení SD BJB 2017 o sboru na Topolce porušilo zásadu č. 7 ze Zásad a stanovisek BJB: „Sjezd delegátů sborů Bratrské jednoty baptistů vyzývá Sbor BJB v Praze 4 Na Topolce, aby, jestliže nepřijímá napomenutí ze strany sborů Bratrské jednoty baptistů pro své nebiblické postoje, ukončil své členství ve svazku sborů Bratrské jednoty baptistů." Podle platných Zásad a stanovisek nemůže SD zasahovat do svobody a odpovědnosti jednotlivého sboru BJB. Proto je i tento návrh č. 18, který se na usnesení SD BJB 2017 odvolává, v rozporu se Zásadami a stanovisky BJB.

- SD BJB 2017 nedefinoval "nebiblické postoje” sboru na Topolce. Ten se stále brání tomu, že je souzen za to, co nikdy neřekl. Z toho důvodu nebylo tedy ani nyní věcně možné, porovnat případnou změnu postoje Topolky vůči "výchozímu postoji” z roku 2017, který SD 2017 svým usnesením nedefinuje.

- V návrhu č. 18 se praví: „V případě, že do SD BJB 2018 nedojde v postojích Sboru BJB v Praze 4 Na Topolce ke změně..” Postoje Topolky se v průběhu roku upřesňovaly, tedy měnily, a i na SD BJB 2018 jsme slyšeli např. br. kaz. Jana Koukala, jak se kaje z toho, co řekl. SD BJB 2018 tedy nejenže hlasoval o návrhu, který porušuje Zásady a stanoviska, ale ani v rámci optiky tohoto protiústavního návrhu nevzal na vědomí ani změnu postoje Topolky. Hlasováním o tomto návrhu tedy SD porušil i podmínku vlastního návrhu č. 18.
Návrh č. 18 nebyl schválen v poměru hlasů Pro 45, Proti 15, Zdrželo se 4, celkem hlasovalo 64 delegátů. SD byl dle počtu hlasujících usnášeníschopný.


3. Hlasování o návrhu č. 19 a 20

Návrh č. 19 - sbor BJB Jablonec n. Nisou
Návrh na vyloučení sboru na Topolce z BJB.
Sbor na Topolce odmítl splnit usnesení č. 18 ze SD z r. 2017 tzn. činit pokání ze svého proti biblického postoje k otázce praktikované homosexuality. Z tohoto důvodu je nutné, aby se na SD 2018 uskutečnilo hlasování o vyloučení dotyčného sboru ze svazku BJB v ČR.

Návrh č. 20 sboru BJB Lovosice
Navrhujeme, aby Sbor Bratrské jednoty baptistů na Topolce v Praze 4 byl vyloučen ze svazku BJB.

- Pokud by bylo právně možné exaktně definovat skutkovou podstatu toho, jak sbor na Topolce bez vážných důvodů „odmítl splnit usnesení SD", pak je návrh č. 19 protiústavní, neboť by SD musel závazně postupovat podle ustanovení Organizačního řádu BJB Hlava B Orgány BJB oddíl I. Sjezd delegátů (SD) článek 8. „Sbory, které nerespektují výsledky jednání SD a neplní bez vážných důvodů přijatá usnesení (týkající se nejen finančních závazků) a jejichž jednání se Smírčí komisí nepřineslo nápravu, ztrácí pro další Sjezd, případně Sjezdy, své hlasovací a volební právo, a to až do doby sjednání nápravy. O této sankci rozhoduje SD 2/3 většinou přítomných delegátů. Účast na Sjezdu delegátů ani jednací právo nejsou tímto ustanovením dotčeny." Sbor na Topolce ovšem vážné důvody měl, a to protiústavní charakter usnesení SD BJB 2017 o sboru na Topolce.

- Návrh č. 19 nedefinuje "protibiblický postoj” Topolky

- Návrh č. 19 porušuje zásadu č. 7 ze Zásad a stanovisek ohledně svobody a odpovědnosti místního sboru

- Návrh č. 19 porušuje Organizační řád BJB a Ústavu BJB, které neznají proceduru "uložit sboru BJB činit pokání”. Takové hlasování by bylo možné jen v případě změny řádů BJB zavedením pojmu "pokání sboru” a pravomoci SD takové pokání některému sboru BJB uložit.

- Hlasování o hlasování o návrhu č. 19 a 20 mělo logiku, protože oba návrhy nedefinovaly termín vyloučení jako návrh č. 18.

Delegáti se rozhodli většinou hlasů (Pro 39, Proti 15, Zdrželo se 8), že v jednání budou pokračovat a to jednáním o návrzích č. 19 a 20. Dále delegáti odsouhlasili sloučení návrhů 19 a 20 (Pro 44, Proti 3, Zdrželo se 15). V obou těchto případech hlasovalo 62 delegátů.
SD byl dle počtu hlasujících usnášeníschopný.

Při hlasování o pozměňovacím návrhu s dodatkem "s likvidací" (Pro 15, Proti 13, Zdrželo se 22) hlasovalo 50 delegátů. Návrh nebyl přijat. SD byl dle počtu hlasujících usnášeníschopný.

Při hlasování o pozměňovacím návrhu stejném jako u návrhu č. 18 - ukončení členství v BJB 60 dnů poté, co tento sbor nahlásí VV BJB novou nástupní organizaci. (Pro 34, Proti 0, Zdrželo se 15) hlasovalo 49 delegátů. Návrh byl přijat. SD byl dle počtu hlasujících usnášeníschopný.

- V této chvíli se mělo hlasovat o věcně stejném návrhu, jako byl návrh č. 18. Ten však již krátce předtím nebyl přijat. Druhé hlasování o věcně stejném návrhu mělo následovat krátce po hlasování o návrhu č. 18. Mezitím však nedošlo k žádné změně právní situace v této kauze. Z právního pohledu nebyl důvod hlasovat dvakrát za sebou o věcně stejném návrhu. Sjezd delegátů neměl právní důvod hlasovat podruhé o stejném návrhu. Neopravňoval ho k tomu ani návrh č. 19, protože se hlasování o vyloučení Topolky na SD již krátce předtím uskutečnilo hlasováním o návrhu č. 18. Důvod pro druhé hlasování tedy nebyl právní ale politický.

- Ke druhému hlasování o věcně stejném návrhu neopravňovalo SD ani předchozí hlasování o hlasování o návrzích 19 a 20. Toto hlasování fakticky proběhlo, a to při schvalování pozměňovacích návrhů k návrhům 19 a 20, a to až do chvíle, kdy se ze sloučených návrhů 19 a 20 stal věcně stejný návrh, jako návrh č. 18. V této chvíli již hlasování o hlasování o návrhu č. 19 a 20 pozbylo právního smyslu.

- SD přesto bez právního důvodu hlasoval o věcně stejném návrhu podruhé.

Při hlasování o sloučených návrzích č. 19 a 20 o vyloučení sboru Praha 4 (Pro 19, Proti 18,
Zdrželo se 10) hlasovalo 47 delegátů. Návrh nebyl přijat.

- Po skončení hlasování zpochybnil předseda VV BJB usnášeníschopnost SD. Následně tajemník VV BJB prohlásil, že osobně kontroloval odložené hlasovací lístky u vchodu do sálu s tím, že nebyla splněna podmínka přítomnosti 3/4 sborů BJB. Na dotaz předsedajícího, jak provedl kontrolu, tajemník VV BJB neodpověděl, ani jmenovitě nedoložil počet delegátů odhlášených ze SD před zahájením hlasování o sloučených návrzích 19. a 20. Tvrzení tajemníka a předsedy VV BJB zpětně o tom, že v průběhu hlasování o druhém návrhu nebyl SD usnášeníschopný, není prokazatelné, je pouhou spekulací.

- nikdo usnášeníschopnost SD před hlasováním o sloučeném návrhu 19 a 20 nezpochybnil. SD hlasoval tento návrh v dobré víře, že je stále usnášeníschopný

- kdo z delegátů při odchodu ze sálu neodevzdal svůj lístek, ten se řádně ze SD neodhlásil a formálně musí být započítán do přítomných, proto nelze ani ze součtu hlasů při hlasování o návrhu 19 a 20 (hlasovalo 47 delegátů) vyvozovat, že SD nebyl usnášeníschopný.

- přítomní neodhlášení delegáti, kteří nehlasovali (ani pro, ani proti, ani se nezdrželi) se musí započítat mezi ty, kteří se zdrželi, protože nevyjádřili pozitivně svoji vůli. Příklad z právní praxe a zvyklosti: Od účinnosti novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny 90/1995 Sb. se nerozlišuje: zdržel se a nehlasoval, tj. příslušné počty se sčítají. V sále na SD BJB 2018 mohli být neodhlášení delegáti, kteří nehlasovali, jejich hlasy je třeba přičíst k těm, kteří se zdrželi hlasování. SD byl i při hlasování o sloučených návrzích 19 a 20 usnášeníschopný, protože se před hlasováním neprokázal opak.

- Z pléna SD vzešel návrh, aby byl svolán mimořádný SD, na kterém by tato hlasování proběhla znovu. Dle Organizačního řádu BJB kapitola I. Sjezd delegátů (SD) odst. 4. „V naléhavých případech může být svolán mimořádný SD. Mimořádný SD je svoláván písemně, nejméně 30 dnů předem. Předseda VV ho je povinen svolat, pokud o tom rozhodne předcházející Sjezd delegátů či Rada zástupců sborů, nebo pokud o to požádá nejméně jedna třetina sborů BJB."

Z právního hlediska není důvod svolávat Mimořádný SD, řádné nepřijetí jednoho věcného návrhu ve dvou po sobě následujících hlasováních, který porušuje Zásady a stanoviska BJB, nemá povahu naléhavého případu. Povahu naléhavého případu mělo usnesení SD BJB 2017 o sboru na Topolce, které porušilo zásadu č. 7 Zásad a stanovisek BJB. Proto tehdy vznikl naléhavý důvod svolat Mimořádný sjezd delegátů a revokovat toto usnesení, aby neporušovalo platné řády BJB. To se však nestalo.

- Dle Organizačního řádu BJB kapitola III. Výkonný výbor (VV) článek 2. Postavení a poslání VV odst. a) VV BJB odpovídá za naplňování cílů BJB v souladu s její Ústavou včetně příloh.

Je povinností VV BJB aby se tímto ustanovením řídil. Včetně nestranného a pečlivého naplňování řádů BJB, včetně Zásad a stanovisek BJB.

VV BJB tomuto svému poslání nedostál, organizačně nezvládl závěr hlasování SD, nezajistil kontrolu přítomnosti delegátů před každým hlasováním a jmenovitý počet odhlášených ze SD, aby byla zjištěna i podmínka přítomnosti 3/4 sborů. Jeho zpětná tvrzení o tom, že SD nebyl usnášeníschopný, nejsou průkazná a nemůže je kvalifikovaně doložit. Proto je z právního pohledu hlasování o sloučených návrzích 19 a 20 platné.

4. Právní klasifikace jednání sborů na SD BJB 2017 a na SD BJB 2018

Dle Ústavy BJB Hlavy I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, článku 1. „Bratrská jednota baptistů (BJB) je společenstvím baptistických sborů na území České republiky, které se dobrovolně sdružily za účelem vzájemné spolupráce i spolupráce s jinými církevními grémii a organizacemi v ČR i v zahraničí".

a článku 4. „Jednotlivé sbory, sdružené do svazku Bratrské jednoty baptistů, přijímají a realizují společné zásady a stanoviska, která jsou uvedena v příloze č. 1 této ústavy."

Ve smyslu výše uvedených článků Ústavy BJB je zřejmé, že se v BJB nalézají sbory, které svými návrhy a jejich podporou na SD BJB 2017 a na SD BJB 2018 nepřijímají a nerealizují platné Zásady a stanoviska BJB, Organizační řád a Ústavu BJB.

Z tohoto důvodu by tyto sbory měly přehodnotit svoje dobrovolné připojení ke sborům sdruženým v BJB. Pokud na základě svého nového teologického směřování nemohou přijímat a realizovat společné platné Zásady a stanoviska BJB a necítí se jimi vázány, pak mohou svobodně opustit sdružení sborů v BJB. Je to právně, eticky i společensky vysoce mravný a kristovský způsob řešení vnitřního dilematu těchto místních sborů. Právně nečisté, neetické a nekristovské je zůstat a vnášet do BJB nepokoj nerespektováním a porušováním společně domluvených pravidel vzájemné mezi sborové spolupráce v BJB.

Druhým právně čistým a etickým způsobem řešení vnitřního dilematu těchto místních sborů mezi svým novým teologickým směřováním a stávajícími Zásadami a řády BJB, je cesta řádných legislativních změn v BJB. K tomu je třeba získat ústavní většinu delegátů na SD. Tyto sbory pak mohou změnit kongregační zřízení BJB na presbyterně-synodní. Tedy změnit BJB ve standardní církev dle kalvínské nebo evangelikálně-charismatické teologie. Součástí této změny bude možná změna služebné úlohy VV BJB na autoritativní církevní orgán, zavedení kontroly teologického směřování místních sborů, přinucení sborů a jejich členů přijmout jedno teologické směřování, jedno precizované vyznání víry, jedinou politiku vůči jiným církvím a další teologické, organizační a kázeňské nástroje. Tento způsob transformace BJB by byl právně stejně čistý, jako způsob první.

V lásce Kristově

Štěpán Křivánek
tajemník staršovstva 1. sboru BJB v Chebu

27 .4. 2018 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 5
Hlasů: 2


Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Právní pohled na hlasování na Sjezdu delegátů 2018" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.18 Seconds