Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Rostislav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4885, komentáře < 7 dní: 9, komentářů celkem: 4652, adminů: 23, uživatelů: 2372
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 923 509

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 30 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Texty: Návrh na rozšíření Zásad a stanovisek BJB o článek Manželství a rozvod
Posted on Sobota, 14. duben 2018 @ 14:12:41 CEST Vložil: Mainstream

Principy poslal Nepřihlášený

Manželství a rozvod

Manželství je Boží institucí (Mt. 19:4-5), nikoliv pouhou společenskou vymožeností. Původní Boží ustanovení bylo sjednocení jednoho muže a jedné ženy v jedno tělo. Monogamie a manželská věrnost proto představují biblickou normu (1. Tim. 3:2, Ex. 20:14). Posvátnost manželského svazku vyplývá nejen z jeho Božského zřízení, ale i z toho, že jej Písmo používá, aby vylíčilo jednotu Krista s Jeho církví (Ef 5:25, Zj 19:7). Bratrská jednota baptistů se proto staví proti všem filozofiím a nátlakům tohoto věku, které směřují k oslabení či dokonce zničení posvátnosti a trvalosti manželství. Pán Ježíš řekl: "A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj" (Mt 19:6).

Trvalost manželství

Sňatky mezi všemi oprávněnými partnery jsou před Pánem Bohem právně závazné. To platí jak o manželství věřících, tak nevěřících. Pokud se člověk stane křesťanem až po svatbě, měl by pohlížet na svého nespaseného partnera jako na svého skutečného a právoplatného manžela a nic méně. Jeho láska a věrnost by neměly být vyznáním víry sníženy, ale naopak posíleny. Ačkoliv z odporu nebo lhostejnosti vůči evangeliu a jeho standardům svatosti u nespaseného manžela mohou vyplývat obtíže, Slovo Boží je jasné v tom, že věřící partner musí usilovat o zachování manželství a být druhému svědectvím skrze zbožné živoucí úsilí (1. Kor. 7:12-14; 1. Petr. 3:1-2).

Smíšená manželství


Křesťané, kteří chtějí vstoupit do manželství, jsou varováni, že tak musí učinit "v Pánu" (1. Kor. 7:39, 11:11). To je jediná podmínka, kterou Bible stanoví. Ačkoliv se mohou vyskytnout okolnosti, které nutí kazatele nebo staršovstvo radit oproti určitým manželstvím z jiných důvodů, jedná se o jedinou normu, která zaujímá v církvi doktrinální pozici.

I když je pro věřícího nesprávné, aby si vzal nevěřícího, takové manželství, jakmile vstoupí v platnost, je právně závazné. Ve světle toho všeho Bratrská jednota baptistů provádí svatební obřady párům, kde jsou oba spasení nebo oba nespasení - přičemž využije příležitosti, aby jim poukázala a nasměrovala ke Kristu. Co nebude dělat, je vědomě spojovat v manželský svazek věřícího a nevěřícího.

Hříchy, které zrazují manželský svazek

Podle Mojžíšova zákona byl trest za rozvrácení manželského svazku skrze cizoložství, sodomii, zvěrstvo nebo jinou ohavnou nečistotu smrt (Lv. 20:10,13,15). V takových případech Pán umožnil to nejzazší rozvodové vyrovnání: popravu. Zdá se však, že se Židé v případech takových zločinů proti manželství této plné přísnosti zákona nedovolávali, ale raději chtěli uplatnit zákon o rozvodu, který ukončoval manželství, aniž by vyžadoval smrt prohřešivší se strany (Dt. 24:1; Mat. 19:8). Také se ovšem snažili rozšířit důvody, na základě kterých by se mohli rozvést, a to nad rámec toho, co nařídil Mojžíš (Mt. 19:3).

Norma Mojžíšova zákona stanovila, že rozvodu bylo možno dosáhnout jen z důvodu nečistoty manžela (Dt. 24:1), což jest hrubá pohlavní nemravnost. Pán Ježíš Kristus to potvrdil, když učil, že rozvod z jiného důvodu než pro "smilstvo" (z řeckého slova pochází slovo pornografie) je neplatný (Mt. 5:32, 19:9). Jakékoliv nové manželství uzavřené za takových okolností nepokrytě nazval "cizoložstvím".

Pavlovo učení

Pavel přistupuje k problematice rozvratu v manželství z poněkud jiného úhlu pohledu, když se zabývá problémem, se kterým se setkali křesťané, které jejich pohanští manželé nebo manželky opustili (1. Kor. 7:12-16). Rozpoznává, že pokud je žena nespravedlivě opuštěna, je volná (verš 15). Zdá se zde, že zahrnuje opuštění do Kristova vymezení smilstva, čímž dává oprávněný základ rozvodu a nového sňatku. Kde takový podklad není, důrazně prohlašuje, že pár by se neměl rozvést ani rozejít, a pokud se tak stane, nesmí si vzít někoho jiného (1. Kor. 7:10-11)

Opětovný sňatek

Ačkoliv je usmíření lepší než rozvod, sňatek spravedlivě rozvedených lidí je uznáván jak ve Starém, tak v Novém zákoně (Dt. 24, Mat. 5:32, 19:9, 1. Kor. 7:15). Zdá se však, že ačkoliv byli rozvedení lidé přijímáni do novozákonní církve, nemohli zastávat funkci staršího nebo jáhna (diakona). To může být odvozeno z 1. Tim. 3:2-5,12.

S tímto vším vše na zřeteli, Bratrská jednota baptistů manželství důrazně podporuje. Snaží se porozumět bolesti těch, kteří utrpěli v důsledku jejich manželského soužití zklamání. Usiluje také o službu evangeliem milosti těm, jimž hřích zničil život vlastní i životy druhých. Pán Ježíš prohlásil, že "všeliký hřích i rouhání bude lidem odpuštěno" (Mt. 12:31). Když se potýkáme s tragickými případy a následky rozpadlých manželství, nechceme to ztrácet ze zřetele.

Rozvedení lidé v církvi

Staršovstvo každého sboru Bratrské jednoty baptistů může přijímat za členy rozvedené lidi, pokud jsou přesvědčeni, že jejich současný životní styl není odsouzen Písmem. Jsou-li přijati za členy, jsou tito bratři a sestry vítáni, aby se zapojili plně do života a obecenství církve a užívali svá obdarování a schopnosti ku prospěchu služby. Nicméně žádný rozvedený muž nebo ten, kdo si rozvedenou ženu vzal, nesmí být volen do funkce jáhna (diakona) nebo staršího.

Kromě toho nesmí být žádná modlitebna Bratrské jednoty baptistů použita ke svatebnímu obřadu rozvedené osoby, ani nesmí kazatel Bratrské jednoty baptistů takové manželství uzavřít. Tím nechceme zpochybňovat oprávněnost či korektnost nového sňatku spravedlivě rozvedených lidí. Je to prostě přiznání, že se starší mají často jen částečné nebo velmi nejasné důkazy ohledně příčiny rozvodu. Pokud špatně posoudíme nové manželství a umožníme takovým lidem stát se členy, můžeme to napravit. Pokud však kazatelé provedli obřad, napravit to už nelze. Víme, že v této věci se od nás liší i dobří lidé a církve, ale po zralé úvaze věříme, že je prospěšnější svatební obřady týkající se osob, z nichž je někdo rozvedený, neprovádět.

Jak již bylo uvedeno, snažíme se však upřímně v lásce rozvedeným lidem sloužit. Tragédie rozvodu je příliš velká, abychom ji ignorovali. Naší zkušeností bylo, že pod vlivem kristocentrických kázání ve sborech Bratrské jednoty baptistů a uprostřed vřelého křesťanského společenství mnoho rozvedených lidí poznalo moc evangelia ku přivodění míru a svobodu od pocitů viny, hanby a lítosti, které až příliš často ty, kteří utrpěli rozvodem, pronásledují.

Za využití distinktiv Svobodné presbyterní církve

Poznámka:  

Svobodná presbyterní církev se hlásí k proudu fundamentalismu, který je pozůstatkem pravého biblického křesťanství.
Svobodná presbyterní církev je Bratrské jednotě baptistů 
teologicky nejbližší církví, neboť je reformovaná v učení a teologii, evangelizační v hlásání, posvěcená v jednání, presbyterní ve správě církve, protestantská v přesvědčení, separatistická v praxi a tradiční v hudbě.


 
Příbuzné odkazy
· Více o Principy
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Principy:
Reakce kazatele Blahoše Fajmona na otevřený dopis kazatele Pavla Coufala


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Návrh na rozšíření Zásad a stanovisek BJB o článek Manželství a rozvod" | Přihlásit/Vytvořit účet | 1 komentář | Hledat v diskusi
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Re: Návrh na rozšíření Zásad a stanovisek BJB o článek Manželství a rozvod (Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)
Vložil: martyria v Neděle, 15. duben 2018 @ 22:06:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ohledně volení spravedlivě rozvedených do funkce jáhna (diakona) nebo staršího je zde zřejmé nepochopení!
V dobách prvotní církve ještě bylo možné mít podle Zákona více manželek než jednu.
Židé toto opustili až v roce 1000 našeho letopočtu a to dočasně na 1000 let (pak bylo opět prodlouženo). Dočasně proto, že se jedná nikoliv po nařízení Boží, ale lidské. Zdůvodněno bylo závistí křesťanů a z toho vyplývajícími pogromy. Rozhodli se tedy neprovokovat křesťany.

Jeden muž a jedna žena je od stvoření světa ideál, který vždy nebylo možno naplnit (války a jimi způsobený nedostatek mužů apod.)
Bible nikdy nestanovuje vyšší počet manželek (současně!) jako hřích. Pouze stanovuje, že manželky nesmí být sestry (Leviticus 18:18).

Proto je zřejmé, že 1. Tim. 3:2 nehovoří o bývalých ženách, ale o ženách současných. Je zřejmé, že muž s více manželkami nebude mít mnoho času řešit duchovní záležitosti sboru.

Pokud byl rozveden před tím než uvěřil, nehraje to roli rovněž, neboť když se člověk znovuzrodí, stává se novým stvořením. Pokud by manželství v okamžiku znovuzrození  trvalo, zůstává platným, pokud netrvalo, zůstává neplatné.Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.12 Seconds