Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 

Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Květa   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 0, článků celkem: 5287, komentáře < 7 dní: 0, komentářů celkem: 4981, adminů: 23, uživatelů: 2413
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Povzbuzení


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

7 604 316

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 13 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Všeobecné: Biblický pohled na vztah muže a ženy III. - exegeze Genesis 3,16
Posted on Neděle, 12. červen 2016 @ 12:29:07 CEST Vložil: Mainstream

Studie poslal Nepřihlášený

Nyní se podívejme se na text, který zachycuje Boží slovo k ženě po kritickém incidentu v Edenu.

Gn 3,16

A k ženě řekl:
a) velice rozmnožím bolest tvou a těhotenství tvé
b) v bolesti budeš rodit syny
c) budeš toužit po svém muži
d) a on bude nad tebou vládnout.

Tento verš je Božím rozhodnutím a neměnným slovem do nové situace, která nastala. Je součástí série výroků, které dopadly nejen na ženu, ale i na hada a muže.

Výraz „bolest" („iccabon") v částech 16a a 16b je možné překládat také jako „utrpení", „zármutek" či „lopota" a je třeba říci, že naprosto stejný výraz je použit hned v následujícím verši (Gn 3,17), když je popisován úděl muže: „... po celý svůj život z ní (tj. ze země) budeš jíst v bolesti (iccabon). Paralelně k tomu, že muž bude „v potu své tváře“ pracovat na získání obživy, bude žena v bolestech dávat nový život dětem. Vidíme tedy, že oba, jak muž tak i žena, jsou postiženi svým rozhodnutím nerespektovat Boha a je jim určen jejich vlastní nelehký úděl ve světě, který se vzdálil od svého Stvořitele.

Obě části 16a a 16b tvoří paralelismus, a proto je z literární struktury zřejmé, že i zbylé dvě části 16c a 16d jsou ve vzájemně paralelním vztahu. A jestliže a)b) jsou kletbou, pak c)d) zřejmě musí být požehnáním (i Boží slovo k hadovi v předchozím oddílu obsahuje jak kletbu tak i požehnání).

Část 16c by tedy měl mít pozitivní náboj a skutečně je pravděpodobné, že tomu tak je: výraz „toužit“ („tšukah") se vyskytuje v Písmu pouze ještě na dalších svou místech a to v Gn 4,7 a Pís 7,11. Avšak pouze v Pís 7,11 se vyskytuje v kontextu vztahu vtahu mezi mužem a ženou a popisuje zde, možná pro nás překvapivě, touhu muže po jeho milé. Vidíme tedy, že výraz „toužit“ je něco, co je vlastní jak ženě tak muži, něco co je velice pozitivní a dobré. Jedná se touhu, která je vzájemná a která pomáhá budovat vztah muže a ženy.

Část 16d je bezpochyby nejdiskutovanější částí našeho textu. Existuje celkem 5 různých pohledů na tuto část:

1. Snad nejběžnějším výkladem je názor, že podrobení ženy mužovi je dáno stvořením a že se tedy jedná o Boží ideál. Avšak důsledkem hříchu je dnes tato hierarchie zdeformovaná a pokažená. Teprve evangelium uvádí hierarchii muže a ženy do správné formy. Tento názor zastával např. Kalvín, který říká: „před pádem je podrobení ženy svobodné a něžné, kdežto po pádu je vržena do nevolnictví (otroctví) “. stejně Kral; ČEP: „trápení"

2. Další názor zastává také podrobení ženy jako součásti dobrého stvoření, ale v. 3,16 nevnímá jako pokažení této hierarchie, nýbrž jako její potvrzení, a proto zůstává i nadále požehnáním a útěchou pro ženu. Výraz „vládnout nad tebou “ je chápán ve smyslu „pomáhat jí, starat se o ní“.

Výklady 1 a 2 nelze přijmout, protože tvrdí, že hierarchie byla součástí stvoření a to je, jak bylo ukázáno výše, v rozporu se zprávou z Gn 2. kapitoly.

3. Podřízení ženy před pádem neexistovalo a tedy v. 3,16 je důsledek hříchu. Není však nařízením od Boha (zdůrazňuje se zde kulturní podmíněnost této pasáže).

Tuto verzi také nelze přijmout, protože nebere v úvahu kontext, který hovoří o soudu, tj. o postihu hada, ženy a muže. Davidson konstatuje, že celá pasáž má „legální soudní rámec“, a tedy nelze říci, že podrobení ženy je kulturně podmíněno, protože se jedná o Boží rozhodnutí.

4. Tento názor souhlasí s třetím v tom, že se zde jedná o důsledek hříchu, avšak zdůrazňuje, že se jedná o Boží normativní rozhodnutí a záměr (a ne pouze o důsledek mužova hříšného vztahu k ženě).

5. Poslední názor tvrdí, stejně jako druhý, že jde o požehnání, ale odmítá myšlenku podřízenosti. Překládá výraz „vládnout“ výrazem „být jako“ a tedy ukazuje na rovnocenný vztah mezi mužem a ženou.

Kritické je v našem textu sloveso „mšl“, které se většinou překládá jako „vládnout“. Tento výraz může nabývat několika významů podle toho v jakém je gramatickém kmenu: pokud se jedná o Niphal pak se skutečně může překládat „být jako“ či „být podobný“. Avšak toto sloveso je v našem textu v Qalu a pak ho takto překládat není možné. Místo toho znamená buď „vykládat přísloví“, což se do našeho kontextu naprosto nehodí a nebo „vládnout". Tento překlad se zdá být jako jediný správný i proto, že pokud je použit tento význam, obvykle následuje předložka (tak jako i v našem textu). Lze tedy konstatovat, že tento Boží výrok skutečně definuje jistou formu vlády muže nad ženou.

Umberto Cassuto parafrázuje náš text z Gn 3,16 těmito slovy: „Buď jak buď, ovlivnila jsi svého muže a přiměla jsi ho udělat to, co jsi si přála; od nynějška ty a tvoje dcery budete podřízeny vašim mužům“.

To je však pouze jedna část pravdy: je třeba se podívat i na druhou stranu mince:

V Gn 1,26.28 se mluví o jiném podrobení a to o panování lidí nad zvířaty. Ovšem zde je použito jiné sloveso a to „rdh“, které znamená doslova „pošlapat“ či „mít nad někým vládu“. Naše sloveso „mšl“ z Gn 3,16 má jiný význam: znamená sice vládu, ale nikde v Písmu se nevyskytuje ve smyslu absolutní či tyranizující moci uplatňované na jiným člověkem či stvořením. Naopak mnoho míst ukazuje na význam „utěšit, chránit, starat se o někoho, milovat" např. Iz 40,10.11; 2S 23,3; Za 6,13.

Podle Davidsona tak sémantický rozsah tohoto slova umožňuje vidět v Gn 3,16 ne trest, ale požehnání. V podmínkách hříchu se fyzicky slabší žena ocitá v nevýhodě a při střetu sobeckých zájmů by neměla proti silnějším mužům šanci. Proto Bůh ustanovuje toto pravidlo, aby pomohl ženě skrze lásku a ochranu jejího zákonitého muže žít bez nebezpečí a stresu v kruté společnosti. Část 16c a 16d lze tedy parafrázovaně přetlumočit asi následovně:

Budeš toužit po svém muži, tak jako i on touží po tobě a budeš u něj mít ochranu a záštitu tak, jak to potřebuješ a očekáváš.

Závěr: Gn 3,16 je Boží nezvratné slovo k ženě po pádu do hříchu. Části a) a b) jsou kletbou, kdežto části c) a d) požehnáním. Jak muž tak žena byly za svoje rozhodnutí postiženi a nám nepřísluší posuzovat, do jaké míry to bylo nezbytné či správné. Možná ale tušíme, že tvrdá práce či bolesti těhotenství pomáhají člověku uvědomit si svou slabost, nacházet sílu překonávat pokušení a obracet svoji naději zpět k Bohu z jehož ruky jsme vyšli. Bůh má vždy na mysli dobro svých dětí, a proto v části c) a d) dává ženě i slovo útěchy a naděje. Nebude v drsné realitě hříchu sama, ale bude mít oporu svého muže. Oba budou k sobě přitahováni vzájemnou touhou, která jim bude pomáhat budovat manželský svazek a tento svazek bude zároveň ženě potřebnou pomocí a záštitou.

Než přejdeme k novozákonním textů bude vhodné alespoň stručné shrnutí reálné situace v lidské společnosti tak, jak nám to dochované biblické i mimobiblické zdroje umožňují, v časovém rozpětí od selhání Adama a Evy až do Kristova prvního příchodu.

Biblický pohled na vztah muže a ženy - exegetická studie Pavla Škody

biblickestudie.cz/studie/muz_a_zena.pdf 
Příbuzné odkazy
· Více o Studie
· Novinky od Mainstream


Nejčtenější článka o Studie:
Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 2.


Hodnocení článku
Průměrné skóre: 0
Hlasů: 0

Prosím, ohodnoť tento článek:

Výborný
Velmi dobrý
Dobrý
Normální
Špatný


Možnosti

 Vytisknout stránku Vytisknout stránku


Sdílej článek | Podělte se o tento článek s přáteli! Doporučte jej stisknutím tlačítka:

"Biblický pohled na vztah muže a ženy III. - exegeze Genesis 3,16" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se


Vedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.12 Seconds