Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Notabene - Hydepark baptistů
Hledej
 
Je a Rostislav   Vytvoření registrace
Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 4885, komentáře < 7 dní: 9, komentářů celkem: 4652, adminů: 23, uživatelů: 2372
Orientační tabule
· Vstupní brána
· Cestičky
· Zákoutí
· Základy
· Kořeny
· Počteníčko
· Lavičky
· Kompost
· Altánek
· Pozvat do parku
· Parkové úpravy
· Máš slovo
· Cvrkot
· Na výsluní
 

Petr Chelčický

Martin Luther King

Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské


Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

Hudba
Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Publikace

Počítadlo
Zaznamenali jsme

6 923 429

přístupů od leden 2004


Kdo je Online
Právě je 26 návštěvník(ů) a 1 uživatel(ů) online.
martyria

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Fundamentalisti
Na jedné výplatní listině - Philippian Fellowship

Misionáři, dealeři, donátoři a kongregacionalismus

fundamentální vs. fundamentalistický

Jak se dívat na křesťanský fundamentalismus?

Evangelikalismus jako globální náboženský fenomén II.

Baptismus mezi evangelikalismem, liberalismem a fundamentalismem

Americký evangelikalismus a fundamentalismus

Radikalismus a fundamentalismus


Kořeny
Kdo jsou baptisté?
Zřízení BJB 1930

Zásady BJB z r. 1929

VZNIK A ZÁSADY 1929
Vyznání víry z r. 1886
Apoštolské vyznání víry

Kořeny baptistického hnutí


Okno
www stránky evropských a světových baptistů

Základy

Základní dokumenty BJB v ČR


Komentáře: Petr Macek - Několik poznámek k pastýřským napomenutím předsedy VV
Principy poslal Nepřihlášený

Z mezisborové korespondence

Milí přátelé, bratři a sestry,

i když momentálně nejsem přímo členem žádného baptistického sboru, za baptistu v širším slova smyslu (tj. za dědice teologického odkazu radikální reformace jako otevřeného úkolu) se pokládám a dění v BJB sleduji. Díky tomu jsem zachytil i několik pastýřských napomenutí adresovaných současným předsedou VV BJB českým baptistům u příležitosti jubilea založení Jednoty i blížícího se jednání Sjezdu delegátů. V těch napomenutích je poukázáno na současná napětí v této stoleté baptistické pospolitosti a na to, co je údajně jejich příčinou.

I když nepochybuji o tom, že je za tím upřímná starost a vědomí odpovědnosti a že je to celé provázeno osobní duchovní přípravou, mám k tomu jako teolog, někdejší pastor a trochu snad i znalec jak baptistické tradice, tak současné teologické scény, několik zásadních připomínek.

Jako jedna z příčin onoho napětí je uvedena teologie topoleckého sboru. Bratr předseda ji charakterizuje jako „liberální“, a to mimo jiné proto, že zdůrazňuje samostatnost baptistických sborů v řešení teologických otázek. To se, jak správně dovozuje, týká i zacházení s Biblí jako pramenem křesťanské víry a postoje k různým etickým otázkám.

Vložil: Mainstream v Středa, 17. duben 2019 @ 08:58:29 CEST (149 čtenářů)
(Více... | 5888 bytů | komentáře? | Komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.33)

Komentáře: Jan Kvasnička: Veřejný dopis delegátům
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Z mezisborové korespondence

Ez 45:9: Toto praví Panovník Hospodin: Bylo toho dost, izraelská knížata! Odstraňte násilí a zkázu, konejte právo a spravedlnost. Zanechte vyhánění mého lidu, je výrok Panovníka Hospodina.

Mt 13:30: Nechte, ať obojí roste spolu až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Nejprve posbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“

1K 3:11: Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus.

Vážení pastýři v BJB. K řadovým členům se nesjpíš má výzva nedostane, nicméně nikdo mi nemůže zabránit, abych nenapsal to, co píšu.

V posledních letech je zřejmé, že BJB je vnitřně rozdělena a to tak, že již dochází i k faktickému dělení.

Pastýři se třídí navzájem mezi sebou na ty, kdo smějí nebo nesmějí na kazatelnu v pravověrném sboru. V pravověrných sborech třídí pastýři a starší sboru své členy na ty, kdo smí, nebo nesmí sloužit. Měřítkem však není nic jiného, než vlastní rozum a vlastní výklad Bible. Roste snaha po uniformitě, abychom byli společenstvím sborů stejného teologického zaměření, jak napsal stávající předseda BJB ve svém velikonočním dopise sborům.

Je však uniformita tím, o co máme usilovat a měřítkem na základě kterého se máme navzájem třídit na ty, kdo jsou pšenicí a kdo jsou podle mínění „osvícených“ pastýřů jenom plevelem? Pryč jsou doby, kdy se „plevel“ na výstrahu pálil na hranicích, ale pojem likvidace třídních nepřátel a neloajálních baptistů dostal jinou formu, která není nepodobná totalitním zvyklostem.

Vložil: Mainstream v Středa, 17. duben 2019 @ 08:55:44 CEST (180 čtenářů)
(Více... | 4906 bytů | 1 komentář | Komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.5)

Texty: Varovná slova evropských baptistů k návrhu SD č. 10 brněnského sboru
Principy poslal Nepřihlášený

Milí bratři a sestry,

sbor BJB v Brně, jehož je kazatelem předseda VV, již potřetí za sebou navrhuje jedno a totéž vůči sboru v Praze 4 Na Topolce. Předkládá výzvy nebo přímo návrhy k jeho vyloučení z BJB (i když tento loni neprošel) kvůli otázce, která není jádrem křesťanské víry. Rád bych v této souvislosti připomněl, jak se k takovým způsobům jednání staví baptisté v Evropě - viz http://www.ebf.org/resources-theology-and-education. Evropští baptisté mluví o tom, že tam, kde se otázka, která není ústředním tématem víry v Pána Ježíše Krista, postaví na roveň jádra křesťanství, dochází ke štěpení denominací a jednot. Je smutné, že k tomu, před čím evropští baptisté varují, dochází v současné době také v Bratrské jednotě baptistů. Celé vyjádření je k dispozici níže.

Lubomír Kuc
(ze sboru BJB Suchdol nad Odrou)   

Vložil: Mainstream v Pondělí, 15. duben 2019 @ 14:40:26 CEST (287 čtenářů)
(Více... | 11614 bytů | 4 komentáře | Texty | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Velikonoční dopis sborům Bratrské jednoty baptistů v ČR
Zamyšlení poslal Nepřihlášený

Milí bratři a sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,
srdečně vás zdravím ve jménu našeho Zachránce a Pána Ježíše Krista: pokoj vám. Píšu vám v době, kdy si intenzivně připomínáme velikonoční události, které změnily svět. Pán Ježíš Kristus, Boží i lidský syn, položil svůj život pro záchranu lidí, pro záchranu naši, ale nejen naši. Vykoupil nás z moci Zlého, hříchu a smrti, smířil nás se spravedlivým Bohem, který se stal naším milujícím Otcem. Dal nám nový smysl života: smíme žít v radostném společenství s Ním, žít pro Něho a šířit ve všech národech Dobrou zprávu o nabídce Záchrany, protože Bůh miluje celý svět.

Milí duchovní sourozenci v Kristu, svět, ve kterém žijeme, se velmi mění. Mění se hodnoty, které lidé přijímají za své. Na "trůn" svého života si člověk už dávno posadil své já. Prohlubující se individualismus vyžaduje především naplnění vlastních tužeb a přání. Lidé se odpojují od vzájemných vztahů, což silně vidíme v manželstvích, rodinách a kdekoli, kde se očekává nějaký dobrovolný závazek ve prospěch druhých. Toto rozvolnění vidíme často i v církvi, kde se snižuje pocit sounáležitosti s vlastním sborem a vědomí sdílené zodpovědnosti za jeho život a službu.

Vložil: Mainstream v Pondělí, 15. duben 2019 @ 12:24:43 CEST (272 čtenářů)
(Více... | 4163 bytů | 4 komentáře | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.5)

Zprávy: Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 28. března 2019
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

VV se zabýval situací na sborech a to zejména v  Lovosicích; na konci jednání VV proběhlo setkání se kazatelem a staršími tohoto sboru. Po tomto jednání VV rozeslal na sbory své prohlášení k této situaci. Dále se pak VV zabýval především přípravou SD v Praze, který bude po delší době opět dvoudenní.

1. Informace ze sborů

Br. Pavel Coufal informoval o svých návštěvách sborů Vikýřovice, Blansko, Zlín a Sokolov, které proběhly od minulého jednání VV. Kromě nedělní služby na sborech proběhla setkání s kazateli, staršími a dalšími členy sborů, kteří měli zájem o společný rozhovor. V rámci návštěvy západočeského regionu se také sešel s několika dalšími kazateli.

Br. Pavel Novosad informoval o ověřovacích volbách kazatele a staršovstva ve Zlíně, které potvrdily jak starší, tak kazatele sboru v jejich službě.

Br. tajemník informoval o situaci a jednání se sbory, které v loňském roce oznámily své rozhodnutí odejít z BJB. Zatím došlo k ukončení členství sboru BJB Kuřim, který byl na základě své žádosti zrušen ke dni 20. února 2019 formou bez likvidace. Se zástupci bývalého sboru povede tajemník dále jednání o náležitostech tohoto zrušení. VV rozhodl na základě doporučení finanční komise vyzvat sbor k úhradě příspěvků na člena za rok 2019 v plné výši; příspěvky jsou účtovány jako roční, nikoliv denní.

Vložil: Mainstream v Středa, 10. duben 2019 @ 19:01:57 CEST (207 čtenářů)
(Více... | 7653 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Zprávy: Hlavní evangelikální teologické semináře v Rusku musely pozastavit činnost
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Moskva – Hlavní letniční a baptistická teologická výcviková střediska byla v Rusku nucena zastavit svou činnost. Podle zprávy Forum 18 ruští evangelikální křesťané pociťují nárůst kontroly nad těmito institucemi jako „prostředek, kterým se úřady pokoušejí omezit jejich činnost a postavit je pod ještě větší oficiální kontrolu“.

Moskevský teologický seminář baptistické jednoty ukončil 25. března 2019 60 denní pozastavení všech svých aktivit, které začalo 25. ledna 2019. Moskevský soud přikázal pozastavit činnost poté, co úřady zjistili chyby v kvalifikaci zaměstnanců a v bakalářském studiu. V únoru bylo semináři také zakázáno přijímat nové studenty.

Žádný ze 138 denních studentů a přibližně dalších 1500 studentů dálkového studia, nebyl schopen navštěvovat kurzy. „Žádný z dokumentů komise bohužel neuváděl konkrétní tvrzení o nedostatcích, zjištěných v práci semináře“, tvrdí seminář baptistické unie. „Všechny jsou uvedeny ve formě opakování článků školského zákona, nebo spíše jako údajné nedodržování požadavků některých článků tohoto zákona“.

„Zpráva o pozastavení činnosti semináře byla překvapením,“ řekl rektor Pjotr Mitskevich pro Forum 18. „Studenti semináře se během celého období represí modlili a podporovali zaměstnance“.

Vložil: Mainstream v Úterý, 09. duben 2019 @ 08:59:01 CEST (111 čtenářů)
(Více... | 2518 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Prohlášení: Prohlášení členů Biblického společenství křesťanů Kroměříž
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Vzhledem k neustávajícímu šíření nepravdivých zpráv a domněnek na adresu sboru BJB v Kroměříži (nyní BSK Kroměříž) vydáváme tímto jako členové sboru své vyjádření. Během několika měsíců čelil náš sbor a jeho starší mnoha obviněním. Jednalo se například o nařčení ze snahy staršovstva získat nad členy absolutní moc,z cíleného zamlčování informací před členstvem, ze zavádějícího obsahu nově tvořených sborových stanov, z podezřelého zacházení s majetkem, z vyučování sporných nauk na shromážděních, ze sektářství, či z nenápadného šíření pochybné zahraniční teologie na poli širší církevní komunity prostřednictvím pořádaných biblických konferencí, nakladatelství Didasko a Českého biblického institutu (ČBI). Žel, tato obvinění se šířila a nabírala na intenzitě bez přesvědčivých důkazů a bez přímých svědků.

Chceme tudíž popsat situaci v kroměřížském sboru na základě vzájemného dialogu, společného úsudku a pečlivého pozorování sborové praxe. Nelze se zde dopodrobna zabývat všemi otázkami. Žádáme proto čtenáře o soustředěné a uvážlivé sledování následujícího textu, aby nedošlo k zbytečným nedorozuměním.

Vložil: Mainstream v Úterý, 09. duben 2019 @ 08:54:44 CEST (473 čtenářů)
(Více... | 6832 bytů | 5 komentáře | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Texty: Upravený sborový řád lovosického sboru
Sborový život poslal Nepřihlášený

Na sborovém shromáždění dne 17. 3. 2019 za účasti cca 30 členů (počet členů k 1.1.2019 činí 73) byly schváleny změny a doplňky Základního řádu sboru BJB Lovosice, ve kterých byla zavedena účelová konstrukce, která umožňuje vyřadit některé členy z hlasování o vystoupení sboru z BJB a dosáhnout tak po půl roku trvajícím patu 2/3 většiny pro tento krok, který kazatel Václav Chumchal za lovosický sbor vyhlásil na Radě zástupců sborů BJB 3.11.2018 (viz též Společné foto kazatelů a starších pěti sborů, kteří se rozhodli odejít z BJB).

Členové sboru, kterým je sborovým shromážděním stanovena (schválena) sborová kázeň, se nemohou účastnit sborových shromáždění a členských jednání, a nemohou se tak podílet na společném rozhodování sboru. Nové doplňky snižují kvórum pro usnášení schopnost sborového shromáždění, neboť se členové ve sborové kázni nově nemají započítávat do počtu členů nutných pro usnášení schopnost. 

Vložil: Mainstream v Pondělí, 08. duben 2019 @ 13:20:01 CEST (153 čtenářů)
(Více... | 4772 bytů | komentáře? | Texty | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Zprávy: Reakce VV BJB na dopis lovosické skupiny zůstávajících
Zprávy poslal Nepřihlášený

Dopis lovosické skupiny zůstávajících v BJB byl rozeslán 1. dubna v 10:32 hod. Již za necelou hodinu v 11:25 hod na dopis reagoval Výkonný výbor a rozeslal Prohlášení VV BJB ohledně situace ve sboru v Lovosicích.

Pozoruhodná je velmi rychlá reakce VV a zejména skutečnost, že toto prohlášení je datováno už 27. 3. 2019.

Je otázkou, proč nebylo zveřejněno ihned a z jakého důvodu VV otálel s jeho zveřejněním.

Vložil: Benjamin v Pátek, 05. duben 2019 @ 12:08:30 CEST (296 čtenářů)
(Více... | 8557 bytů | komentáře? | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Návrhy sboru Praha Vinný kmen ke ´´stejnému teologickému zaměření´´ v BJB
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby každý sbor vypracoval dokument pojednávající o tom, jakým stejným teologickým směrem by se měla naše jednota ubírat.

Termín vypracování by mohla být nejbližší RZS.

Pokud z jakéhokoliv důvodu sbor tento dokument vypracovat nechce, může se písemným prohlášením této výsady vzdát.

Navrhujeme, aby se v rámci 1 až 2 let vedla o vypracovaných dokumentech, pojednávajících o stejném teologickém zaměření, diskuse. Cílem této diskuze bude přijetí společného dokumentu, který bude definovat budoucí teologické směřování celé BJB.

Detaily a postupy diskuze a vypracování společného dokumentu budou společně dohodnuty na RZS nebo SD.

Vložil: Mainstream v Pátek, 05. duben 2019 @ 08:24:45 CEST (202 čtenářů)
(Více... | 2738 bytů | 1 komentář | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Návrh vinohradského sboru na doplnění Zásad a stanovisek o bod manželství
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Vzhledem ke společenským změnám v oblasti chápání manželství, také pro naši touhu zachovat manželství podle Božího stvořitelského řádu a v návaznosti na Usnesení SD z r. 2018 pod číslem 35 (tj. SD přijal navrhovatelem pozměněný návrh č. 15 sboru Brno na prohlášení k výlučnosti manželství mezi mužem a ženou. Druhý změněný odstavec: „Ve smyslu usnesení SD 2017 č. 18 potvrzujeme, že jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů, ať už mimomanželských či partnerských, považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů.") navrhujeme rozšířit Zásady a stanoviska BJB o níže uvedenou zásadu, kterou bychom vzhledem k povaze zařadili jako 11. a ostatní zásady a stanoviska posunuli

11. Věříme, že Bohem ustanovený řád manželství je trvalým svazkem jednoho muže a jedné ženy a sexuální aktivita patří výlučně do tohoto svazku.

Sňatky jsou v našich sborech uzavírány pouze v tomto smyslu. Jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů, ať už mimomanželských či partnerských, jsou porušením biblických přikázání. Ty, kteří nemohou či nechtějí vstoupit do manželství, vede Boží slovo k životu v sexuální zdrženlivosti.

Vložil: Mainstream v Pátek, 05. duben 2019 @ 08:21:24 CEST (98 čtenářů)
(komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Prohlášení: Návrh sboru v Praze - Církev XXI. století o závaznosti církevních konfesí
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby došlo ke změně ve formulaci našich "zásad a stanovisek", konktrétně bodu číslo 3: 
„3. Jsme součástí v dějinách vzniklé církve Ježíše Krista a vyznáváme víru v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého.

Baptistické sbory navazují na svědectví a praxi prvotní církve a duchovní tradici protestantské reformace v Evropě. K jejím ústředním principům se hlásí. Nemají Za závazné církevní konfese pokládají vyznavačské dokumenty prvních století církve - (Apoštolské vyznání víry, Nicejskocařihradské vyznání a Chalcedonskou definici) však pokládají za svědectví křesťanské pravdě."

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 04. duben 2019 @ 16:23:06 CEST (127 čtenářů)
(Více... | 2411 bytů | komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.33)

Prohlášení: Návrh sboru v Praze - Církev XXI. století o kazatelském úřadu
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby VV zpracoval návrh na změnu našich zásad a stanovisek tak, aby z nich vyplývalo, že kazatelský úřad smí zastávat jedině muž a nikoliv žena.

Odůvodnění: Již dlouhou dobu z různých sborů zaznívají návrhy na změnu zásad a stanovisek v otázce kazatelského úřadu. Zdá se, že neochota podobné návrhy přijmout, se nezakládala na teologických, nýbrž na formálních důvodech, tedy, že návrhy byly formulovány problematicky. Proto náš sbor žádá, aby VV navrhl takovou formulaci, která by vystihovala záměr návrhu a zároveň měla správnou formu a obsah a splňovala tak všechny nezbytné formální náležitosti.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 04. duben 2019 @ 16:02:50 CEST (107 čtenářů)
(komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.33)

Prohlášení: Návrh sboru v Praze - Církev XXI. století k účasti na ekumenických bohoslužbách
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Navrhujeme, aby VV (předseda, tajemník, místopředseda nebo členové) směl reprezentovat BJB navenek jako účastník veřejných ekumenických bohoslužeb nebo ekumenických slavností které svolává ERC jen v případě, že k tomu SD dá své jasné svolení.

Odůvodnění:
Jelikož VV nereprezentuje své názory, ale postoje celé BJB, chceme, aby veřejná účast členů VV na ekumenických slavnostech nebo bohoslužbách které svolává ERC probíhala vždy se souhlasem SD. Je na rozhodnutí SD, na jak dlouhou dobu bude toto svolení VV uděleno.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 04. duben 2019 @ 15:59:43 CEST (109 čtenářů)
(Více... | 1279 bytů | komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.6)

Zprávy: Pastoři - Vataři.
Zajímavosti poslal Lolik

Protože se nyní diskutuje úloha kazatelů v kauze neokalvinismus v BJB. V níže uvedeném videu je pohled dvou lidí, jak to vypadá ve sborech v USA. Mám pocit, že někteří z našich kazatelů se chtějí tomuto trendu přizpůsobit

Vložil: Benjamin v Čtvrtek, 04. duben 2019 @ 02:18:47 CEST (342 čtenářů)
(Více... | 13 komentáře | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Zprávy: Aktuální situace skupiny zůstávajících v BJB Lovosice
Zprávy poslal Nepřihlášený

 

O aktuální situaci skupiny zůstávajících v BJB Lovosice se zmiňuje dopis, který obdržely sbory i jednotlivci BJB v pondělí 1. dubna 2019:

Milí bratři a sestry ve sborech BJB,

chtěli bychom vás informovat o naší aktuální situaci ve sboru BJB Lovosice. V materiálech ke Sjezdu delegátů se předseda VV BJB ve své zprávě zmiňuje i o situaci nás, kteří jsme podepsali prohlášení, že chceme v BJB zůstat a sbor BJB Lovosice zachovat, přesto bychom k tomu rádi připojili několik informací.

Vložil: Benjamin v Středa, 03. duben 2019 @ 10:46:31 CEST (345 čtenářů)
(Více... | 6073 bytů | 1 komentář | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.66)

Prohlášení: Návrh vikýřovického sboru vztahující se k pronikání cizích vlivů do BJB
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Náš sbor a zřejmě i většinu dalších sborů znepokojuje současná situace v BJB. Uvědomujeme si, že má dlouholeté kořeny, kdy jsme jako BJB byli nepozorní a lhostejní k postupnému pronikání cizích vlivů do BJB pod záminkou misijní práce. Záměr řady (ne všech) zahraničních misionářů byl a je vytvořit si ve sborech BJB základnu pro svou činnost, vedoucí k odvedení sborů z BJB. 

Ovoce této činnosti zatím vidíme zřetelně v Kroměříži, Kuřimi, Jablonci, Lovosicích, Jílovém. České sbory se s pomocí zahraničních (amerických) misionářů za poslední dvě desítky let zmenšily více než o 200 členů; po konečném vystoupení 4 sborů a členů stanice Jílové to bude daleko více. Takové je tedy působení zahraničních misionářů. Jak to bude pokračovat?

Znepokojuje nás i to, že Výkonný výbor včetně misijního odboru získávají pro BJB misionáře IMB z Jižní baptistické konvence, která se před několika lety odtrhla od Světového svazu baptistů. Tím podporují vnášení cizího učení a rozkoly v BJB. O spolupráci VV a IMB viz str. 6 a 11 sjezdových materiálů pro loňský SD.

Vložil: Mainstream v Úterý, 02. duben 2019 @ 17:15:57 CEST (161 čtenářů)
(Více... | 1780 bytů | komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 5)

Prohlášení: Návrh Výkonného výboru - Zamezení dvojího členství sborů BJB
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

VV navrhuje zamezit členství jednotlivých sborů BJB ve více církvích nebo náboženských společnostech se sídlem v České republice.

Text doplnění do řádů BJB:

Každý sbor Bratrské jednoty baptistů může být členem pouze jedné baptistické jednoty (církve nebo náboženské společnosti) v České republice.

Odůvodnění:

Členství sboru v rámci Bratrské jednoty baptistů chápeme jako závazek ke vzájemné spolupráci a společenství s ostatními sbory BJB. Smyslem členství v BJB je naplňování společných cílů v oblasti misie, vzdělávání a diakonie, tak jak je uvedeno v Základním dokumentu BJB i Ústavě BJB. Zároveň ho také vnímáme jako povinnost sboru plnit své závazky vůči BJB a podřizovat se rozhodnutí SD.

Členství sboru v další baptistické jednotě (ať již ve formě církve nebo náboženské společnosti) s jinými důrazy a principy nebo rozhodnutími, která jsou jiná, než jsou rozhodnutí BJB, by takový sbor vedlo do situace, kdy by nemohl plně naplňovat společné cíle BJB a respektovat ve sborovém životě rozhodnutí SD. Z toho důvodu navrhuje VV omezit členství sboru pouze v jedné baptistické jednotě se sídlem v České republice

Doplnění by se týkalo jak Základního dokumentu BJB, tak Ústavy BJB.

Vložil: Mainstream v Úterý, 02. duben 2019 @ 17:10:15 CEST (247 čtenářů)
(Více... | 3542 bytů | 3 komentáře | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1.57)

Prohlášení: Návrh sboru BJB Ostrava vztahující se k registraci SBS
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Žádáme vedení sboru Praha 4 - Pankrác o jasné vyjádření k registraci Společenství Baptistických sborů (dále jen SBS). 

Jaký je vztah mezi sborem a SBS, jaké jsou důvody založení a registrace SBS? 

Jaké jsou další záměry sboru (bude SBS prozatím bez členů nebo bude sbor prosazovat změny řádů BJB, aby bylo možné dvojí členství)?

Vysvětlení je možné podat ústně nebo písemně na SD 2019.

Vložil: Mainstream v Úterý, 02. duben 2019 @ 17:06:42 CEST (175 čtenářů)
(Více... | 1774 bytů | 1 komentář | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Zpráva předsedy VV pro Sjezd delegátů 2019
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů,
letos slavíme 100. výročí založení Bratrské jednoty baptistů. V roce 1919 se spojily baptistické sbory v Čechách, na Moravě a na Slovensku do jedné Jednoty. Vzpomínáme s vděčností Pánu na ty, kteří „nás vedli a kázali nám slovo Boží“ (Žd 13,7). V paměti se nám vynořují jména a obličeje mnoha kazatelů, kteří formovali víru našich předků i víru naši. Myslíme na jejich život, na jejich svědectví víry a lásky k Pánu Ježíši, které nesli často v nesnadných dobách společenských krizí, válečných útrap nebo komunistické totality. Díky tomu, že vytrvali, předali pochodeň víry dalším generacím, až i nám. Boží slovo nás vybízí: následujte je ve víře! To je výzva, nad kterou musíme nejen přemýšlet, ale také ji prakticky uskutečňovat v každodenním životě nás jako jednotlivců i v životě našich sborů.

V úvodu své zprávy chci navázat na myšlenky a teze, které jsem vyjádřil v článku Obnova církve ve Zpravodaji BJB č. 1/2019. Věřím, že jste ho četli. Naše Jednota potřebuje hluboké duchovní obnovení pod vanutím Božího Ducha. Naznačil jsem oblasti, které vnímám jako důležité, abychom jim věnovali společně pozornost: věrné zvěstování Božího slova, spojené s naší poslušností; příprava a celoživotní vzdělávání současných i nových kazatelů v rámci naší Jednoty; odstraňování zdrojů napětí mezi námi; posilování vzájemného mezi-sborového společenství; nové zapálení pro evangelizaci a zakládání nových sborů. Nebudu se proto opakovat, jen rozvedu konkrétní body.

Všichni víme, že na listopadové Radě zástupců sborů jsme byli seznámeni s „Oficiálním prohlášením pěti sborů“, které oznámily jejich záměr činit kroky k vystoupení z BJB. Výkonný výbor podal své vyjádření, ve kterém s tímto prohlášením nesouhlasíme. Stav k dnešnímu dni (25. 3. 2019, kdy píšu tuto zprávu) je takový: sbor v Kuřimi již oficiálně není součástí BJB (byl založen spolek Křesťané Kuřim, z.s.). Sbor v Kroměříži v nejbližších dnech či týdnech podá oficiální žádost o ukončení své registrace v rámci BJB (registroval spolek Bibličtí křesťané Kroměříž, z.s., na který převedl majetek sboru vč. modlitebny). Zdá se, že jablonecký sbor vyčkává a zvažuje další kroky, přestože rozhodnutí odejít z BJB bylo sborem schváleno.

Vložil: Mainstream v Neděle, 31. březen 2019 @ 14:31:03 CEST (232 čtenářů)
(Více... | 12373 bytů | komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.85)

Prohlášení: Zpráva tajemníka VV pro Sjezd delegátů 2019
Spolupráce mezi sbory poslal Nepřihlášený

Milí bratři, milé sestry,
při ohlédnutí za loňským rokem si uvědomuji, jak náročný rok máme jako BJB za sebou. V mnohém se podobá tomu, co jsem psal i před rokem. Nacházíme se v období, kdy řešíme otázky spojené s budoucí podobou BJB a tím, co a jak chceme mít společné, a kde se naše cesty mohou rozcházet. Nejsme jen organizací, ale také organismem, který je součástí Kristovy církve, a proto jsou to otázky, která jsou pro všechny z nás zásadní. A často nám nedají po nocích spát.

Kdybych se spoléhal jen na naše schopnosti se domluvit, přiznám se, že bych neměl pro nás z lidského pohledu naději, věřím však tomu, že je to Kristus mezi námi, který nás tímto složitým obdobím může provést, a který může dát řešení tam, kde ho sami na první pohled nevidíme. Vždyť církev stojí na Kristu, nikoliv Kristus na nás.

Na konci loňského roku se některé sbory rozhodly pro odchod z Bratrské jednoty baptistů. Jejich rozhodnutí jsme přijali, přestože nemůžeme souhlasit s jejich důvody a pohledem na BJB jako celek. Při jednáních se zástupci těchto sborů jsme zjistili, že každé z těchto společenství je v jiné fázi rozhodování, a že i další proces i podoba sboru bude jiná. K dnešnímu dni mohu potvrdit, že členství v BJB ukončil jen sbor v Kuřimi a s ostatními o dalším postupu jednáme. Složitá je situace v Lovosicích, ke které se jako VV vyjádříme v samostatném prohlášení. Věříme tomu, že v řešení situace v tomto sboru může být pomocí smírčí komise, kterou navrhuje sjezdu delegátů ustanovit.

Vložil: Mainstream v Neděle, 31. březen 2019 @ 14:23:26 CEST (143 čtenářů)
(Více... | 5612 bytů | komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.5)

Prohlášení: Návrhy pro Sjezd delegátů 2019 ke krizové situaci v lovosickém sboru
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Návrh sboru BJB Cheb I.

Navrhujeme, aby Sjezd delegátů projednal návrh bratří a sester ze sboru BJB Lovosice, kteří chtějí zůstat v BJB a sbor BJB Lovosice nerušit, ale zachovat i nadále. Jejich návrh byl rozeslán na sbory dne 1. 2. 2019 v tomto znění:

Návrh členů sboru BJB Lovosice pro Sjezd delegátů BJB 26. - 27.4.2019

My, níže podepsaní členové sboru BJB Lovosice, jsme písemně vyjádřili svoji vůli, aby sbor BJB Lovosice i nadále zůstal součástí Bratrské jednoty baptistů. Naše vyjádření jsme zaslali Výkonnému výboru BJB dne 7.1.2019. Zbývající část členů sboru BJB Lovosice, která usiluje o vystoupení sboru z BJB a o získání sborového majetku, nemá potřebnou většinu, aby tento záměr legalizovala. Proto podáváme návrh, aby SD rozhodl, že sbor BJB Lovosice nadále tvoří členové, kteří chtějí zůstat v BJB a že tento sbor disponuje se svým majetkem i nadále v plné míře. SD tyto podepsané členy akceptuje jako svrchované správce sboru BJB Lovosice. Ti, kteří na poslední RZS ústy br. kazatele Chumchala prohlásili, že z BJB odcházejí, tímto prohlášením již nejsou součástí sboru BJB Lovosice a nemohou za sbor jednat. SD pověřuje VV BJB, aby zařídil právní náležitosti při úřední změně statutárních orgánů sboru BJB Lovosice a aby jejich suverenitu respektoval.

Vložil: Mainstream v Pátek, 29. březen 2019 @ 21:46:05 CET (224 čtenářů)
(Více... | 4866 bytů | komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 0)

Komentáře: Vyloučení Topolky bez vystoupení z Evropské baptistické federace je pokrytectvím
Zamyšlení poslal bezkompromisu

Návrh na vyloučení topolského sboru bez návrhu na vystoupení BJB z Evropské baptistické federace je neskutečným pokrytectvím brněnského sboru a především jeho kazatele - předsedy Výkonného výboru BJB, který musí být velmi dobře obeznámen s tím, že postoje topolského sboru k otázce homosexuality jsou proti postojům a především praxi některých západních baptistických jednot (členských jednot EBF) slabým čajíčkem.

Stačí se seznámit s dokumenty, které jsou zveřejněny na webových stránkách Evropské baptistické federace

Přečtěte si dokumenty britské, dánské či německé baptistické jednoty, na které odkazuji v článku níže.

Vložil: Mainstream v Pátek, 29. březen 2019 @ 20:25:31 CET (220 čtenářů)
(Více... | 8777 bytů | komentáře? | Komentáře | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.11)

Prohlášení: Návrh sboru BJB Vikýřovice na vyloučení sborů v Kroměříži a Jablonci
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Návrh sboru BJB ve Vikýřovicích pro Sjezd delegátů 2019

Navrhujeme aby sjezd delegátů na počátku jednání vyloučil z BJB sbor v Kroměříži, který je zapsaným spolkem se samostatným IČO a na tento spolek převedl majetek sboru. 

A dále vyloučil z BJB sbor v Jablonci nad Nisou, který dlouhodobě proklamuje odchod z BJB. 

A bereme na vědomí, že sbor v Kuřimi není od 20.2.2019 již členem BJB, protože došlo k jeho výmazu z evidence církevních právnických osob o čemž nás VV dosud neinformoval.

Vložil: Mainstream v Pátek, 29. březen 2019 @ 14:47:30 CET (186 čtenářů)
(komentáře? | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 1)

Prohlášení: Brněnský sbor v čele s předsedou VV opakuje svůj návrh na vyloučení Topolky
Zajímavosti poslal Nepřihlášený

Brněnský sbor v čele s předsedou Výkonného výboru jako svým kazatelem po roce opětovně předkládá návrh, o kterém se již hlasovalo na Sjezdu delegátů BJB v dubnu 2018 a který nebyl delegáty schválen.

Návrh sboru BJB Brno na vyloučení Sboru BJB v Praze 4 Na Topolce ze svazku Bratrské jednoty baptistů

Navrhujeme, aby SD 2019 schválil toto usnesení:
SD BJB rozhodl vyloučit Sbor BJB v Praze 4 Na Topolce ze svazku sborů BJB nejpozději k 31. 12. 2019 a pověřuje VV BJB k odpovídajícím krokům dle Ústavy a řádů BJB.

Vložil: Mainstream v Pátek, 29. březen 2019 @ 11:35:11 CET (336 čtenářů)
(Více... | 1071 bytů | 2 komentáře | Prohlášení | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 2.14)

Texty: Zřízení Společenství baptistických sborů (SBS)
Ze světa baptistů poslal Nepřihlášený

Vztah dokumentů SBS

SBS vzniklo, aby bylo možné také v rámci legislativy aktuálně platné v ČR dále navazovat na baptistickou práci.

Výchozím dokumentem SBS je Zřízení. Jde o vnitřní dokument, jež je formulován s ohledem na sebepochopení věřících, a který není předmětem registrace u Ministerstva kultury ČR (MK). Stanovuje základní principy a způsob fungování této baptistické denominace. Základní podoba Zřízení byla vypracována v užším kruhu bohoslovců kolem sboru Na Topolce. Po půlročním tříbení a usazování byl dokument předložen zakládajícímu shromáždění SBS dne 7. ledna 2018. Po mírných úpravách bylo Zřízení tímto shromážděním přijato a přípravný výbor komunikující s úřady dostal pověření v tomto duchu a s tímto programem SBS u MK registrovat.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 28. březen 2019 @ 09:17:13 CET (186 čtenářů)
(Více... | 10251 bytů | komentáře? | Texty | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.2)

Texty: Základní dokument Společenství baptistických sborů (SBS)
Ze světa baptistů poslal Nepřihlášený

Vztah dokumentů SBS

SBS vzniklo, aby bylo možné také v rámci legislativy aktuálně platné v ČR dále navazovat na baptistickou práci.

Výchozím dokumentem SBS je Zřízení. Jde o vnitřní dokument, jež je formulován s ohledem na sebepochopení věřících, a který není předmětem registrace u Ministerstva kultury ČR (MK). Stanovuje základní principy a způsob fungování této baptistické denominace. Základní podoba Zřízení byla vypracována v užším kruhu bohoslovců kolem sboru Na Topolce. Po půlročním tříbení a usazování byl dokument předložen zakládajícímu shromáždění SBS dne 7. ledna 2018. Po mírných úpravách bylo Zřízení tímto shromážděním přijato a přípravný výbor komunikující s úřady dostal pověření v tomto duchu a s tímto programem SBS u MK registrovat.

Vložil: Mainstream v Čtvrtek, 28. březen 2019 @ 09:15:07 CET (119 čtenářů)
(Více... | 13734 bytů | komentáře? | Texty | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.11)

Všeobecné: Ministerstvo kultury 26. března 2019 zveřejnilo registraci SBS
Ze světa baptistů poslal Nepřihlášený

Ministerstvo kultury 26. března 2019 zveřejnilo v Rejstříku církví a náboženských společností informaci o registraci Společenství baptistických sborů (SBS) ze dne 18. března 2019. 

Výpis o SBS v Rejstříku církví

Základní dokument SBS v Rejstříku církví

Vložil: Mainstream v Středa, 27. březen 2019 @ 20:40:28 CET (127 čtenářů)
(Více... | 601 bytů | komentáře? | Všeobecné | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 4.42)

Zprávy: Nová aliance baptistických sborů SBS registrována
Zprávy poslal Nepřihlášený


Milí a vážení baptisté v České republice, sestry a bratři, přátelé,


rádi bychom vám oznámili, že nová aliance baptistických sborů SBS (Společenství baptistických sborů) byla k datu 18. března 2019 úspěšně registrována u Ministerstva kultury ČR. Nyní tedy také v rovině právní funguje coby nová denominace.
Vložil: Benjamin v Středa, 27. březen 2019 @ 10:36:44 CET (677 čtenářů)
(Více... | 1079 bytů | 26 komentáře | Zprávy | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3.76)

Události: Prohlášení Rady ukrajinských baptistů k teologickému vlivu MacArthura
Ze světa baptistů poslal Nepřihlášený

V mezisborové korespondenci se objevil tento znepokojivý odkaz na Prohlášení Rady ukrajinských baptistů k teologickému vlivu MacArthura na výuku kazatelů:

 

Milé sestry a milí bratři ve sborech,

v souvislosti s proklamovaným odchodem některých sborů z BJB by bylo dobré připomenout, že zásadní roli v indoktrinaci kazatelů a sborů BJB kalvinistickou věroukou sehrává Český biblický institut v Kroměříži (ČBI), který je spojen se jménem John MacArthur.

Vložil: Benjamin v Pátek, 22. březen 2019 @ 15:17:17 CET (645 čtenářů)
(Více... | 2313 bytů | 9 komentáře | Události | Hodnocení článku - počet hvězdiček: 3)

Diplomové práce o baptistických sborech


Případová studie brněnské baptistické skupiny Odel Hin Drom


Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů

e-Knihovna
 
Pozadí a teologie Kurzů Alfa

e-Knihy ke stažení zdarma!

Témata archivu e-Knih:

Argumenty
Modlitby
Partnerství
Polemiky
Poezie
Povídky
Studie
Zkušenosti
E-knihy pro mobilní telefony a PDA
MOBIPOCKET READER


Kam chce vést KAM českou církev?


Anketa
Rozlišujete mezi Zpravodajem baptistických sborů a Zpravodajem BJB?

ANO
NE
máme dva baptistické Zpravodaje?
nezajímá mě toVýsledky
Ankety

Hlasů: 28
Komentářů 2

SJEZD DELEGÁTŮ BJB 2017

Výsledky rokování Sjezdu delegátů sborů BJB 22. dubna 2017 

Daniel Kuc: Ohlédnutí za sjezdem 

Reakce kazatele Lovosického sboru na článek Ampela ze dne 23.4.2017

Václav Chumchal: I Kristus se musí podřídit Bibli!

Co přinesl Sjezd delegátů? Agresivitu a strach

Situace v BJB – předsjezdová analýza z 27.3.2017
Vtip

S úsměvem

Fundamentalisti a nedotknutelnost jejich interpretace Bible


Webové stránky Bratrské jednoty baptistů a zařízení BJB
Bratrská jednota baptistů v ČR

Baptismus

Odbor mládeže BJB

Misijní odbor BJB

Diakonie BJB

VOŠ sociální a teologická - Dorkas


Novinky portálu GRANO SALIS
·Teorie vzniku Pentateuchu II.
·Teorie vzniku Pentateuchu
·Krev smíøení
·Otázky pro ženaté køesťany
·Jan Heller – Význam smlouvy ve Starém zákonì
·Charismatismus a peníze nejenom u letnièních.
·I mluvil jsem dnes se Svatým Duchem a ten mi øekl
·Papežova láska ke Kainovu pokolení pøekoná i hygienu ke køesťanùm
·Literární postavy jako narativní kategorie v biblickém textu Ex 2,1–22
·Narativní kategorie èasu v biblickém textu Ex 2,1–22

více...

Branka

pro články

pro komentáře

Nastavit jako výchozí stránku!....

 Odhlásit

založeno L. P. 2004

Licence Creative Commons

Notabene
Hyde Park českých baptistů
podléhá licenci
Creative Commons
 Uveďte autora-
Neužívejte komerčně
3.0 Unported
 


Webové stránky sborů a kazatelských stanic BJB


Brniště

Brno


Brno - neslyšící


Brno - ruskojazyčný

České Budějovice

Cheb I.


Cheb II.


Jablonec nad Nisou


Karlovy Vary


Karlovy Vary - ruskojazyčný


Kladno - ruskojazyčný


Kraslice


Kroměříž


Kuřim


Liberec


Litoměřice


Lovosice

Lovosice - sbor Petra Chelčického


Olomouc

Ostrava


Pardubice


Plzeň - ruskojazyčný


Plzeň - Mozaika
 
Praha 3 - Vinohrady


Praha 3 - mezinárodní


Praha - Vinný kmen - ruskojazyčný


Praha 4 - Topolka


Praha 6 - Šárka Valley - mezinárodní


Praha - církev 21. století - ruskojazyčný


Pustá Rybná

Sokolov

Šumperk


Teplá


Uherské Hradiště

Vikýřovice


Vsetín


Vysoké Mýto

Zlín

Znojmo

ŽatecVedoucí Grano Salis Network - Tomas
E-mail: notabene@granosalis.cz, network@granosalis.cz, granosalis@granosalis.cz, magazin@granosalis.cz, redakce@granosalis.cz
Webmastering a údržbu systému zajišťuje firma ALLTECH, webmaster webmaster@granosalis.cz
Page Generation: 0.79 Seconds